CXN_092511_1236_Lời xin lỗi Dr. Tran và nhóm DĐKTVN

Châu Xuân Nguyễn

Hôm nay tôi đã rút 4 bài về Dr. Tran và nhóm DĐKTVN xuống vì những lý do sau:

1. Báo QĐND lợi dụng những bài này để tấn công nhóm Dr. Tran và DĐKTVN. Chuyện này chứng tỏ là những việc làm của Dr. Tran và nhóm DĐKT rất hữu ích cho cuộc đấu tranh chung. Tôi ủng hộ Dr. Tran và nhóm DĐKTVN trong cuộc đấu tranh chung này. Tiếp tục đọc