CXN_122611_1348_ĐCS có đầy đủ những mối lo cho sự tồn vong của chế độ

Châu Xuân Nguyễn
Hôm nay, ngày khai mạc của Hội Nghị TW lần 4 (từ tháng 01.2011 đến giờ) và TBT phát biểu rằng:” Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. “

Hội nghị 3 cách đây 1 tháng, đó là nơi đưa ra nghị quyết tái cấu trúc nền kinh tế gòm 3 phần, Đầu tư công, DNNN và Nhà Băng.

Lần này, chính TBT gióng hồi chuông báo động về sự tồn vong của chế độ sau khi TT Nguyễn tấn Dũng thăng cấp Tướng cho 58 Công An và CTN Sang thăng tướng cho một số sĩ quan BQP  Tăng thêm tướng quân đội và công an

Viễn ảnh sụp đổ chế độ bây giờ là có thật chứ không còn ở đầu óc hoang tưởng của những bloggers lề trái nữa.

Tôi cảm thấy điều này từ sáu tháng qua, nơi tôi tiếp cận tới 80 ngàn lượt đọc trong một ngày (tuy nhỏ so với 90 triệu dân VN) và những thái độ hằn học tột cùng với chế độ thay đổi rất sâu đậm, có thể nói là lên gần tới mức hận thù trong những comment trong blog của tôi.

Tôi không coi 80 ngàn lượt đọc một ngày là tiêu biểu nhưng tôi coi sự kiện quan trọng là thái độ của một số lượng lớn comment chuyển sang thù hằn, đòi cho 3 Dũng chui vào ống cống, xử tử BCT v.v..từ những bất bình nho nhỏ 6 tháng trước. Theo tôi, đó là một sự di chuyển từ thái độ (shift of opinions) ôn hòa sang cực đoan. Nếu biết nhìn thì sẽ không khó suy diễn ra lòng dân 90 triệu người cũng có một di chuyển tương tự…từ chấp nhận CS quay sang trách móc nặng nề hay từ tức giận lên thành thù hằn…Một sự thay đổi tịnh tiến về thái độ của 90 triệu người dân.

Sự thay đổi trong 6 hay 12 tháng qua cũng dễ hiểu, ai cũng biết điều này, lạm phát, suy thoái, BĐS, TTCK, DNNN, Ngân hàng ảnh hưởng rất sâu đậm tới cuộc sống của 90 triệu người dân, từ đó có sự thay đổi về thái độ với ĐCS.

Nhưng đặc biệt nhất là trong vòng 3 tháng trở lại đây, từ tháng 9.2011, thái độ thù hằn càng gia tăng dồn dập vì 3 Dũng đưa ra những “giải pháp hành chính” mà cuối cùng đều đem đến sự thất vọng tột cùng cho người dân, ngay cả số doanh nghiệp phá sản và thất nghiệp lan tràn.

Những “giải pháp hành chính” thất bại như:
1. Giảm lãi suất thành thực âm tạo NH mất thanh khoản hàng ngàn tỉ vnd mỗi ngày
2. Cứu BĐS bằng cách đưa 4 trường hợp ra khỏi phi sản xuất. Điều này thất bại hoàn toàn đến nỗi ngay cả giới doanh nghiệp BĐS cũng chỉ trích.
3. Gói cứu TTCK thất bại chỉ trong 1 ngày
4. Sát nhập 3 nhà băng thất bại tràn trề.
5. Tiết lộ DNNN mang thêm nợ quốc gia là 120 tỉ usd, tức là 2 triệu 400 ngàn tỉ vnd, đem tổng số nợ người dân VN phải chịu là 215 tỉ usd tức là 4 triệu 300 ngàn tỉ vnd hay là 51 triệu vnd cho mỗi đầu người dân VN

NVDT_121711_00027_90 triệu dân VN mang nợ bao nhiêu ?? 215 tỉ usd, Già trẻ lớn bé làm 2 năm 2 tháng rười không lương mới trả hết món nợ này

Tất cả những điều này cho thấy rất rõ sự bất tài về quản lý kinh tế của 3 Dũng, điều này không một ai chối cải được.
Chuyện ĐCS sụp thì bây giờ tính từng tháng rồi nếu không tính từng ngày.

Đó là chưa có chuyện xuống đường và biểu tình đấy nhé.

Bye bye ĐCS VN.

