KT – 254 – 120711 – Trích nộp kinh phí CĐ 2%phải được xem như khế ước XH

Quang Chính

Theo: Baomoi

(Lời bình) – Đại diện CĐ phải hoàn toàn độc lập với Đảng và Nhà Nước. ĐDCĐ được người lao động từng cơ sở bầu ra, ăn lương của CĐ, nếu ở những hãng xưởng nhỏ, ĐDCĐ sẽ ăn lương chủ nhân nhưng Chủ hãng không có quyền sa thải ĐDCN vì những hoạt động công đoàn, những lý do khác phải đượ sự chấp thuận của ĐDCĐ cấp cao hơn.

ĐDCĐ chỉ phục vụ một lợi ích duy nhất và rõ ràng nhất là lợi ích của tập thể công nhân mà họ đại diện, được bầu lên. Họ là tiếng nói của công nhân trong những vấn đề buổi ăn kém chất lượng, kỹ luật sai quấy của chủ nhân, khối lượng công việc quá lớn, không trả đúng lương + tất cả các phụ cấp như thêm giờ (1.5 hay gấp đôi).

Chỉ khi những điều kiện này được CP chấp nhận thì người công nhân mới đóng góp 2%, nếu không hãy đình công và biểu tình cho tới khi đạt được nhửng thỏa thuận trên.

Hãy email về cho chúng tôi tại ubtttadt@gmail.com chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm. Chúng tôi đang viết những bài dựa theo Luật Lao Động Úc (Australian Industrial Relations Laws).

Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI – TS TRẦN VĂN:
Trích nộp kinh phí CĐ 2%phải được xem như khế ước XH

Thứ Hai, 14.11.2011 | 08:20 (GMT + 7)

Một trong 9 vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng trình bày tại phiên họp toàn thể của Quốc hội chiều 4.11 là việc thu kinh phí CĐ (bằng 2% quỹ lương DN thực trả cho NLĐ) và quy định tài chính của CĐ.

TS Trần Văn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu QH đoàn Cà Mau – đã trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động xung quanh vấn đề này.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách – TS Trần Văn – phát biểu trước Quốc hội.
Thưa ông, là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, xin ông cho biết quan điểm về vấn đề tài chính CĐ và nguồn kinh phí để đảm bảo cho CĐ hoạt động?

– Cơ chế tài chính đảm bảo cho hoạt động của tổ chức CĐ có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó nguồn thu “kinh phí CĐ do cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN đóng bằng 2% tổng quỹ tiền lương thực trả cho NLĐ ” được quy định tại Điều 26 dự thảo Luật CĐ (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện để tổ chức CĐ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Cơ chế này đã được luật hóa từ rất sớm. Ngay tại Sắc lệnh số 108-SL/L10 ngày 5.11.1957 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban bố Luật CĐ đã quy định rõ tại Điều 21, khoản c: “Tiền trích hằng tháng trong quỹ của xí nghiệp nhà nước, cơ quan, trường học, chủ xí nghiệp tư bản tư doanh dành cho CĐ bằng một tỉ lệ nhất định của tổng số lương cấp phát cho toàn

thể CNVC”. Cụ thể hóa Luật CĐ năm 1957, Nghị định số 188-TTg ngày 9.4.1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật CĐ năm 1957 đã quy định rõ tại Điều 19: “Để góp vào quỹ CĐ, giám đốc xí nghiệp nhà nước, thủ trưởng cơ quan, trường học, chủ xí nghiệp tư bản tư doanh, hiệu trưởng trường tư thục, hằng tháng nộp cho quỹ CĐ thuộc tài khoản của Tổng LĐLĐVN ở Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, một số tiền gọi là kinh phí CĐ bằng hai phần trăm (2%) tổng số tiền lương cấp phát trong tháng cho toàn thể CNVC, không phân biệt trong hay ngoài biên chế”.

Gần đây nhất, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Hội nghị BCHTƯ Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” đã nêu rõ: “Việc thu kinh phí CĐ tại DN thuộc các thành phần kinh tế thực hiện theo quy định của Luật CĐ và của Chính phủ; sử dụng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, sinh hoạt văn hóa, thi đua, khen thưởng, phúc lợi xã hội và các hoạt động khác của công nhân tại chính DN đó, kể cả việc trả lương hoặc phụ cấp lương cho cán bộ CĐ tại DN”.

Như vậy, qua các quy định của pháp luật và nghị quyết của Đảng đã trích dẫn ở trên, chúng ta có thể thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về nguồn kinh phí 2% do NSDLĐ có trách nhiệm trích nộp cho quỹ CĐ.

Có ý kiến cho rằng, do DN trích nộp kinh phí CĐ nên đã làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm tính cạnh tranh của DN. Ý kiến của ông về vấn đề này?

– Chúng ta cần phải khẳng định là: Việc DN, NSDLĐ trích nộp kinh phí 2% cho hoạt động của tổ chức CĐ có thể xem như một khế ước xã hội về cộng đồng trách nhiệm giữa NSDLĐ và tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ là CĐ.

