NVDT_121711_00025_Nếu ĐCS thật sự coi con người là trung tâm thì hãy xin Phúc Quyết của người dân về điều 4 Hiến Pháp

Châu Xuân Nguyễn

Tôi, Châu Xuân Nguyễn thách thức (challange) nhà cầm quyền VN hãy ngưng nói mà đưa vào hành động.
Trích:” Nhân dân không chỉ tham gia quản lý nhà nước, được hỏi ý kiến mà còn có quyền lực thực sự, trực tiếp trong việc quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. “hết trích.
Đã đến lúc ĐCS phải làm để chứng tỏ mình là Chánh Phủ của dân, do dân và vì dân.

Hãy đưa điều 4 Hiến Pháp ra và xin quyền phúc quyết của 90 triệu dân tộc VN. Chúng tôi không cần Tòa Án Hiến Pháp để rồi những ông Thẩm Phán này lại bị mua chuộc và móc ngoặc. Quyền phải trả về tay 90 triệu dân VN, muốn móc ngoặc hay mua chuộc thì hãy móc ngoặc và mua chuộc 90 triệu dân bằng cách đem lại ấm no, công bình cho họ, đó là cách mua chuộc tốt nhất để 90 triệu dân tộc bầu Đảng CS trở lại nắm quyền (chứ đừng mua chuộc và móc ngoặc với Quốc Hội, UVTW đảng, Bộ Chính trị, càng móc ngoặc với một số người càng nhỏ thì tiền móc ngoặc càng cao, móc ngoặc 90 triệu người sẽ là tăng an sinh xã hội, công minh trong công việc, không tham nhũng cho số ít, đó là nguyên tắc của dân chủ, 90 triệu dân nắm quyền “được móc ngoặc hay được mua chuộc”.

Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam (1992, sửa đổi) khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Bạn đọc,

Nếu các bạn đồng ý với lời kêu gọi của tôi thì hãy truyền bá bài này và comment nhiều vào đây để ĐCS biết các bạn suy nghĩ như thế nào về Điều 4 Hiến Pháp này.

Melbourne
17.12.2011
Châu Xuân Nguyễn

——————————————
16/12/2011 – 02:10

Sửa hiến pháp: Con người là trung tâm
Nhân dân không chỉ tham gia quản lý nhà nước, được hỏi ý kiến mà còn có quyền lực thực sự, trực tiếp trong việc quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.


Đến nay, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh được đánh giá là tổng kết Hiến pháp 1992 kỹ lưỡng, bài bản nhất. Là cơ quan nghiên cứu, lý luận đầu não của Đảng, Chính phủ, nên phạm vi tổng kết của học viện rất toàn diện. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 15-12, ông Nguyễn Văn Mạnh (ảnh), Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), cho biết:
Vấn đề quan trọng nhất mà chúng tôi rút ra được là chúng ta phải nhận thức lại, đầy đủ, chính xác hơn về hiến pháp. Có như thế mới xác định được nội dung hiến pháp cũng như quy trình, cách thức tổ chức sửa đổi. Anh em học viện thấy đây là lúc chín muồi để sửa cơ bản Hiến pháp 1992. Diễn đạt phải cô đọng, chặt chẽ như Hiến pháp 1946. Như thế mới thiêng liêng, bền lâu và sau này muốn sửa đổi gì thì QH sẽ ra các tu chính án, xử lý từng điều.

. Tại sao các học giả ở học viện lại cho rằng đây là thời điểm chín muồi để sửa đổi toàn diện Hiến pháp 1992, thưa ông?

+ Hiến pháp 1992 đến giờ đã ngót 20 năm. Sự nghiệp đổi mới ngần đấy thời gian đã bộc lộ khá rõ những bất cập, yếu kém cả về tổ chức quyền lực nhà nước, thực thi quyền lực của nhân dân. Qua các kỳ đại hội Đảng, nhiều vấn đề thực tiễn đã được đúc kết và giờ là lúc thể chế hóa vào hiến pháp.