Tôi thì phải chuẩn bị về VN thôi.

Melbourne
26.12.2011
Châu Xuân Nguyễn

——————————————————-

Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ

Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 4, Tổng bí thư nói: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Hôm nay (26/12), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020; xem xét, quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; cho ý kiến về các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích… Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Nhu cầu lớn, nguồn lực có hạn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các đề án, báo cáo, tờ trình để gửi Trung ương theo quy chế làm việc.

Thứ nhất, về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại hội XI của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, trong đó xác định ba khâu đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển nhanh nguồn nhân lực; và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Lần này, Hội nghị Trung ương bàn và quyết định vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng chính là để cụ thể hóa, đưa vào cuộc sống một chủ trương rất quan trọng của Đại hội XI.

Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, rất khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng, địa phương và cả nước; cần xác định rõ phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo thì mới có thể triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Về đánh giá tình hình, cần thấy cả mặt đã làm được và chưa làm được một cách khách quan; phân tích sâu sắc các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân yếu kém, nguyên nhân chủ quan.

Cùng với việc đánh giá chính xác thực trạng tình hình kết cấu hạ tầng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua, Trung ương cần cho ý kiến về dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra. Đó là nhu cầu thì lớn nhưng nguồn lực có hạn; muốn đầu tư tập trung nhưng lại phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu, mục tiêu phát triển; muốn phát triển nhanh, nhưng lại phải cắt giảm đầu tư công, thực hiện chính sách tài khóa – tiền tệ chặt chẽ và giữ nợ công trong ngưỡng an toàn; việc huy động vốn ODA khó khăn hơn khi kinh tế thế giới bất ổn và nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình…

Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu.

Về chính sách, cơ chế và giải pháp, cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng; khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp. Đối với từng lĩnh vực kết cấu hạ tầng cụ thể, ngoài các chính sách, cơ chế và giải pháp chung, cần nghiên cứu xác định trong các quy hoạch ngành, các chính sách, cơ chế, giải pháp riêng.
Tập trung vào các nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch; huy động và sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là đất đai, lao động và nội lực hiện có; về phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước; đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút sự tham gia của nhân dân, khu vực tư nhân và đầu tư của nước ngoài vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng…

Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu
Thứ hai, về Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, Hội nghị lần thứ tư cần thảo luận, ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

Sau một thời gian chuẩn bị, căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, theo Tổng bí thư, đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng vấn đề và cả ba vấn đề.

Khi đánh giá tình hình và nguyên nhân, cần nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, không phiến diện; chỉ ra cả mặt thành tựu và yếu kém; phân tích toàn diện cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về giải pháp, cần xác định những việc cần và có thể làm ngay và những việc cần phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, khả thi, hiệu quả.

Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, ông Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

39 comments on “CXN_122611_1348_ĐCS có đầy đủ những mối lo cho sự tồn vong của chế độ

   • Tho hay qua ta.
    Chep day du ca bai cho con chau doc e a trong nha,
    me ru con ngu,
    chi day em hoc,
    nhac nho nhau ngoai quan ruou, quan caphe.
    DUNG QUEN MANG THEO CO VANG BA SOC DO MOI KHI DOC THO.

 1. Trọng lú và đồng bọn biết rất rõ tình trạng trên bảo dưới không nghe cho nên chúng phải phong tướng cho bọn đàn em để nhử bọn bên dưới nữa hám danh.Khi đại loạn xảy ra thì bọn đàn em cũng sẵn sàng phản chủ như trường hợp của ngài Karafy rất gần đây.Bọn 3 Dũng và Trọng lú đang lo tẩu tán tài sản tham nhũng.Tội ác mà chúng gây ra cho dân tộc này và đàn áp dân chủ , chúng xứng đáng phải xử tử hình toàn bộ Bộ chính trị.Những tên này đang đi ngược dòng lịch sử.Chúng tôi cũng quá sức chịu đựng. Chỉ chờ thời cơ là vùng lên.Lúc đó có muốn bất bạo động sẽ khó khăn.

 2. Cậu Lú này mà nói thì cũng như anh 3 thôi, chẳng biết đâu mà tin, chắc muốn nhân dịp đội ngũ anh 3 đang lủng củng vì chẳng biết làm ăn gì cậu bán mấy cái ghế kiếm chút chứ bọn nó toàn mua của anh 3 thì mình ăn c à.

