“Mặt Trận Tổ Quốc”: Kẻ thù của Xã hội Dân Sự

Tham Luận

Written by Lam Giang (VN)

Sunday, 18 December 2011 09:46

Một Xã hội Dân Sự lành mạnh tồn tại dựa trên cơ sở độc lập với nhà nước, đó là nền tảng cho chế độ Dân chủ của một quốc gia. Thiếu đi sự phát triển lành mạnh của Xã hội Dân Sự cũng đồng nghĩa với việc các quyền tự do của con người đã bị cấm đoán hoặc hạn chế một cách phi lý. Điều đó khiến cho các quyền và lợi ích chính đáng của con người không được thực thi đúng mức và không thể phát triển để tiến lên cùng với thời đại tự do – dân chủ.

Xã hội Dân sự là tổng thể của các hoạt động và sinh hoạt, mà trong đó các quyền tự do căn bản của con người được thể hiện như: Quyền tự do thành lập hội, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận…; nhờ sự hoạt động đó mà xã hội được tiến triển tự do, là môi trường để khẳng định và phát triển các quyền của con người. Sự hoạt động và tranh đấu của các tổ chức xã hội – chính trị khiến cho môi trường xã hội trở nên trong sạch và phát triển lành mạnh. Một xã hội Dân sự đúng nghĩa là các tổ chức đó phải được tồn tại độc lập, không bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhà nước. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Một đất nước mà xã hội Dân sự phát triển tự do và lành mạnh thì đó là chế độ dân chủ. Ngược lại, một xã hội Dân sự bị cấm đoán và bóp nghẹt dưới mọi hình thức thì đó chính là chế độ nhà nước Độc tài.

Thâu tóm và quản lý các tổ chức chính trị – xã hội là hành động bóp chết các quyền tự do, dân chủ của con người. Việc làm đó đang được thực hiện một cách bài bản và có hệ thống tại đất nước Việt Nam, do đảng Cộng sản chủ trương. Đó là việc họ tự thành lập lấy các tổ chức chính trị, xã hội và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Bằng cách đó mà quyền tự do thành lập hội của người dân đã bị cướp mất, xã hội dân sự trở thành một cái bánh vẽ với chính người dân.

Nói một cách khác: Nhân dân bị trắng tay trong việc làm chủ xã hội và thực thi các quyền dân chủ của mình. Ở Việt Nam có một tổ chức gọi là: Mặt trận Tổ Quốc — cái mà đảng Cộng sản lập nên để thâu tóm và quản lý các tổ chức xã hội, khiến cho xã hội Dân sự ở Việt Nam trở thành một cái bánh vẽ và bị biến dạng thảm hại.

Hãy xem Luật Mặt trận Tổ Quốc của họ quy định điều gì: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt nam định cư ở nước ngoài…”. Như vậy cũng có nghĩa là tất cả các đoàn thể trong xã hội (vốn cũng do nhà nước lập ra và quản lý) đã được đưa vào Mặt trận Tổ quốc để dễ bề quản chế và quản lý. Không những vậy, nó còn là công cụ sắc bén của đảng và nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu Độc tài toàn trị của mình. Thay vì các tổ chức chính trị – xã hội được tồn tại độc lập để đại diện cho các quyền và lợi ích của người dân thì lại phải đi phục vụ cho mọi chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản. Thay vì đấu tranh để bảo vệ và phát triển các quyền con người thì lại trở thành công cụ bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ.

Cũng tại điều 1 của cái Luật Mặt trận Tổ quốc đó quy định: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc…”. Hành động cướp bóc trắng trợn của Đảng Cộng sản đối với các quyền tự do dân chủ của người dân đã được bộc lộ rõ ràng trong điều khoản này. Thử hỏi các tổ chức chính trị – xã hội do đảng Cộng sản lập nên và quản lý thì làm sao có thể là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân được? Hành động đó phải gọi là thâu tóm và quản lý xã hội Dân sự thay vì gọi đó là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc? Cũng vì vậy mà mọi tiếng nói dân chủ và ý nguyện của người dân hoàn toàn bị bóp nghẹt, không có môi trường để phát triển. Vì thế mà Xã hội Dân Sự đã không thể thực thi được trách nhiệm xã hội của mình. Ngược lại, tất cả đều phải làm theo ý muốn và sự chỉ đạo của đảng Cộng sản. Người dân hoàn toàn bị mất trắng các quyền tự do của mình, không có một mảnh đất bé nhỏ nào để gieo trồng những hạt giống của tự do và nhân quyền.