Tôi ví dụ, cho đến Đại hội X, các vấn đề xã hội chỉ là nội dung ăn theo của kinh tế, theo nghĩa “kết hợp trong từng bước phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Chúng tôi tổng kết lại và thấy rằng phải điều chỉnh theo hướng vấn đề xã hội thực ra là vấn đề con người, phải là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế. Không thể coi kinh tế là số 1. Phát triển kinh tế cũng chỉ để phục vụ con người.

Cử tri xã Thiên Lộc (Hà Tĩnh) trong một cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: TTXVN

. Vậy cần thể hiện tư tưởng “con người là trung tâm” vào hiến pháp như thế nào?

+ Chúng tôi thấy hiến pháp hiện hành quy định các nội dung về quyền con người, quyền dân chủ của nhân dân vẫn còn theo kiểu ban phát. Nói “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” nhưng lại giới hạn “nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua QH và HĐND”. Giờ cần diễn đạt lại, đúng nghĩa chủ quyền nhân dân, mọi quyền bính thuộc về dân, nhà nước chỉ là công cụ, phương tiện để người dân thực hiện quyền. Và nhân dân, ngoài hình thức dân chủ đại diện thông qua cơ quan dân cử, còn rất nhiều hình thức dân chủ trực tiếp.

Nhân dân không chỉ tham gia quản lý nhà nước, được hỏi ý kiến mà còn có quyền lực thực sự, trực tiếp trong việc quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Ví dụ, không đồng ý với chính sách nào đó của Chính phủ thì nhân dân có quyền biểu tình; hay QH sửa đổi hiến pháp nhưng phải để dân phúc quyết thì mới có hiệu lực.

. Là cơ quan lý luận đầu não của Đảng, cuộc tổng kết Hiến pháp 1992 của học viện đặt vấn đề thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng?

+ Chúng tôi nghĩ là nên diễn đạt lại điều luật quy định về sự lãnh đạo của Đảng. Diễn đạt súc tích, để nổi bật trách nhiệm của đảng cầm quyền, theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh: “Chính phủ làm việc không tốt thì nhân dân có quyền đuổi cổ đi” (Nói chuyện với nhân dân Thanh Hóa, 1947).

Cần thể hiện để thấy được Đảng Cộng sản Việt Nam phải là đội tiên phong, đủ năng lực uy tín thì mới giữ trọng trách lãnh đạo nhà nước, xã hội. Có ý kiến cho rằng cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, cũng có quan điểm rằng luật về đảng chỉ phù hợp với chế độ đa đảng, còn ta thì không thể.

. Xin cảm ơn ông.

TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP 1992

Một số bộ, ngành chưa nghiêm túc

Trên cơ sở 12 dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 đã được một số bộ, ngành gửi về, ngày 15-12, Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã mở hội nghị với những bộ, ngành không có thành viên trong Ban Chỉ đạo để đôn đốc công việc.

Kết quả cho thấy phần lớn các bộ, ngành đang lúng túng với việc xác định nội dung tổng kết. Các dự thảo gửi về chưa bám sát vào địa vị pháp lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong mối quan hệ với Chính phủ, Thủ tướng, với các bộ, ngành khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiểu biết của chính các bộ, ngành về hiến pháp cũng chưa đầy đủ. Thậm chí, có đơn vị trích dẫn hiến pháp còn chưa đúng.

Dự thảo các báo cáo cho thấy nội dung tổng kết, đánh giá của một số bộ, ngành chưa phân tích được các thuận lợi, khó khăn để từ đó chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của hiến pháp hiện hành từ góc độ của Chính phủ. Các kiến nghị, đề xuất cũng chưa có lập luận về cơ sở khoa học, thực tiễn.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường – Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Tổng kết hiến pháp có vai trò quan trọng, là cơ sở để Hội nghị Trung ương tới đây quyết định phạm vi, mức độ sửa đổi. Vì vậy, các bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết.