 3. Bài của CXN thật kịp thời,phân tích dễ nhập tâm vào lòng người….
  Họ đang phải cảnh báo lẫn nhau công khai như vậy là trầm trọng thật sự.
  Giải pháp ứng phó nào cho những ngày tới?Mong được nghe từ những người am tường chuyện cung đình…như ABS,KMI….Dĩ nhiên rất mong nghe dự đoán kinh tế của CXN và nhóm vì Dân tộc, trong dự đoán đó nông gia,công nhân,tiểu thương,trí thức… nên chuẩn bị gì???

 4. “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN…”(hết trích).Hoàn thiện là hoàn thiện thế đếch nào nhỉ? Bởi “thể chế kinh tế thị trường” là một phạm trù rất rõ ràng,khoa học và sẽ phát triển rực rỡ khi các chế độ hoàn thiện nó(Tư bản họ đang hoàn thiện còn gì,cho nên mới nói họ càng ngày càng phát triển là vậy).Và khi nó rực rỡ nhất,hoàn thiện hết các mặt thì tự nhiên nó thành XHCN chớ chả cần kêu gào làm quái gì cả.

  Bắt chước thằng Tàu,biết là chả đâu vào đâu nhưng vẫn cắm đầu lao theo vì nhu nhược,vì ngu dốt lẫn sợ hãi mất thế thống trị… Vẫn còn lộn xộn như đống xà bần,vẫn trộn vữa trộn hồ với tỷ lệ lung tung,trộn bê tông bằng tre gỗ cho khác hẳn với tư bản rứa mà dám bảo “hoàn thiện” thì rõ là mị dân đếch chịu được. Đi sau người ta mà cứ bày đặt làm thầy,đó há chả phải là bản chất của chế độ CS cả ta lẫn tàu?

 5. Đảng phải thốt lên lời ” Sự tồn vong của chế độ ” … trước toàn thể dân chúng là một bộ phận không nhỏ đảng viên đứng đầu và có cả đảng viên cấp cao đã có biểu hiện suy thoái đạo đức …

  Vâng , lời ông Trọng nó quả không sai chút nào Nó cũng hàm ý nhắc lại ” Đàn sâu” của chủ tịch Sang cho dù ông Sang có họ hàng với ông 3 Dũng cũng khó mà thuận theo 3 Dũng …

  Một tín hiệu cho sự đổi thay của năm mới 2012 …DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM …

 6. Gửi anh CXN:
  TTHN của KAMY là cái bẩy cho các tổ chức dân chủ ngoài nước và trong nước liên hệ. Vấn đề nhìn CÁO kỹ thì thấy được chỗ giấu của đuôi thôi.
  Cả quá trình KAMY lộ rất nhiều lần hở đuôi, cờ ngoài bài trong.
  Các CÒM tinh ý đều nhận ra từ đầu. Riêng anh CXN bị dính mồi nay mới tỉnh ra mà thôi.
  Các CÒM tin tưởng anh CXN mà tin theo KAMY.
  Thế mới biết AN NINH CS vẫn đang rất CÁO !!!
  Chúc anh và nhóm vì dân tộc Việt và bạn hữu giáng sinh vui vẻ, hẹn ngày tái ngộ !!!

 7. Lúc đ… nào chúng nó cũng lải nhải: Hoàn thiện, đột phá, mũi nhọn… và gần đây thì liên tục tái cơ cấu, Có lẽ phải tái cơ cấu cả cái mả bố chúng nó nữa thì mới ổn được!

 8. Anh Châu, anh Kami và mấy anh/chị tốt bụng ơi!
  Từ đầu năm đến giờ em bị ông Nguyễn Mạnh Triều cháu hay bà con gì đó với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng còn ép em nhận tội vô cớ, sỉ nhục phụ nữ, không có nhân quyền nơi công sở…đã báo cáo láo còn cách chức, trừ lương em không có cơ sở trong khi em có bằng chứng ổng rút tiền không có chữ ký khách hàng, thiếu chứng từ cơ quan rất nhiều…
  Vì tụi em làm đúng trách nhiệm giữ tài sản chung nên bị tụi nó kiếm chuyện với em hoài, hôm rồi được thưởng nửa tháng lương có 3 triệu đồng (=USD150) cũng bị nó lấy luôn…
  Em không còn xu nào nữa, tháng tới không có tiền trả tiền thuê nhà, tiền cơm, hic, hu hu hu…