Vì vậy mà có thể nói: ở Việt Nam không có Xã hội Dân sự, hay nói cách khác là Xã hội Dân sự không tồn tại. Sở dĩ có điều đó là vì sao? Vì sự tồn tại của cái gọi là “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” này. Đó chính là kẻ thù của Xã hội Dân Sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Người dân chỉ có thể tự giải thoát cho chính mình bằng việc đấu tranh để thành lập các tổ chức độc lập của mình, thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Chỉ có các tổ chức được thành lập bằng ý chí, nguyện vọng của người dân và đại diện cho ý nguyện của họ thì mới có giá trị tồn tại thực tế. Các tổ chức đó có thể là: Công Đoàn Độc lập, hội Phụ nữ, hội Nông Dân…và tất cả các tổ chức khác do chính người dân lập nên mà không chịu sự kiểm soát của nhà nước và đảng Cộng sản.

Vậy thì nhiệm vụ của cái “Mặt trận Tổ Quốc” ấy là gì? Xin thưa, nó thay mặt đảng Cộng sản xông vào can thiệp tất cả, từ việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng Cộng sản đến việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân…và nhiều thứ hổ lốn không tên khác nữa. Nói chung, việc gì mà bộ máy nhà nước không tiện ra tay hoặc bỏ sót trong việc đàn áp và bóp nghẹt quyền tự do – dân chủ của con người thì “Mặt trận Tổ Quốc” làm thay, trên danh nghĩa là ý nguyện của toàn dân. Thật là không có sự ngu dốt và ác độc nào lớn hơn! Nhưng đó cũng chính là sự phát triển một cách tất yếu và không lối thoát của một chế độ Độc tài trên con đường tiến tới mục tiêu toàn trị của mình. Luật Mặt trận Tổ Quốc quy định về nhiệm vụ của tổ chức này như sau: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng”. Tại điều 8 còn quy định thêm: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân…”.

Nói tóm lại là cái “Mặt trận Tổ Quốc” này là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản, thay mặt đảng trong việc giả danh Xã hội Dân sự, qua đó mà bóp nghẹt mọi quyền tự do – dân chủ của người dân. “Mặt trận Tổ Quốc” chính là kẻ thù của xã hội Dân sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Đó chính là bộ mặt thứ hai của kẻ Độc Tài Toàn trị, bằng cách mạo danh các tổ chức chính trị – xã hội.

Việt Nam ngày 18/12/2011


18 comments on ““Mặt Trận Tổ Quốc”: Kẻ thù của Xã hội Dân Sự

 1. anhtusg :
  Thằng ngoài chuồng muốn nói thế nào chẳng được . Cứ để nó vô chuồng rồi tất cả sẽ rõ thôi. MỘT LŨ CỘNG SẢN CẢ!Chúng đang chơi trò nhằm tranh thủ cả hai phe.Nhưng rồi chúng sẽ kéo nhau cùng chui xuống ống cống hết khi kinh tế sụp đổ.Đố thằng nào mà làm khá hơn thằng Dũng .Toàn một bọn học trong rừng ra và kinh qua đấu trường chức quyền cả.Sẽ rõ sớm thôi!

  Làm ko được thì “biến” cho thằng khác lên làm!
  Nên chơi “fair play” trên thương trường WTO đi bác?

 2. Sự thật là như thế này: HCM là 1 siêu tình báo TQ cho nên không cần núp bóng ai cả.

  Sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” đươc viết bằng tiếng Tàu và được in ấn xuất bản ở Bắc Kinh vào năm 1947/1948 và được dịch ra Pháp / Anh vào 1949/1950. CSTQ đã âm thầm chuẩn bị với dự luận Quốc Tế “HCM là NAQ người VN” . Sách này chỉ được dịch ra tiếng Việt từ những bản nói trên vào cuối thập niên 50 hay đầu thập niên 60 thế ký 20 và cho phổ biến ở VN để qua đó nhà nước CSVN chính thức công nhận HCM là NAQ.

  Thư ký của HCM chưa bao giờ chứng nhận là đã thấy HCM viết “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, bản thảo viết tay bằng tiếng Tàu cũng chưa hề được công bố. HCM viết sách vào thời điểm nào ? Năm 1945 HCM còn phải lo đại sự là cướp chánh quyền của TT Trần Trọng Kim, năm 1946 HCM đi tầu sang Pháp để thương lượng với người Pháp, năm 1947 HCM kêu gọi toàn dân nổi dây đánh Pháp, năm 1948 Bác lại kêu gọi toàn quốc thi đua tăng gia sản xuất …thế thì làm sao mà Bác rãnh rổi đề ngồi viết sách tự kể đời mình !. Như vậy có khả năng là một nhóm tuyên vận tình báo Bắc Kinh nào đó với Bút danh chung Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm này nhằm phục vụ cho công tác tuyên vận giới thiệu với Quốc Tế về Nhân vật HCM là NAQ VN và cũng có thể đang nằm trong Cục Lưu trữ của Cơ Quan Tình Báo TQ ở Bắc Kinh cùng với bản TNĐL 2.9 ( cũng được viết bằng tiếng TQ !?) …chờ ngày trình làng để chứng minh HCM là người TQ.

