KT – 074 – 090211 – Một số công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà xin hỗ trợ trả nợ nước ngoài


C.V. Kình

Theo: TuoiTre

(TTHN) – TT Dũng vừa mới ký bảo lảnh nợ cua TKV làm dự án Alumina Tấy Nguyên. Dự án này 3 năm về trước tôi viết là lỗ te tua, cần 124 năm mới lấy vốn lại (bài này tôi sẽ tìm lại và đăng lên trong 1 ngày gần đây). Hôm nay, đọc bài Một số công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà xin hỗ trợ trả nợ nước ngoài mà thấy xót xa cho tiền thuế của người dân phải trả nợ dùm cho những tập đoàn để họ trả nợ nước ngoài. Tiếp tục đọc