CXN_110211_1288_Lý do tại sao Trung Cộng trúng thầu nhiều dự án lớn ở VN

 

http://tintuchangngay4.files.wordpress.com/2011/09/kt-14-9-dien1.jpg?w=320&h=205

Châu Xuân Nguyễn

Đọc bài báo dưới đây thì biết ngay lý do, tham nhũng ảnh hưởng đến chất lượng của công trình, những công trình nhà máy điện chậm tiến độ cực kỳ mà không chủ đầu tư nào dám hé miệng vì mắc quai hết trơn rồi.

Dĩ nhiên khi EVN được lại quả thì phải cúng một phần lớn cho ông thầy 3 Dũng trông coi 19 Tập đoàn và tổng công ty, bổ nhiệm vào những chức CT HĐQT thì gọi là “mua quan bán tước”, tất cả đều có cái giá của nó, dép còn có giá mà. Tiếp tục đọc