NGHĨA NHÂN

25 comments on “NVDT_121711_00025_Nếu ĐCS thật sự coi con người là trung tâm thì hãy xin Phúc Quyết của người dân về điều 4 Hiến Pháp

 1. Buộc nhân dân VN phải phục vụ cho lợi ích của đảng bao nhiêu năm nay rồi với những lời dối trá đã làm điêu đứng biết bao qia đình là tội ác của đảng CSVN. Không phải chỉ có a Châu thách thức bỏ điều 4 hiến pháp mà rất rất nhiều người cũng thách thức điều này. Minh chứng là rất nhiều quyết định, nghị quyết, … của chính quyền bị nhân dân bất hợp tác và quay lưng. Họ sợ bị trả thù, bắt bớ,… nhưng họ lờ đi và tìm cách tránh né. Bây giờ thì dân không tin chính quyền và ngược lại, chính quyền cũng nghi ngờ dân. Chỉ có chế độ độc tài mới xảy ra điều này.

 2. Bay gio la luc nao ma con tin vao XHCN nua??Dong Au,Bac Phi da guc chet!!
  Dan Viet Nam dung day de doi quyen tu quyet cho chinh minh…??Che do CS
  dang giay chet vi KT,BDS,TTCK…..xuong ho roi…!!17/12/2011

 3. Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam (1992, sửa đổi) khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:
  Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  Đây là một điều giả dối trong lịch sử loài người,Đảng chỉ là một đơn bào trong một tế bào đại diện cho một quan điểm chính trị ,một tổ chức riêng phục vụ cho lợi ích chung xã hội ,tuỳ thời điểm lịch sử cụ thể tiếng nói,hành động của nó có đáp ứng nguyện vọng chung thì nó đại diện lảnh đạo.
  Nếu xét vào thời điểm lịch sử hiện nay thì lợi ích của ĐCS không còn phù hợp với lợi ích nhân dân, nó trở nên lổi thời cản trở đến phá hoại tiến trình phát triển của xã hội.
  ( là người cộng sản đã kinh qua chủ nghĩa Mác – Lê : Triết hoc – kinh tế chính trị học – chủ nghĩa công sản khoa học ,trong 7 cặp phạm trù triết học có cặp phạm trù cái riêng và cái chung , cái riêng là một trong nhửng yếu tố cấu thành cái chung, cái chung là cái quyết định,chất đổi thì lượng đổi , lượng không thay đổi chất ).
  Bản thân hiện nay của ĐCS không còn đại diện quyền lợi cho giai cấp công nhân,nông dân lực lượng nòng cốt của xã hội.mà nó còn mâu thuẩn gay gắt về các vấn đề kinh tế ,chính trị,xả hội ( Nguyển tấn Dũng : khai thác Bauxite là ý chí và nguyện vọng lớn của Đảng và Bộ chính trị ).
  Mọi sai lầm trong các sai lầm đều do Điều 4 của Hiến pháp mà ra.
  Xoá bỏ Điều 4 là điều kiện quan trọng nhất giải quyết cho các mâu thuẩn hiện nay.
  Thành phần ưu tú của xả hội không còn trong Đãng khi xưa,mà nó tích tụ đa số là các thành phần cơ hội bè phái lủng đoạn trong Đảng.
  Nhân dân trong và ngoài nước đừng hy vọng ĐCS thay đổi hiến pháp,chỉ có bổ sung + bảo đảm quyền thống trị của Đảng.
  Đảng hiện nay không có đoàn kết,các thành phần trong đảng đang đại diện cho nhiều lợi ích khác nhau,vấn đề cần thiết là đấu tranh xoá bỏ Điều 4 may ra ĐCS còn tồn tại.

