CXN_082311_1205_Cảnh giác chiêu lừa mới: Ngân hàng Nhà nước có thể giữ vàng cho dân


(TTHN) – Đây là trò lừa của Chính quyền CS để làm thế nào tước hết 300 đến 500 tấn vàng ở trong dân mà không phải đánh tư sản mại bản ?

Hãy nghe Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt vấn đề, khi cho rằng “Người có vàng mà chỉ cất giữ ở nhà sẽ gây rủi ro cho bản thân họ và và xã hội, đồng thời số vốn nằm chết trong vàng không được phát huy. Giờ nếu cho ngân hàng huy động mà không cho vay ra, thì cũng lãng phí hoặc họ sẽ phải tìm cách này hay cách khác để kinh doanh. Nếu kinh doanh có hiệu quả như chúng ta mong muốn thì tốt, nhưng cũng rất rủi ro. Vậy tại sao không để Ngân hàng Nhà nước thay mặt nhà nước huy động số vàng đó? Dân sẽ có chỗ gửi vàng an toàn mà Nhà nước lại tận dụng được để tăng dự trữ ngoại hối, khi cần có thể chuyển đổi ra đồng vốn kinh doanh hoặc can thiệp thị trường khi cần thiết ” . Tiếp tục đọc