CXN_072311_1154_Treo giải thưởng 20 triệu VNĐ

Xin Phổ Biến rộng rải.Cho bất cứ ai gây thương tích (không giết chết) tên Minh, Thiếu Tá Đội Phó Công An quận Hoàn Kiếm  (hình đính kèm).Địa chỉ: 102b khu tập thể k9, Phường Bách Khoa Hà Nội.  Tiếp tục đọc

CXN_072311_1155_Bao giờ tôi rút giải này xuống ????

 

Khi treo giải lên thì cuối cùng phải rút xuống.
Tôi sẽ rút xuống khi 1 trong những trường hợp sau đây được thỏa mãn:
1. Khi có lời cam kết từ Bộ Công An sẽ không có chuyện hành hung người biểu tình bất hợp pháp. Tôi chấp nhận (cũng như Úc chấp nhận) trả đũa vừa với sự vi phạm, thí dụ CA bị dân biểu tình đấm vào mặt, đấm trả nhưng không được dùng dùi cui, roi điện v.v..
2. Thiếu Tá Minh chính thức xin lỗi Đông Hải Long Vương trên phương tiện truyền thông công cộng
3. Sau khi có người nhận tiền tiền thưởng Tiếp tục đọc