 4. Bỏ điều 4 thì bố mẹ, vợ con chúng nó lấy caca mà ăn à? Anh Châu xui dại chúng nó nên dứt khoát chúng không nghe đâu! Chúng đã hô khẩu hiệu là Thà chết không chịu hy sinh rồi!

 5. “Chính phủ làm việc không tốt thì nhân dân có quyền đuổi cổ đi” (Nói chuyện với nhân dân Thanh Hóa, 1947).
  Nguyển tấn Dũng : khai thác Bauxite là ý chí và nguyện vọng lớn của Đảng và Bộ chính trị ..

  Như vậy …. Đảng CSVN chỉ hoạt động trên danh nghĩa là một Đảng duy nhất duy trì “vòng đời sống ” của họ trên LỢI ÍCH CỦA ĐẢNG chứ không vì lợi ích của toàn dân … Đảng chỉ sống nhờ bóc lột tinh vi thông qia “tiền thuế” của dân và của cải đất đai tài nguyên của người dân Đảng CSVN càng ngày càng giàu lên nhanh chóng Đảng giàu lên khủng khiếp .. do đó không có nghĩa lý gì mà Đảng tuyên truyền là Đảng là đầy tớ của dân được mà thực chất của cải của Đảng từ đâu ra ? Đảng sống được là do người dân , do đó của cải của Đảng có được phải là của dân thông qua công cụ tuyên truyền nên Đảng cướp tài sản của dân bằng luật đất đai, bằng cách bán đất bán biển cho thuê rừng cho khai thác khoáng sản tài nguyên bất chấp phản đối của dân để Đảng làm lợi riêng cho Đảng thông qua tài sản của toàn dân của đất nước Việt của dân Việt …

  Kết luận
  Đảng và bộ chính trị lấy ý chí và nguyện vọng của cá nhân Đảng làm phương châm thu lợi ích cho riêng Đảng buộc ngươời dân tuân theo nếu ai trái thì Đảng bắt tù (điều 79/88) … vậy thì Đảng và BCT chỉ là chủ nghĩa thực dân mới, bóc lột chà đạp trắng trợn lên quyền và lợi ích của người dân Việt …. như Bác Hồ khẳng định

  ” Chính phủ làm việc không tốt thì nhân dân có quyền đuổi cổ đi” (Nói chuyện với nhân dân Thanh Hóa, 1947).

  Đã đến lúc Đảng phải ra đi để trao lại quyền cho ngươời dân vì Đảng và chính phủ làm việc không tốt … Đảng không tự ra đi thì người dân cũg có cách buộc Đảng phải ra đi như các chế độ thực dân trước đây .

 6. Anh Châu ơi con VTTT nói xấu xí vịt kiều là nổ, đi hốt rác…nè!
  VK đừng gửi tiền kiều hối về VN nữa, làm ơn mắc oán, thiệt tức chết đi được:

  http://tintuchangngay.info/2011/12/17/m%E1%BB%99t-pv-dai-ti%E1%BA%BFng-noi-vn-t%E1%BB%B5-n%E1%BA%A1n-k%E1%BB%83-chuy%E1%BB%87n-lam-bao/#comment-63516
  Võ Thị Thương Thương :
  +Hồi chiến tranh, cũng có nhìu ngừ trong hàng ngủ kháng chiến về chiu hồi “chính nghĩa quốc gia”. Họ bỏ cuộc vì họ ham sống sợ chết, sợ gain khổ…
  +Nhưng mà khi đã về phải phải mở to vô lum, nói xấu tối đa ….
  +Làm như vậy để vừa lòng nơi mình đầu tha, để kiếm chút lợi danh…
  +Ông Lê Thành…Bất Trung này cũng vậy! Mơ đổi đời, mún làm vịt kiù vì thấy mấy cha vịt kiù về xe xua qá (ai dè chúng nỗ thui, bên đó hốt rác nhưng về nước trưng hình chụp bên xe hơi. Tiền vay nợ về quê vung vải, rùi qa đó cày trả nợ mấy năm mới xong…)
  +Cho đến một ngày, chợt nhận ra, mún sống với quê hương thì đã muộn.
  +Bất kỳ đất nước nào, xã hội nào cũng có những mặt tốt, mặt xấu nhưng không thể đánh đổi quê hương để lấy …bánh mì!