 9. 200 thằng UVTWĐ nhóm họp lần này chẳng qua chúng nó có cơ hội ngồi lại với nhau bàn cách xem ai là người tẩu tán tài sản an toàn nhất khi chế độ sụp đổ , chế độ sụp đổ là chắc chắn bởi không ai trong 200 UVTWĐ này mà không giàu có như đại gia cho dù miệng chúng nó cứ bô bô rằng bọn chúng chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thội ??? 200 Đại gia này mà là đầy tớ cho dân đen nghèo kiết xác …. nghe sao mà thấy quái quái sao ấy ….

  Nguy cơ mất chế độ đang ngày một hiện rõ – những người lãnh đạo đảng cũng nhìn thấy nguy cơ này ! đó là lẽ đương nhiên vì 200 vị này cũng đã làm xong việc Đảng giao nghĩa là 200 vị UVTWĐ này trong thời gian qua đã vét sạch ngân khố nhà nước và gần 300 tỉ USD nợ nước ngoài đang đến hạn phải trả .Giờ đây còn đồng nào trong ngân khố nhà nước ĐCS đâu mà công tác giờ đây chỉ còn cách tuyên bố giải thể ĐCS để hợp thức hóa toàn bộ việc lấy sạch ngân khố nhà nước của Đảng trong thời gian qua mà thôi !

  Tội nghĩ trong năm 2012 một con chốt thí của 14 vị BCT sẽ phải gánh trách nhiệm này như việc Ông Dũng tuyên bố Hoàng sa bị TQ chiếm và ông 3 Dũng không bị bắt cải tạo như những người tù không án …. Bản chất sự việc tồn vong của Đảng nằm ở sự minh bạch nhưng khổ nỗi minh bạch đối với Đảng là tự sát … Sự giả dối lừa lọc đã ăn sâu trong Đảng do đó sự thật /Minh bạch trong đảng không bao giờ xảy ra

 10. *CXN_122611_1348_ĐCS có đầy đủ những mối lo cho sự tồn vong của chế độ ===> Khi Lục Vân Tiên vui lòng… “chết” !!!

  . . . Bây giờ ra đường hay ở nhà, chủ tiệm vàng hay dân buôn bán lẻ, vị quan chức hay chủ phòng trọ bình dân, người người đều nơm nớp lo bị cướp. Một phần vì các tờ báo hiện nay có xu hướng câu khách bằng mảng thông tin “cướp- hiếp- giết”. Phần khác, đúng là xã hội đang trong sự bất an của chính nó vì số lượng những kẻ thủ ác ngày càng tăng lên.

  . . . Một ngày đầu tháng 6.2011 tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM bỗng có một cô gái trẻ vừa chạy trên đường vừa la “Cướp! Cướp!”. Kẻ cướp bỏ trốn bằng… xe đạp; nạn nhân đuổi theo bằng chân trần. Không một ai đuổi theo kẻ cướp, không một ai giúp nạn nhân!

  Tôi nói như la lên với người lái xe ôm: “Quay lại đi bác, đuổi theo nó!” . Ông xe ôm ngần ngừ rồi chậm chạp quay đầu, chiếc xe đạp tên cướp đã khuất dạng.

  – “Bác lẹ đi, nó trốn bây giờ!” , tôi thúc giục.

  – “Thôi tui không chở nữa, cậu kiếm mối khác…”- ông xe ôm lí nhí không dám nhìn vào mặt tôi. Bà hàng vải gần đó bâng quơ: “Hơi đâu bắt cướp, nó quay lại trả thù thì hết đường sống…”

  Mọi người xúm lại hỏi han nạn nhân. Cô ấy là công nhân sống trọ gần đó. Tên vô lương đã giật mất tháng lương của cô. Cô gái vừa đi về vừa khóc nức nở trong những câu an ủi: “Coi như của đi thay người”… Chợ lại náo nhiệt, chỉ có mình thằng tôi lủi thủi đi bộ ra về vì không ai dám chở “thằng khùng thích bắt cướp”.

  Hiểu theo một cách nào đó, nếu anh thích làm Lục Vân Tiên thì cứ tự nhiên, nhưng không phải việc chúng tôi!

  Ngu sao mà bắt cướp?

