CXN_100611_1246_Uy tín chính trị của đ/c Tư Sang ngày ngày lên cao trong Bộ Chính Trị với tình hình khủng hoảng kinh tế do 3 Dũng đem lại

 

Châu Xuân Nguyễn
Có một điều tôi chưa tiết lộ trong bài CXN – Đồng Chí Trương Tấn Sang lật được Nguyễn Tấn Dũng tôi sẽ hiến kế kinh tế cho đ/c Sang là người môi giới của tôi quả quyết rằng Tư Sang đang cần một văn bản kế sách kinh tế vĩ mô của anh Châu để Tư Sang sẽ “đập bàn” ngay trong cuộc họp của Bộ Chính Trị . Lý do mà tôi không tiết lộ là vì đối với tôi, câu khẳng định đó cũng hơi “quá lố”. Tiếp tục đọc