CXN_100311_1243_Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh Nguyễn Hữu Viện

 

Châu Xuân Nguyễn

Tôi viết bài này không phải để “put down” (hạ thấp) anh Viện nhưng tôi muốn theo một tiêu chuẩn văn minh mà tôi học được khi sinh sống 36 năm tại Úc này. “Your appology is accepted” “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn” (CXN – Vài lời với @ Nguyễn Hữu Viện). Tiếp tục đọc