  Bắt cướp nên là chuyện của cơ quan công an, công cụ bảo vệ của một xã hội pháp quyền thực sự. Nhưng mô hình xã hội pháp quyền trên thực tế vẫn là… mô hình…

  ……………………………………………………………………………. Túm lại:
  Đó là tất yếu của một xã hội mà nền pháp quyền còn lỏng lẻo, quản lý pháp quyền còn hình thức, và nhiều nơi cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, sống chết mặc dân!
  – Theo: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-12-26-khi-luc-van-tien-vui-long-chet-

  –> Xem thêm: BBC – Tôn vinh hiệp sĩ là ‘nguy hiểm’?
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/12/111218_views_on_knights_in_vn.shtml

 11. Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, ông Nguyễn Phú Trọng nói

  Không bao giờ làm nổi! Chắc chắn! (ngày càng nát như tương, lâu lâu lòi ra hàng khủng tỉ như vụ quan Sóc Trăng đánh cờ ăn tiền 5 tỉ VNĐ/ ván mà theo tờ TT thì: “…ông Lèo sở hữu rất nhiều đất đai thuộc các dự án sau đó lãnh tiền đền bù hoặc bán lại để hưởng lợi. Ông Tân cũng tỏ ra không thua kém khi được biết đến là một người nắm trong tay nhiều nhà hàng, quán nhậu ở TP Sóc Trăng và là một tay chơi ôtô hạng sang.”)
  Ba mươi mấy năm trời “làm gương”, dung dưỡng cho lũ khốn này mà giờ này mới chỉnh sửa? haha, có mơ cũng không bao giờ làm được!
  Và tôi cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao chúng nó có thể “họp” và nói ra rả những điều vô ích vô nghĩa thế nhỉ? Rảnh quá à? Mjia chết tới nơi không lo…

 12. Nếu có ai hay một tổ chức nào đó thực hiện một cuộc điều tra về tư tưởng đảng viên cộng sản bây giờ sẽ rỏ thôi . Một trăm đảng viên CS bây giờ có được mấy người thực sự sẳn sàng hy sinh quyền lợi vì một đảng cộng sản trong sạch vửng mạnh ? Tôi chỉ hỏi được mấy người thôi chứ không dám hỏi được mấy chục người .
  Tôi cho là ( và tôi tin chắc như vậy )đảng viên cộng sản bây giờ chỉ nghĩ đến quyền lợi , làm sao vơ vét thật nhanh , an toàn , vì chính họ cũng không còn niềm tin vào cái đảng của họ , đồng nghĩa với không còn niềm tin vào sự tồn vong của chế độ nầy .
  Chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp cách đây mười năm , còn bây giờ là công việc vô vọng . Trể quá rồi đảng ơi ! Sao không làm sớm hơn đi ?
  Bây giờ đảng thảo luận họp bàn về chuyển giao quyền lực lại cho nhân dân và tìm cách rút lui trong danh dự là thực tế hơn hết .

 13. TBT nên nghĩ làm sao cho quan đánh cờ ăn tiền 10 tỉ VNĐ/ ván, rồi Đảng sẽ “tự chỉnh đốn” thôi.

 14. mong cho nó đổ mẹ nó đi , để cho nhân dân được nhờ chứ cứ như thế này nhân dân khổ cực , không khác gì triều tiên , cu ba

 15. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo già nua bất lực của thằng cầm đầu Trọng lú.
  Thấy các quan chức ăn sáng tiền triệu, đánh cờ tiền tỷ ….
  Đau đớn nhục nhã vẫy cờ 6 sao giữa phủ chủ tịch thủ đô Hà nội.

  Lòng dân đã chất chứa căm hờn

  ĐCS VN đã biết rằng thời khắc cáo chung đã điểm.
  Chúng đang gào rống đe doạ.
  Chúng đang điên cuồng cắn xé.
  Chúng đang dồn mọi sức tàn giãy chết.
  Chúng bán tất cả những gì bán được kể cả đất đai sông núi biển đảo của tiên tổ ngàn năm.

  Trí thức và 90 triệu đồng bào dòng dõi Lạc Hồng phải dốc toàn lực chuẩn bị cho một trận quyết đấu đang đến gần.

  Ngày cả nước xuống đường sẽ là ngày nở hoa của nước Việt !

