TỘI ÁC DÃ MAN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN: KHOẢNG 500.000 ĐỒNG BÀO BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNG

PBac
TƯỢNG   ĐÀI   TƯỞNG   NIỆM   THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

Chùa Khánh Anh;  Evry ( 91200) , Pháp.

 

Tội ác Cộng Sản Việt Nam: Thuyền Nhân

Nhóm Vietlist sưu tầm.
Sau khi chà đạp lên hiệp định Hoà bình Paris 1973 và cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, csvn đã áp đặt một chế độ độc tài, man rợ lên toàn đất nước. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Trong khi khoảng 2 triệu người may mắn đến được bến bờ tự do, thì có đến trên dưới nửa triệu người Việt thân yêu đã bỏ thây trên biển cả. Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ năm châu, bốn biển để tưởng nhớ đến những thân nhân bất hạnh không bao giờ còn thấy được bến tự do .
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản . Hình ảnh nầy và rất nhiều tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trên toàn thế giới sẽ là những vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại.(Hình TTT)

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản. Hình ảnh hãi hùng,
tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa vào Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.

Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tị nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại đảo Bidong, Malaysia
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bi.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức.
france_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
france_tdtt
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
Genevetdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Geneve
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada

Nghĩa trang trên hoang đảo Galang, Indonesia là nơi một số người Việt đã gởi nắm xương tàn trên đường tìm tự do.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản (Hình TTT).

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
biada

Tội ác Cộng Sản Việt Nam đã được khắc ghi vào bia đá ở Nam California: Bia đá 3 (trong số 25 bia đá) ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ man rợ, bạo tàn Cộng Sản VN.
biada

Người dân Việt Nam bỏ chạy lánh nạn Cộng sản được nhiều quốc gia quanh vùng Đông Nam Á cho tạm cư trong khi chờ đợi quốc gia thứ 3 tiếp nhận định cư vĩnh viễn. Dưới đây là hình ảnh các trại tị nạn quanh vùng Đông Nam Á trong các quốc gia Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Phi Luật Tân… Những quốc gia nầy là ân nhân của người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới.

(source: VNBP và các nguồn khác)
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.

traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.


Nhung trai
.From: Q D .To:
Sent: Monday, 28 November 2011 12:30 AM
Subject: Bài hoc lich su : Thuyền Nhân

TỘI ÁC DÃ MAN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN:
KHOANG 500.000 ĐÔNG BÀO BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNG
PBac
TƯỢNG   ĐÀI   TƯỞNG   NIỆM   THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
 

Chùa Khánh Anh;  Evry ( 91200) , Pháp.

 

Tội ác Cộng Sản Việt Nam: Thuyền Nhân

Nhóm Vietlist sưu tầm.
Sau khi chà đạp lên hiệp định Hoà bình Paris 1973 và cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, csvn đã áp đặt một chế độ độc tài, man rợ lên toàn đất nước. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Trong khi khoảng 2 triệu người may mắn đến được bến bờ tự do, thì có đến trên dưới nửa triệu người Việt thân yêu đã bỏ thây trên biển cả. Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ năm châu, bốn biển để tưởng nhớ đến những thân nhân bất hạnh không bao giờ còn thấy được bến tự do .
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản . Hình ảnh nầy và rất nhiều tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trên toàn thế giới sẽ là những vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại.(Hình TTT)

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản. Hình ảnh hãi hùng,
tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa vào Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.

Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tị nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại đảo Bidong, Malaysia
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bi.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức.
france_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
france_tdtt
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
Genevetdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Geneve
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada

Nghĩa trang trên hoang đảo Galang, Indonesia là nơi một số người Việt đã gởi nắm xương tàn trên đường tìm tự do.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản (Hình TTT).

