CXN – “Đánh thức” 500 tấn vàng hay là xảo thuật để “mang trứng gửi cho Ác”

Châu Xuân Nguyễn
(Xin phổ biến rộng rãi)

(TTHN) – Kinh nghiệm chính trị  và kinh tế cho thấy thì sự sụp đổ của bất cứ chính quyền nào trên thế giới, thì chính quyền mới sẽ không chấp nhận hoàn trả các khoản vay, nợ của dân chúng đối với nhà nước đã bị sụp đổ. Biến cố ngày 30.4.1975 ở Miền Nam VN hẳn mọi người còn nhớ. Tiếp tục đọc