 16. Trọng Lú nay xem ra không “lú” khi phát biểu trước Hội nghị….!!Cũng như 3 D trong phiên chất vấn tại QH vừa rồi….!!Còn 4 Sang thì xách ô đi tham quan Cao bằng…..!!Tướng Nhanh câm như thóc…!!Nói thì nói thế chứ thực ra thâm tâm bọn Vẹm này đã chuẩn bị “tiến,thoái”một khi sự cố xảy ra trên toàn đất Việt rồi!!Chúng biết rất rõ hơn 60% trong hàng ngũ QĐ đều ngán ngẩm ‘chính sách’đường lối của Đảng CSVN…!!Nên phải phong hàm ban thưởng để trấn an,lấy lòng vỗ về bọn Tá,Tướng QĐ…..!!Như thế cái lực lượng QĐ là lực lượng nòng cốt cho chúng núp bóng khi nội chiến xảy ra và có cơ hội “chuồn”sang TQ….!!!Hãy để mà xem….!!27/12/2011.

 17. “Tấm gương ngời sáng” của đcs là cướp đoạt để vinh thân phì gia biết bao năm nay thì bây giờ chỉnh đốn là thôi không cướp đoạt nữa.
  Vậy để chỉnh đốn thì đcs phải :

  Trả lại ngay cho Thái Hà những gì cố tình “mượn” mà không chịu trả.
  Trả lại ngay cho dân oan những đất đai, nhà cửa bị chiếm đoạt.
  Trả lại ngay tự do cho những người yêu nước đang bị giam cầm vì cất lên tiếng nói của sự thật và trách nhiệm.
  Trả lại ngay những quyền và sự tự do đã cướp đoạt từ các tôn giáo trên đất nước này.

  Trả lại hết những gì đã cướp đoạt đi hỡi đcs sâu bọ, còn không chỉ họp bàn mà nói thì chỉ làm cho dân chúng giận thêm.

  Chỉnh đốn theo cách không ăn cướp nữa e rằng quá khó cho đcs thì đảng nên chơi con bài này hay hơn này : chuồn đéo cần chỉnh!

 18. Nhà văn Nguyen đình Thi có dặn con là đến 2014 thì công bố những bài viết kín của Ông về sự thật của CS viêt nam,chắc lúc ấy lũ CS đền tội rồi.

  • lêminhru :
   Nhà văn Nguyen đình Thi có dặn con là đến 2014 thì công bố những bài viết kín của Ông về sự thật của CS viêt nam,chắc lúc ấy lũ CS đền tội rồi.

   lêminhru :
   Nhà văn Nguyen đình Thi có dặn con là đến 2014 thì công bố những bài viết kín của Ông về sự thật của CS viêt nam,chắc lúc ấy lũ CS đền tội rồi.

   Ừ nhỉ, tôi đoán VC sẽ chết tươi trong 2012, mà Ng đ Thi lại dặn con trai là Ng đ Chính mãi tới 2014 mới được công bố “Hồi Ký” cơ đấy! Vậy biết đâu chỉ trong vòng 1 năm là cá HK này trình làng?!
   Nghe đâu phong thanh rằng, trg HK này, NĐT “vạch hết những dơ bẩn dòi bọ” của cái hội nhà văn CS đấy.
   Tởm cho 1 lũ tội phạm ba đình!

   • gopy :
    Thú vị thật…Tớ khoái đọc Hồi ký tự viết.Không khoái loại viết thay…chờ xem vậy!

    Hồi ký này của Ng đình Thi, do chính ông ta viết.
    Trước khi NĐThi chết, ông ta giao cho con trai là NĐ Chính (cũng là “nhà văn” đấy) cất giữ và dặn Chính tới năm 2014 mới được công bố (không ai biết vì sao phải chờ tới 2014?!)

    Năm 2008, trong 1 cuộc phỏng vấn do Talawas thực hiện, nhà văn quốc gia Nhật Tiến -đang ở Mỹ- hỏi chuyện NĐ Chính. Trong cuộc phỏng vấn này, Chính mới cho hay là có tập Hồi Ký Ng đình Thi như nói trên…

    Không ai viết thay ai trong vụ HK Ng đình Thi này hết!

 19. Thực chất họ đã đánh một ván bạc tất tay là ván bài Vinashin rồi. Giờ là lúc họ nhặt nhặnh những chổi cùn rế rách trước khi rời khỏi ngôi nhà họ đã đặt cược cho canh bạc và đã thua!

