CXN_112111_1315_Thơ cảm ơn ông Trương Duy Nhất

 

http://tintuchangngay4.files.wordpress.com/2011/10/chauxuannguyen5.jpg?w=196&h=253&h=200

Châu Xuân Nguyễn

Trước hết tôi xin cám ơn bạn đọc đã ủng hộ tôi (từ những người tôi chưa bao giờ biết mặt, biết tên, những người chưa bao giờ nhận một ân huệ nào từ cá nhân tôi (khác với nhóm cai trị và đô hộ (để tách bạch 2.8 triệu đảng viên ra khỏi nhóm này) phải ban phát bổng lộc thì mới nhận được sự ủng hộ). (xin xem 50 comments đầu tiên dưới đây) Tiếp tục đọc

CXN_112211_1316_Thêm một lý do để giải thể tất cả các Doanh nghiệp Nhà nước

Châu Xuân Nguyễn

Đọc bài báo dưới đây, phẫn nộ tràn lan của toàn dân tộc VN.

Rõ ràng EVN chỉa tiền dân nghèo VN với lương bình quân 2.5 triệu vnd/tháng để tài trợ cho nhân viên EVN 7,3 triệu/tháng. Và 7.3 triệu này là giai đoạn “khó khăn nhất của tập đoàn EVN”. Thử hỏi thời hoàng kim của EVN 2 năm về trước, lúc vay tiền phố Wall ồ ạt thì lương NV EVN là bao nhiêu ??? 10 hay 12 triệu ??? CXN_Tin KD: Khi ngành đóng tàu cản trở việc phát hành trái phiếu Tiếp tục đọc