KT – 155 – 101211 – Ngân hàng không được cho vay vốn để mua vàng

http://tintuchangngay4.files.wordpress.com/2011/10/gold9.jpg?w=320&h=450&h=239

Theo: laodong

(TTHN) – Tại sao nhà nước lại sợ vàng vào tay người dân như thế này ??? Họ chỉ muốn người dân giữ vnd thôi nhưng người dân thì nhất quyết mua vàng, giữ vàng bất kỳ giá cao bao nhiêu. Người dân thì đổ xô mua vàng bất chấp cao giá hơn vàng thế giới 4 hay 5 triệu vnd/lượng. Tiếp tục đọc