CXN_111211_1301_Về việc Tòa án Anh thụ án nợ của Vinashin

Châu Xuân Nguyễn

Tôi viết bài này phản biện bài  Về món nợ của Vinashin của tác giả Nicecowboy. Anh này là cowboy thật (cowboy tiếng lóng có nghĩa một người cẩu thả, không chuyên nghiệp), trong đó anh ấy nói rằng CP VN chỉ ký Letter of Comfort chứ không ký Letter of Guarantee thì Government không có trách nhiệm. Tiếp tục đọc

KT – 200 – 111211 – “Đoạn trường”

12/11/2011Để lại phản hồiGo to comments

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Ho_Chi_Minh_1946_cropped.jpg/220px-Ho_Chi_Minh_1946_cropped.jpg

Hoàng Thanh Trúc

Theo: Danlambao

(TTHN) – Một bài báo trung thực nói về hai lãnh tụ của đất nước ta, một là rất vĩ đại, một là rất xảo trái. Một người được mời về tham chính và một người dùng xảo thuật, lừa bịp từ A đấn Z để lên ngai vàng và tiếp tục con đường đó để giữ ngôi.

Những xảo thuật và lừa bịp này được học rất kỹ bởi đám đệ tử cho tới ngày hôm nay. Không ngạc nhiên khi thấy văn hóa, đạo, đức, kinh tế của VN suy sụp tới mức độ này, ngay bây giờ.

Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.

Châu Xuân Nguyễn Tiếp tục đọc

KT – 201 – 111211 – Hai ông trong mắt cậu bé

Nguyễn Bá Chổi

Theo: Danlambao

(TTHN) – Bài này viết bởi một cậu bé nay đã 67 tuổi (nạn đói năm Ất Dậu là 1944), di cư vào Nam năm 1954. Một cậu bé đã nhìn tận mắt hai ông và đưa ra những nhận thức của chính mình. Tiếp tục đọc