CXN_081711_1200_Xung Đột Lợi Ích

 

Châu Xuân Nguyễn
Chuyện này thật sự khi tôi đọc bài báo này Hiệp hội và xung đột lợi ích tôi thật sự shock khi thấy rằng khi bị “sửa lưng” là Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng kiêm Chủ Tịch Hiệp Hội BDS là xung đột lợi ích thì họ không biết một khái niệm sơ khai vì sao là xung đột lợi ích. Tiếp tục đọc