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
biada

Tội ác Cộng Sản Việt Nam đã được khắc ghi vào bia đá ở Nam California: Bia đá 3 (trong số 25 bia đá) ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ man rợ, bạo tàn Cộng Sản VN.
biada

Người dân Việt Nam bỏ chạy lánh nạn Cộng sản được nhiều quốc gia quanh vùng Đông Nam Á cho tạm cư trong khi chờ đợi quốc gia thứ 3 tiếp nhận định cư vĩnh viễn. Dưới đây là hình ảnh các trại tị nạn quanh vùng Đông Nam Á trong các quốc gia Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Phi Luật Tân… Những quốc gia nầy là ân nhân của người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới.

(source: VNBP và các nguồn khác)
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang – Indonesia.
galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

galang
Trại tị nạn Bidong – Malaysia.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn White Head – Hong Kong.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan – Phillippines.

traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.

traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.

22 comments on “TỘI ÁC DÃ MAN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN: KHOẢNG 500.000 ĐỒNG BÀO BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNG

 1. Vụ này, theo xman thì không nên xoáy sâu vào để tiện cho việc hòa giải dân tộc sau này. Chính phủ hậu cộng sản chỉ nên trừng trị bọn cầm đầu tội ác đầy mình, còn đại đa số sẽ phải có chính sách xóa bỏ hận thù và nhìn nhận những sự việc đã xảy ra trên 30 năm như là những nội dung của lịch sử một thời.

  • Không xoáy sâu, OK. Nhưng cũng không tránh né.
   Lịch sử, là một chuỗi những sự kiện tương liên mật thiết với nhau một cách nhất quán, 1 sự kiệnnày có thể chiếu rọi vào các sự kiện khác còn chìm khuất, do đó, nếu thiếu hiểu biết về 1 sự kiện quan trọng sẽ dẫn đến quan điểm non nớt, phiến diện hoặc sai lầm về những hiện tượng đang xảy ra ngay trước mắt.

  • Kẻ nào ko biết rỏ lịch sử dã man sẽ có nhiều cơ hội gây lại những lịch sử dã man đó!
   Hay nói như văn hóa xưa là ÔN CỐ TRI TÂN.

   • OK @DaoUu,
    Với một người có học, có trách nhiệm với đất nước thì tối thiểu là phải hiểu đúng, và đủ (cần thiết) về sử nước nhà. Vũ Tài Lục có viết: “Không đọc sử không đủ tư cách nó chuyện chính trị”-trong cuốn NHỮNG QUY LUẬT CHÍNH TRỊ TRONG SỬ VIỆT -Biên Khảo- Vũ Tài Lục), là vì vậy!
    Nếu không, cũng chẳng khác nào người khiếm thị lò dò mò đường trong đêm, gặp sự việc gì cũng không có lập trường riêng của mình, mà dễ dựa dẫm, ăn theo các xúi dục, khích bác của ai đó…và rất dễ trở thành con rối trong tay kẻ khác.

 2. Tội ác của thằng Hồ, thằng Duẫn đã man rợ như tội ác của Mao, Pol Pot và Stalin. Hai tên này và đàn em chúng thời đó là kẻ thù số 1 của đất nước VN suốt chiều dài lịch sử. Em gái tôi đi vượt biên và đã chết/mất tích trên Biển năm 1977. Ko bao giờ quên được tội ác tày trời của lủ ngu si, ác ôn, điên loạn, độc tài toàn trị để đưa VN vào tang thương với nghèo đói cực kì và áp bức dã man!

  • @ DaoUu.
   Mình thì có 2 người anh ra đi năm 78…..Nhìn những tấm hình trên, chảy nước mắt dù đã hơn ba mươi năm rồi !

   • @ 3 Rạch gía
    Em gái tôi suốt đời khổ sở ở VN. Nay toàn g/đ lần lượt qua Mỹ và nói chung là khá gỉa thì em ko còn. Tôi cũng phải sống ở Phú Quốc vài tháng và rồi về lại Rạch Giá sống vài tháng khi hợp tác với 1 g/đ Sài Gòn khá giả để ra đi từ Sóc Xoài (dọc mé biển chừng 5 cs từ Rạch Gía, và tôi chỉ là dân Sài Gòn đi lính Hãi Quân xưa). Xin chia sẻ nổi buồn đau của bạn.

