CXN_112011_1313_Bài viết của tôi ảnh hưởng bao nhiêu đến 90 triệu dân VN ?

 

Châu Xuân Nguyễn

Mục đích của bài viết này là để tôi dùng làm “bargaining power” (thế mạnh) để thương lượng công khai với nhóm cai trị & đô hộ một việc lớn mà tôi sẽ công bố trên báo tintuchangngay4 này ngày hôm nay. Xin các bạn ủng hộ tôi.

TÓM LƯỢC

Ngày 14.11.2011 CP ra công văn như sau:

Trích:”Ngày 14.11.2011, ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành công văn số 8844/NHNN-CSTT về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011. Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự nới lỏng tăng trưởng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS)?”hết trích Tiếp tục đọc

KT – 226 – 112011 – Trân trọng giới thiệu Diễn Đàn Video Voice Chat của “Phong Trào Yêu Nước Việt Nam”

https://i0.wp.com/a9.vietbao.vn/images/vi902/2011/4/22015277-20110404093416_IM1.jpg

Châu Xuân Nguyễn

(TTHN) – Tôi CXN là thành viên thường xuyên của diễn đàn này. Mỗi ngày lên Diễn Đàn này vài tiếng để trả lời thắc mắc cho những bạn đọc, dân chúng về Kinh tế vĩ mô, Chính Trị, Ngoại Giao v.v… Tiếp tục đọc