 7. Tôi – công dân của nước Việt Nam , không chấp nhận điều 4 hiến pháp hiện nay . Đề nghị nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên loại bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp hiện nay hay không .
  Tôi nghĩ anh Châu và các trang mạng khác nên tổ chức ” trưng cầu dân mạng ” về điều nầy .

  • Hoan hô ý kiến của danvietcungkho. Anh Châu nên tổ chức trưng cầu về điều này, cái mặt nạ bịp bợm của cs sẻ rơi ngay.

   • DaoUu :
    VinaShin đúng là quả đấm thép. Chúng đấm vào bụng 90 tr dân VN để moi ra 4 tỉ đôla chia chác nhau xài!
    Người nào có gan “ăn” nhìu sao ko có gan đi đánh thắng giặc giành lại Hoàng Sa?
    Vì dân đang nghèo đói ko có tiền, ko có ăn…thì lấy sức đâu “đánh” giặc?

    Robin Hood. :
    Hiện có 1 nhóm Robin Hood chuyên lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo. Các Bác biết thằng Ăn Cướp Ngày nào có tài sản lớn , làm ơn chỉ dùm để nhóm Robin Hood đến Ăn Trộm của Thằng Ăn Cướp….
    Kính…

    Thằng ấy tên tiếng Anh dịch ra là “cục cức”, bác tự đi tìm đi. Trúng có thưởng! He he…

 8. bỏ điều 4 là tự sát, trao quyền lực cho người dân là tự cung, cho phép biểu tình là tự hoại…nói nhiều, nói trên trời là tự sướng…cho nên nhân dân sẽ tự diễn biến…xem như “đảng ta” tự đào mồ..he..he…

 9. Nếu Võ Thị Thương Thương giử quan điểm này là tội ngu trung học đòi trí thức khổng tử + nho giáo .
  “ Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng “ , tại sao phải chiêu hồi Quốc gia sợ chết sợ khổ à ?
  Họ là nhửng người theo kháng chiến lâu năm khi tỉnh ngộ lại họ quá thất vọng toàn là lừa gạt một cú lừa lớn nhất trong lịch sử việt nam. ( Xem tâm sự lảo thành cách mạng Nguyển Hộ thì rỏ )
  Tại sao có Việt kiều ? việt kiều là những thuyền nhân VN ,Họ đành bỏ quê hương trong sự uất hận, tủi nhục vì thấy sự lừa dối ,cưởng đoạt không thể sống chung với công sản.
  ( chính Bộ trưởng tư pháp đầu tiên của nước VN thống nhất Trương như Tãng còn phãi lìa xa quê hương VN sang pháp. )
  Đảng cộng sản có thể giúp dân VN từ anh đổ rác như xứ Mỹ có Xe du lịch làm phương tiện đi lại thì mới đáng tự hào.

  Bỏ Điều 4 Hiến pháp thì mới hoà giải dân tộc được.

 10. DaoUu :
  VinaShin đúng là quả đấm thép. Chúng đấm vào bụng 90 tr dân VN để moi ra 4 tỉ đôla chia chác nhau xài!
  Người nào có gan “ăn” nhìu sao ko có gan đi đánh thắng giặc giành lại Hoàng Sa?
  Vì dân đang nghèo đói ko có tiền, ko có ăn…thì lấy sức đâu “đánh” giặc?
  Robin Hood. :
  Hiện có 1 nhóm Robin Hood chuyên lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo. Các Bác biết thằng Ăn Cướp Ngày nào có tài sản lớn , làm ơn chỉ dùm để nhóm Robin Hood đến Ăn Trộm của Thằng Ăn Cướp….
  Kính…
  Thằng ấy tên tiếng Anh dịch ra là “cục cức”, bác tự đi tìm đi. Trúng có thưởng! He he…

 11. Ông CXN hơi bị mơ đấy! Độc tài sẽ bám vào quyền lực cho đến khi bị dí súng vào đầu mới xin xỏ đừng bắn như kiểu Gadhafi. Lời bác Triết vẫn còn nguyên giá trị thời sự cho đến khi độc tài lên Thiên đàng (không phải, xuống địa ngục).

