KT – 0010 – 071311 – Lạm phát sáu tháng cuối năm khó lường


Trà Phương – Hoàng Thư

Theo: phápluattp

(TTHN) – Lạm phát 6 tháng cuối năm thì có gì đâu mà khó lường. Mới hôm qua bão giá tăng 30% thì đến cuối năm, một đứa con nít cũng biết là nếu nữa năm đầu như đã xẩy ra là 13.6% thì tổng cộng nguyên năm theo cùng một đà xẩy tới sẽ là ít nhất 20%, khả năng 25% thì viễn ảnh lãi suất sụt là xa quá xa, 18 tháng là ít nhất. Tiếp tục đọc