Theo thông tư số 39/TT-LB, ngày 6.5.1988 của Tổng CĐ và Bộ Tài chính, “khoản tiền trích nộp kinh phí CĐ của các đơn vị SXKD được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông (hạch toán vào khoản chi phí quản lý xí nghiệp đối với đơn vị sản xuất, hoặc khoản chi phí quản lý hành chính đối với đơn vị lưu thông). Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thì do ngân sách cấp phát trong dự toán được duyệt và hạch toán vào mục 70 “Phúc lợi tập thể” của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành”.

Tuy có ý kiến cho rằng, do DN trích nộp kinh phí CĐ nên làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm tính cạnh tranh của DN, nhưng trên thực tế, kinh phí trích nộp cho CĐ chỉ chiếm từ 0,14% đến 0,2% giá thành sản phẩm, đối với DN làm hàng gia công thì kinh phí CĐ cũng chỉ chiếm không quá 0,4% giá thành sản phẩm.

Như vậy, có thể nói việc trích nộp kinh phí CĐ không làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Mặt khác, để tổ chức CĐ mạnh, cộng với nguồn kinh phí đảm bảo sẽ tạo điều kiện để tổ chức CĐ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ thông qua thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong DN; tuyên truyền giáo dục NLĐ học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ văn hóa, tay nghề; tập huấn cho NLĐ hiểu biết pháp luật lao động, ý thức tổ chức kỷ luật để thực hiện tốt hơn nội quy lao động, đặc biệt là tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngăn ngừa đình công không theo đúng các quy định của pháp luật, nhằm đưa DN ngày càng phát triển bền vững.

Hiện nay, theo quy định của Tổng LĐLĐVN, 60% kinh phí CĐ được để lại cho CĐCS sử dụng để chăm lo cho NLĐ và tổ chức các hoạt động CĐ tại cơ sở. Chỉ có 40% kinh phí CĐ được nộp lên CĐ cấp trên cơ sở và phần lớn trong số đó được sử dụng để phục vụ trở lại NLĐ tại DN như chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ CĐCS, chi hỗ trợ, mua vé tàu xe cho NLĐ sống xa quê hương, có hoàn cảnh khó khăn được về quê trong dịp tết cổ truyền dân tộc, trợ cấp thăm hỏi cho NLĐ khi ốm đau, tai nạn lao động…

Từ những phân tích nêu trên, tôi hoàn toàn ủng hộ nội dung dự thảo Luật CĐ (sửa đổi) về các nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông.

Quang Chính thực hiện

18 comments on “KT – 254 – 120711 – Trích nộp kinh phí CĐ 2%phải được xem như khế ước XH

 1. Công đoàn VN là cánh tay nối dài của Đảng, triệt tiêu mọi nỗ lực đấu tranh dành quyền lợi chính đáng của công nhân nhờ các chân rết thành viên công đoàn bám riết lấy công nhân.
  Phí CĐ 2 % giá trị tiền lương trở thành dây trói, thòng lòng tự trói vào chính dạ dày của công nhân.
  Phí CĐ 2 % giá trị tiền lương là món quà hậu hỉnh cực lớn hàng ngàn tỷ đồng cho nhóm lợi ích của đảng.

  • Chào bạn Danoan,
   Chính vì vậy chúng ta phải đứng lên biểu tình, đình công, ko cho đảng dính vào, phải để CN tự bầu ng đại diện,
   Thân ái,
   Chau Xuan Nguyễn

 2. Hiên tại đa số CĐ đứng về phía chủ để đàn áp công nhân, nói thật mình chưa thấy CĐ nào hoạt động đúng nghĩa cả… hic hic.. tội nghiệp giai cấp CN Vietnam hiện tại quá.

  Cơm ăn toàn rau luộc với trứng luộc hic hic….

  • Chào bạn Nguoi Dan,
   Muốn CĐ hoạt động đúng nghĩa như CĐ Úc thì phải lên tiếng, phải đình công, phải dùng sức mạnh của chính mình cho sự thay đổi cho tương lai của chính mình. Còn chứ ngồi đó mà “đợi” thay đổi thì đợi 20, 50 năm nữa , đời con mình cũng vẫn chưa thay đổi, cũng vẫn bị bọn khác cai trị, đô hộ,
   Thân ái,
   Chau Xuan Nguyễn

 3. Công đoàn Việt nếu không ăn lương của Đảng thì ăn lương nhà chủ!

  Công đoàn của công nhân Việt chỉ là hàng gian, hàng giả,.. hàng nhái hay loại bình hoa chậu kiểng, chim mồi cho đảng và chủ mà thôi!