 20. tất cả những chỉ tiêu phát triển kt năm 2012 và kh 5 năm đều là ảo tưởng là bánh vẽ khi thực trạng ktvn năm 2011 mấp mé phá sản cả nền kt ảo ..bất động sản, ttck , ngân hàng ,doanh nghiệp phá sản đã tăng lên trên trăm ngàn. Riêng tp. HCM là hơn 28 ngàn trong năm 2011. Lạm phát vẫn tăng..thất nghiệp tràn lan..trong khi đó ông Trọng vẫn lên dây cót đảng viên qua hội nghị Tư lần 4. Đã đến lúc csvn thấy được sự bế tắc trong đường lối cai trị độc tài. Người dân phải nhận thức được thực trạng này mà đứng lên giành quyền lợi sống còn cho dân tộc và quốc gia.

 21. Vì sự an toản nên chửng nào anh Châu về mình sẻ cho biết tên ,mong anh thông cảm,không phải sợ chết nhưng chưa phải lúc ,chỉ mong anh Châu biết tôi là người Công giáo ,đối mặt với tử thần người Công Giáo xem là chuyện nhỏ.Vì chỉ có cái chết mới có sữ Phục sinh.

 22. Không gì là không thể ! … Chẳng có lý do gì Đảng có thể tồn tại nữa , Mọi vấn đề có thể gọi là xấu xa nhất của Đảng cũng thuộc về bản chất nhất của Đảng như ” cha truyền con nối hay có tiền là có quyền , con ông cháu cha , mua bán quyền lực , bằng cấp giả tràn lan ,,,, ” đã gần như bộc lộ rõ nét trong năm 2011 .Điều đó đã làm cho người dân Việt nam có sự hiểu biết tệ nhất cũng đều cho Đảng một chữ ” bó tay.com ” … Sự tham nhũng bất tài ăn hại ,độc ác cùng một đống bừa bộn các luật của Đảng ban ra cũng chỉ nhằm bảo vệ quan chức ,bảo vệ Đảng lập pháp hành pháp tư pháp đều do Đảng quản lý cũng như ” Đất đai là sở hữu của toàn dân và do Đảng quản lý ” ??? nghĩa là Đảng quản lý kiểu nào cũng được Đảng thích thì lấy (BĐS) và thích thì bán cho TQ (hoàng sa/trường sa), thích thì cho thuê (bauxit , rừng đầu nguồn) cũng như Đảng thích thì vay nợ nước ngoài thoải mái rồi chia chác nhau … rồi tất yếu phải dẫn đến sụp đổ nền kinh tế là điều Đảng không thể tránh khỏi , lẽ đương nhiên số phận chính trị vẫn là yếu tố chính , nền chính trị đã cho ra sản phẩm ” nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ” và những DNNN , tập đoàn nhà nước do đó cũng chính nền chính trị cố tạo điều kiện thuận lợi cho THAM NHŨNG ăn sâu trong Đảng hình thành các nhóm lợi ích gây lên hiện trạng tất yếu ” TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE ” … làm chất xúc tác tăng thêm ” lòng bức xúc với Đảng ” càng nặng hơn trong lòng dân chúng và ngược lại niềm tin của Đảng cũng như sức mạnh công cụ tuyên truyền một thời oanh liệt của Đảng cũng theo dộ dốc từ từ tan theo mây gió trong lòng dân chúng ! Vực dậy niềm tin của Đảng với dân ư ? chỉ còn cách thay đổi nền chính trị độc tài mà thôi ….

 23. Bầy sâu bây giờ quá lớn! Chúng gặm nát mảnh đất này rồi. Giờ chúng đang cắn xé nhau để tồn tại.

 24. thất bại trong giai đoạn kinh tế chỉ huy bao cấp ( kinh tế cs) năm 1986 bí thư nguyễn van linh đã phải nói:( dổi mới hay là chết) csVN không chịu chết, cố vẽ ra mô hình (kinh tế thị trường định hướng xhcn) chua có tiền lệ, để kéo dài ngày sống của đảng,tiếp tục lấy dân VN làm thí nghiệm cho mô hình kinh tế này,… nhưng hôm nay đảng bỉ bao vây bỡi tham nhũng, lạm phát khủng hoảng,,, không còn dường thoát ,và ngày cuối cùng của đảng đã trông thấy

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s