 3. Đường hoạn lộ của y tá 3D (Dốt, Dở, Dỏm) cũng khởi đầu từ tội ác sát nhân này của đảng cộng sản Việt Nam. Khoảng năm 1977, khi chiến sự với Cam bốt bắt đầu và cộng sản trục xuất Hoa kiều thì 3D lúc đó mới ngoài 20 tuổi nhưng đã được cho nắm quyền công an ở vùng Cà Mau, Kiên Giang.

  Với chính sách cho vượt biên chính thức và bán chính thức theo giá mỗi người 10 lượng vàng thời đó, công an biên phòng các tỉnh miền Tây cho thuê bãi, thâu tiền đô, vàng trước khi đẩy tàu nhỏ ra cửa biển. Nhưng có những nhóm công an gian ác, sau khi tịch thu đô la, vàng, chúng lại cho bọn khác bắt lại những người vượt biên, bỏ tù để thân nhân đút lót chuộc mạng; có bọn lại xả súng bắn vào những tàu nào không chịu đứng lại, giết chết tất cả những người trên tàu để bịt miệng.

  3D là thủ lãnh công an thời đó thu được vàng hàng nghìn lượng và y biết cách cúng nạp cho các ủy viên bộ chính trị như Phạm Hùng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đổ Mười, v.v. Thấy thằng nhỏ người Nam có máu lạnh giết người không gớm tay, thu vàng cả ký lô mà chơi cũng “đẹp,” bọn bộ chính trị quyết định nâng đỡ và thăng thưởng đặc cách cho tên sát nhân này.

  Đó là lý do 3D, vốn là một kẻ mất giáo dục, ít học, và chỉ được đào tạo tại trường đảng về các kỹ thuật tuyên truyền, dối trá và phương pháp đàn áp, được tiến nhanh trên con đường hoạn lộ của y!

 4. Quá thảm! Không cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh nầy.
  Công và tội trong lịch sữ phải định cho rỏ ràng. Cộng sản VN đã gieo rắt quá nhiều đau thương và nợ máu trên chính đồng bào và đất nước VN mình.

 5. Hãy xem,đọc,và hãy nghiền ngẫm{…}để THẤU HIỂU cái” đạo lý “mà những người CS vẫn luôn LEM LẺM dùng để TRUYỀN ĐẠO ,và họ cũng đã sử dụng nó như một loại ám khí để MÊ HOẶC lòng dân ,để CƯỚP VÀ GIỮ CHÍNH QUYỀN …Ở một chừng mực nào đó phải khẳng định họ đã thành công,đó là:Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn;và: Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau;và còn nữa:Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng…
  Những hình ảnh trên cho ta thấy rõ cái “tâm” của những người CSVN:họ đã”thương” “ĐỒNG BÀO” mình đến nhường nào???.Vậy mà….có một thời chính tôi đây ,đã tin như điếu đổ!!!.Nhưng nói vậy vẫn chưa tội nghiệp bằng những người ngay đến tận bây giờ …vẫn còn tin!.

 6. Tôi sống khi trẻ ở VNCH và chế độ Diệm hay Thiệu ko bao giờ tuyên truyền về cái gọi là đạo đức CH. Đến thời CS chó Hồ đến chó đàn em thì chữ Đạo Đức lập lại 1 triệu lần nhưng XHCN khốn nạn vô đạo đức trăm lần hơn thời VNCH!

  • Cảm ơn DaoUu đã chia sẻ mất mát của gia đình tôi. Cũng xin được chia buồn với DaoUu về người em gái. Chúng ta có nổi đau chung do bọn cs tàn ác này gây ra!