 12. “Bo dieu 4 hien phap la tu sat”,Ai tu sat?.Dang cong san tu sat chu dau phai nguoi Dan tu sat,vay hay de CS tu sat di nhe!.

 13. Nếu có phái thứ ba đứng giữa : người dân & CQCS. Một Uỷ Ban kiểm soát bầu cử quốc tế chẳng hạn ( UBKSBCQT ) thì CQCS rớt 100%, còn ngược lại, với xã hội hiện tại, người dân nào đòi bỏ điều 4 là chết 100%. Với 90 triệu người là một sức mạnh khủng khiếp, không cần đến UBKSBCQT. Nhưng hiện nay, đau đớn thay lại là 90 triệu niềm sợ hãi, uất ức riêng lẻ, đến độ vô cảm, chưa đủ kết dính thành một khối sức mạnh ! Thì làm sao CXN ??? Mới ” còm ” mà vợ sợ quá đòi bỏ rồi đó, khổ chưa CXN ./.

 14. Vì sao họ lại “chơi dơ”, ném đá giấu tay, bỏ độc hại người sau lưng như thế?
  Vì bọn này toàn là lũ ăn hại như: Nghị P…ko lo làm, ko lo cho dân cho nước,…->chỉ lo kiếm lợi riêng, ăn cháo đá bát…

 15. Bỏ Điều 4 HP hoặc trao quyền lực vào tay nhân dân đều đi đến giải tán ĐCS .Cộng Sản họ hiểu rõ điều này hơn ai hết nên kỳ bầu cử QH vừa qua họ tìm mọi cách ngăn chặn người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH.

  • Trích:
   “Kết quả vừa rồi cho thấy mức độ đáng báo động về tham nhũng trong lĩnh vực công cộng của các nước châu Á – Thái Bình Dương. Chỉ số cho thấy, trong đó bao gồm 183 quốc gia, với số điểm từ 0 – tham nhũng cao, đến 10 – rất sạch (không tham nhũng). Đa số các nước trong khu vực này đều đạt số điểm số thấp hơn năm (5), và điều này cho thấy vấn đề tham nhũng đang ở mức nghiêm trọng.
   Trong số các nước này, một số nước đã xuất hiện ở tận cuối bảng. Mặc dù có vài quốc gia, chẳng hạn như New Zealand, Singapore và Úc, là những nước an toàn nằm trong 10 nước ít tham nhũng nhất, nhưng số 16 quốc gia còn lại trong khu vực đều có chỉ số dưới ba (3) điểm . Trong những số đó, chỉ số dưới ba điểm bao gồm các nước như Việt Nam (2.9), Bangladesh (2.7), Philippines (2,6), Pakistan (2.5) và Papua New Guinea (2.2). Afghanistan, Miến Điện và Bắc Hàn được xếp hạng cuối cùng trong tất cả các nước, với số điểm là 1,5, 1,5 và 1…”
   Vậy là VN được vinh dự lọt vào Tóp ten rùi sao?
   Thế nào tương lai cũng được viếng thăm giống Gaddafi thui!
   http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/12/18/ch%E1%BB%89-s%E1%BB%91-nh%E1%BA%ADn-th%E1%BB%A9c-tham-nhung-2011-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-dang-bao-d%E1%BB%99ng-%E1%BB%9F-chau-a/#comment-3622

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s