KT_0001_070411_Cẩn trọng nợ xấu cuối năm

Hồng DungTheo: ĐTCK(TTHN) – Như tôi đã vạch ra, sau khi TTCK và BĐS sụp thì đến hệ thống ngân hàng. Các chuyên da bây giờ đang chú tâm vào hệ thống suy yếu của ngân hàng.Theo tiêu chuẩn quốc tế thì nợ xấu thật sự là không phải 3% mà là 30 hay 40%. Khi khối tập đoàn không trả tiền repayment of loans hằng tháng và đoanh nghiệp tư nhân ngừng hay sản xuất cầm chừng thì nợ phải roll-over (chuyển tiếp) cho đến khi không còn tiền trong hệ thống ngân hàng để cho vay nữa….Tất cả là rất thê thảm.TIME FOR A CHANGEChâu Xuân Nguyễn Tiếp tục đọc

CXN – Chào các bạn

Chân dung của Chuẩn Tướng Lê văn Hưng, người hùng tử thủ An Lộc

Hôm nay, ngày 04.07.2011, ngày Quốc Khánh của Hoa kỳ (một sự trùng hợp ngẫu nhiên), Kami thành lập cho tôi một blog riêng để tôi tha hồ viết về kinh tế cho những ai muốn đọc bài kinh tế của tôi (dĩ nhiên những ai không muốn đọc thì tôi không bắt buộc).

Dĩ nhiên tôi vẫn là một thành viên của tintuchangngay, nhưng blog này lập ra đễ dự trữ những bài viết và vì tình hình kinh tế VN hiện nay rất khẩn trương nên tôi sẽ viết nhiều hơn trong TTHN. Tiếp tục đọc

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.