 7. Không bao giờ được phép lãng quên tội ác cực kỳ ghê tởm của bọn CS trả thù cướp bóc, giết hại hàng triệu đồng bào mình.
  Hàng triệu gia đình ly tán.
  Hàng triệu người phải bỏ nước ra khơi bất định …
  Cả triệu người vùi thây nơi biển cả ….
  Một thảm hoạ đau đớn khôn cùng của một dân tộc.

  Chúng ta không hề khoét sâu nỗi đau, không hề chia rẽ sự hoà giải, chúng ta luôn phải ghi nhới nhắc lại hàng triệu lần tội ác của CS.
  Hoà giải dân tộc phải đựa trên sự cảm thông sâu sắc nỗi bất hạnh máu xương này

 8. Không thể có khả năng đến viếng những tượng đài trên khắp năm châu bốn bể. Tôi ước ao được đọc rỏ các dòng chữ khắc trên các tấm bia của những tượng đài. Cám ơn các bạn đã viếng thăm và chia sẽ những hình ảnh nầy.

 9. ngày xưa tôi từng sống ở trại vWhite Head (Hong Kong) nhưng vì chế độ thanh lọc bất hợp lý cuối cùng chúng tôi lại phải trở về VN năm 1997 khi HK bị trả lại cho TQ. Chính tên Nguyễn Mạnh Cầm – đại diện cho CP VN thời đó đã ký cam kết đón nhận tất cả thuyền nhân hồi hương và nhận một khoản tiền khá lớn từ LHQ, ai không chịu tự nguyện hồi hương sẽ bị cưỡng ép. Trong cam kết, chính phủ VN phải dành số tiền hỗ trợ đó để giúp người hồi hương tái hòa nhập xã hội và dạy nghề cho họ nhưng chúng bỏ gần túi hết. Nhìn lại mấy tấm ảnh này xúc động quá và phải sống qua những năm tháng mòn mỏi đó mới hiểu được hết nỗi cơ cực và tủi nhục của thân phận thuyền nhân Việt Nam lưu lạc trong những trại tị nạn này. Nên những hình ảnh và giai đoạn này đáng phải ghi vào lịch sử sau này cho con cháu chúng ta biết.

 10. Chính phủ Hậu CS mà lên cầm quyền thì dân Miền Bắc họ ủng hộ mạnh mẽ ngay.Dù là chưa một ngày được sống dưới chế độ dân chủ nhưng người dân Miền Bắc có một cảm tính là những gì dân Miền Nam chấp thuận thì đều tốt đẹp cả.Sau khi giải phóng Miền Nam thì Người ngoài Bắc được vào Nam sinh sống giống như người Miền Nam được đi Mỹ vậy.Vì đã được sống dưới xã hội dân chủ nên khi bị CS cai trị người Miền Nam vẫn tiếp tục tìm tự do bằng …thuyền.Dân Miền Nam gan dạ hơn dân Miền Bắc ở vấn đề này là không chấp nhậ sống với CS.

 11. – Không biết nói gì chỉ biết hét lên rằng chúng mày Tàn ác và vô lương lắm
  – Xóm tôi vượt biên thì đi 10 bỏ 7 lọt 3. Đau nhất là bị hải tặc Tháilan nó cướp, rồi nó hiếp.
  – Cái này bắt buộc phải đc ghi vào lịch sử nước nhà của CP hậu CS nhé A Châu. Để sau này con cháu người Việt ko cư xử như những gì CS đã làm.

 12. Kẻ này năm nay 52 tuổi và có một điều ân hận duy nhất là đã không vượt biên sang Hồng Kông để sang Canada định cư năm 1982! Càng sống với bọn chúng càng thấy khốn nạn: 1. Thời buổi sâu bọ lên làm người. 2 Thời buổi không học cũng có bằng và lên chức vù vù. 3 Thời buổi của ăn cắp, ăn cướp. 4. Thời buổi của những con đĩ không chính thức được trọng vọng. Thời buổi của bọn nói láo….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s