  HCM và gia đình ở TQ sau khi về hưu 1968 sau trận TTC TMT / Khe Sanh:

  Tài liệu tham khảo:
  1) Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Sinh Cung: ba không thể là một
  http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=7965

  2) Quả lừa lịch sử: HCM / CSVN-CSTQ cướp chính quyền Việt Nam
  http://thiennam2012.blogspot.com/
  (trích CÒM dan lam bao)

 3. Dân chủ, nhân quyền chỉ là những trò bịp trong xã hội CS từ bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ tác giả mới nói ra thì quá muộn!

 4. Đảng CSVN ví như Già Làng của buôn làng dân tộc và MTTQ hay UB Đoàn Kết Tôn giáo.v.v.v.là những Thầy Mo trong các buôn đó .Móng vuốt nối dài của CSVN là chính xác nhất.

 5. mặt trận tổ quốc có nghiả là trận chiến cả nước, giờ chả có thằng nào để “đảng ta” oánh, mà chỉ có thằng dân đen để…oánh tạm! thế nên tạm hiểu chức năng cuả MTTQ là lê cái mặt trận cuả nó đi khắp tổ quốc để chém giết…chả biết mình hiểu có đúng không ???
  nhờ các cụ chỉ bảo giúp…

   • Có, có… đó là thằng : thế lực thù địch và thằng diển biến hòa bình….!! Có bác nào biết mặt mủi nó ra sao không ??!

   • xman ơi,kẻ thù chẳng khó tìm lắm đâu,chỉ không chịu khó tìm thôi.Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta đó(Đức Phật)rồi mới đến những kẻ bên ngoài.Từ ý này thì kẻ thù của đảng cộng sản VN chính là các thành viên và các tổ chức ngoại vi của nó.Thói tham ăn,tham hưởng thụ nhục dục,thói kiêu căng kiêu ngạo,thói dối trá,..và độc tài toàn trị chính là kẻ thù tiềm tàng.Chả có thế lực nào dại dột để đụng đầu với một hệ thống có công cụ bạo lực cả người và phương tiện cả.Đảng viên xấu xa,hệ thống đảng xấu xa,độc ác chính là kẻ thù của đảng mà thôi .Tự dẹp độc tài toàn trị là hết ngay các thói hư như đã liệt kê.

    Posted by 27.72.0.35 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

 6. Những người cọng sản là những con ngưòi mơ hoang kiếp sống trên thiên đường. Những tên cọng sản có quyền tưởng tượng ra mọi thứ, thế nhưng ngày cũng như đêm chúng nó nghĩ rằng tại sao chúng ta lại ngu tới mức độ khốn nạn tận cùng là không thể làm cho dân của một nước ta ai ai cũng đựoc như ta , cũng nhà cao cửa rộng, cũng biệt thự ven hồ lãng mạn như thơ, cũng có con cái ăn học đến nơi đến chốn. Cái thế giới đại đống của cọng sản, cái mớ lý thuyết suông của cọng sản quẳng vào sọt rác cũng còn phải nạp thuế ô nhiễm môi trưòng. Cọng sản nên quẳng vào sọt rác.

 7. Những người cọng sản là những con ngưòi mơ hoang kiếp sống trên thiên đường. Những tên cọng sản có quyền tưởng tượng ra mọi thứ, thế nhưng ngày cũng như đêm chúng nó nghĩ rằng tại sao chúng ta lại ngu tới mức độ khốn nạn tận cùng là không thể làm cho dân của một nước ta ai ai cũng đựoc như ta , cũng nhà cao cửa rộng, cũng biệt thự ven hồ lãng mạn như thơ, cũng có con cái ăn học đến nơi đến chốn. Cái thế giới đại đống của cọng sản, cái mớ lý thuyết suông của cọng sản quẳng vào sọt rác cũng còn phải nạp thuế ô nhiễm môi trưòng. Cọng sản nên quẳng vào sọt rác.

 8. MTTQ là chân rết của Đảng CSVN – 1 chi nhánh của Đảng CSTQ vĩ đại. Nhiệm vụ là biến toàn nước là mặt trận chống Mỹ bảo vệ TQ và đồng thời ủng hộ Đảng CSVN cắt đất và biển dâng lên cho TQ!

 9. Ai chả biết MTTQ là bù nhìn, vẫn do Đảng CS lãnh đạo nhưng mồm lại nói đại diện cho quần chúng nhân dân. Ở VN họ dối trá như thế đấy, mà vẫn tồn tại hàng chục năm qua, làm gì nào?
  Mong có nhân sĩ nào đó đứng ra thành lập tổ chức thực sự của quần chúng, tổ chức của những người ngoài đảng và chỉ đại diện cho những người ngoài đảng thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s