  Bởi vậy nếu chủ hay đảng đàn áp công nhân,.. thì đừng mơ công đoàn đứng ra bao vệ công nhân Việt! Ngày làm không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,.. nhưng công nhân vẫn không đủ sống, Nên công nhân biểu tình chống chủ .. sẽ có Đảng đưa công an, chó săn, dùi cui, súng ống, vòi rồng, lựu đạn cay.. tới để trị công nhân bảo vệ chủ! Bởi vì chủ mới có tiền “chăm sóc đảng”, bọn công nhân, cùng đinh, làm chẳng đủ ăn lấy đâu dư mà “chăm sóc” quan chức của đảng! Bảo vệ lợi ích phe nhóm của nhau mà! 🙂

  Nếu công nhân làm căng, những công nhân nào nổi trội về bảo vệ quyền lợi công nhân sẽ bị chụp cái mũ phản động chống đảng, đình công trái luật,… bỏ tù!

  Buồn cho dân nghèo xứ Việt, áo rách mà còn bị chó cắn!!!

   • Anh Châu à, còn cộng sản cai trị thì không bao giờ công nhân có quyền thành lập Công đoàn độc lập. Nhưng công nhân sẽ có quyền đó nếu phải tự thành lập tổ chức như Công đoàn Đoàn kết (Balan) rồi cùng mọi tầng lớp nhân dân đấu tranh giải thể hoàn toàn chế độ cộng sản để xây dựng nền dân chủ tự do. Tất cả mọi tầng lớp nhân dân phải đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu chung thì mới thắng lợi, chứ từng nhóm người, từng tầng lớp đấu tranh theo mục tiêu riêng rẽ thì chắc chắn sẽ bị giới cầm quyền cộng sản bẻ gãy. Thực tế ở Việt nam trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Nông dân bị mất đất hình thành từng nhóm “dân oan” đấu tranh dẫn đến kết quả: thất bại và càng mất đất. Công nhân đòi tăng đồng lương chết đói bằng đình công thì bị đàn áp. Người dân lo cho vận mệnh đất nước trước họa Trung cộng xâm lấn, xuống đường biểu tình cũng bị đàn áp, hành hung và thậm chí bị tống vào tù. Giới nhân sỹ, trí thức dấn thân vì vận mệnh dân tộc,nhân dân góp ý, kiến nghị đề ra các kế sách chấn hưng nước nhà, xây dựng dân chủ tự do cho đất nước một cách ôn hòa thì cũng bị giới cầm quyền cộng sản gán cho các tội theo cách gọi là “phản động” để tống vào tù. Tại sao không hình thành một tổ chức để tập hợp tất cả mọi người dân, mọi tầng lớp đấu tranh vì mục tiêu chung?

 4. Anh Châu,
  Thế giới tự do đã có thể thành lập Tòa Đại Sứ ảo cho Iran, tôi nghĩ anh và 14 thành viên có công với tổ quốc vô cùng nếu các anh lập ra chính phủ, trưng cầu dân ý để lập hiến pháp cho nền dân chủ tự do. Rất mong những kẻ có tâm và có tài sức ra giúp nước bây giờ. Anh và tất cả người dân VN hiện nay đều thấy những vô lý thối nát ác độc của nhà cầm quyền Cộng Sản.

 5. tui từng làm CĐ, nhưng nói thực ra nó chỉ có nhiệm vụ bóp cổ CN giúp giới chủ, luật lao động chỉ để nói cho vui…bao nhiêu cuộc đình công xảy ra…có ai thấy CĐ đứng ra tổ chức đâu? cho nên nói đến CĐ ở VN thì xin lổi…chĩ là cái ổ chứa bọn điếm đàng…

 6. Sau khi cướp được chính quyền từ chính phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã giành toàn bộ từ chính quyền, đất nước, quyền lãnh đạo về tay đảng cs, chỉ để lại cho nhân dân quyền phải cầm súng chiến đấu dưới sự lãnh đạo của đảng cs. Sau 66 năm bị chết hàng chục triệu sinh mạng, nhân dân Việt nam chỉ còn lại quyền “im lặng”. Người dân phải “im lặng” dù cho kinh tế suy sụp, đạo đức suy đồi, chính trị thối nát, qua chức tham nhũng, cuộc sống bần cùng, lãnh thổ bị gặm nhấm, đất nước bị lệ thuộc và có nguy cơ bị xâm chiếm. Người dân không có quyền gì ngoài quyền “phải im lặng” cho nên làm sao đòi hỏi công nhân, 1 giai cấp mà đảng cộng sản tuyên truyền rằng là giai cấp tiên phong của đảng, có tổ chức công đoàn độc lập tránh xa sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng cs.

 7. Công đoàn của VN chỉ là thứ giả tạo của đảng để tiếp tay cho giới chủ nhân bóc lột công nhân. Ai bênh vực cho công nhân thì đều được đảng ta ưu ái cho ở nhà mát, điển hình là ba bạn trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn huy Chương, Đỗ thị minh Hạnh bị đánh đập tra khảo do bênh vực công nhân bị chèn ép bóc lột ở Trà Vinh.
  Đảng csvn đừng ca tụng cái công đoàn lưu manh của mình nữa. Công nhân chúng tôi phỉ nhổ cái công đoàn chết tiệt của đảng nhà nước đểu cáng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s