2 comments on “CXN_(4)Dân oan biểu tình

  1. ĐẢ ĐẢO CỘNG QUYỀN !!BỌN CƯỚP NGÀY…CƯỚP ĐẤT (bọn lục lâm thảo khấu..giết người cướp của dân)..bọn chóp bu quyền lực hà hiếp dân,bán đất,bán biển cho tầu CỘNG!

    CHÚNG BAY SỚM PHAỈ ĐỀN TỘI VỚI LỊCH SỬ VỚI DÂN TỘC!

    …đồng bào dân oan mất đất hãy đoàn kết,nhất tề vùng đứng lên tiêu diệt tất cả bè lũ ăn cướp..bè lũ bán nước man rợ đang thống trị..đang khống chế dân thấp cổ bé miệng…đang đưa dân tộc việt trở lại thời đồ đá!!!hãy đứng lên đập tan bọn cường đồ !!

  2. Tui có bằng chứng, Eximbank Bạc Liêu có con cháu thủ tướng hay gì đó vừa tham nhũng (có bằng chứng: văn bản+ghi âm…) vừa ác, vừa không có trình độ anh văn, bằng kế toán, viết sai chính tả thua con nít lớp 1…nhưng lại làm giám đốc và trưởng phòng kế toán.
    http://tintuchangngay.info/2012/03/16/toi-xin-d%E1%BB%93ng-bao-2-nhi%E1%BB%87m-k%E1%BB%B3-5-nam-la-10-nam-d%E1%BB%83-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt-n%E1%BB%81n-kt-vi%E1%BB%87t-nam/#comment-104046

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s