CXN_091511_1227_Về bài: “Quyết tâm đưa 4 “ông lớn” lên sàn trong năm 2012?”

 

https://i0.wp.com/vneconomy1.vcmedia.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2011/09/08/0121_260.jpg
Châu Xuân Nguyễn

Cổ phần hóa tất cả doanh nghiệp nhà nước là một động thái cần thiết để cởi trói nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” này. Nền kinh tế này bị những cty quốc doanh này trói buộc  bước tiến và cần được tháo xiềng xích mặc dầu phải trả một giá rất đắt nhưng thà là trả một giá rất đắt bây giờ còn hơn là năm này qua năm nọ phải trả giá mỗi năm không kém lần trả giá này.Những trói buộc đó là:  Tiếp tục đọc