QUA LỜI KÊU GỌI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG BÁO HIỆU VIỆTCỘNG TRONG CƠN HẤP HỐI

Theo: Báo Tổ Quốc

Dư luận trong, ngoài nước và cả quốc tế hết sức sửng sốt về lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng ở lễ khai mạc của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IV tại Hànội ngày 26/12/2011, ông ta đã cho rằng: “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng nếu không muốn bị sụp đổ”. Bài phát biểu khai mạc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm hội nghị nóng lên bởi tính chất quan trọng của nó. Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn cho rằng: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Sự thật là thế, nhưng từ xưa tới nay, người ta thường chỉ nghe thấy những lời tuyên truyền khoe khoang lừa mị của các lãnh tụ đảng ở những đại hội lớn nhỏ, chứ chưa thấy từ miệng một ông lãnh tụ nào dám nhìn thẳng vào thực chất của vấn đề.

Nói đến ‘xây dựng, chỉnh đốn Đảng” với Việtcộng là điều vô phương cứu chữa. Vì cái đảng được xây dựng bằng tư tưởng thù hận để dẫn tới đấu tranh cách mạng cướp chính quyền. Đến khi có chính quyền thì thiết lập chế độ Độc Đảng, Độc Tài, Toàn Trị. Biến Dân thành đối tượng khủng bố, bóc lột của đảng. Khiến dân trở thành kẻ thù của chế độ. Biến đảng viên thành tầng lớp vua, quan thống trị cực quyền. Khi lý tưởng cộng sản đã bị nhân loại liệng vào thùng rác lịch sử, thì Việtcộng phải tự cứu bằng cách chạy theo áp dụng đường lối phát triển tư bản. Buộc đảng phải cho đảng viên dựa vào quyền lực để làm giầu. Biến đảng viên thành thứ “Tư Bản Đỏ”. Cộngđảng thành hệ thống “Mafia Phong Kiến”. Tức là vừa làm ăn bất chính có võ trang, vừa có quyền hành chính trị “cha truyền, con nối”. Nhà nước do đảng độc quyền lãnh đạo, đương nhiên phải tạo ra một hệ thống luật pháp để đáp ứng với nhu cầu độc quyền của mình, nhằm làm giầu của đảng và tham nhũng của đảng viên. Chỉ có như vậy mới giữ nổi đảng viên, mới bảo vệ, và phát triển được đảng quyền và chế độ.

Theo giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Khoa Học Xã Hội cho ý kiến với biên tập viên Mạc Lâm, đài RFA về lời kêu gọi của Nguyễn Phú Trọng như sau: “Với tư cách là đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng rồi, tôi rất mừng nếu ông tổng bí thư nhận ra được điều đó. Vấn đề đặt ra là tìm giải pháp nào để chỉnh đốn đảng. Nếu tự phê bình, tự chỉnh đốn mình thì tôi không tin lắm, việc tự phê bình đó, nếu không có một cơ chế vận hành để hỗ trợ và làm áp lực. Nếu anh không tự chỉnh đốn thì anh bị gạt đi. Tạo ra một cơ chế ấy thì mới chỉnh đốn đảng được. Nếu như chỉ kêu gọi hãy thế này, hãy thế nọ thì tôi cho rất vô duyên”. Ông nhấn mạnh: “Một trong những nguyên nhân rất cơ bản làm cho đảng càng ngày càng mất uy tín trong dân chúng, là việc các vị nắm quyền trong tay, quyền hành rất lớn để mà tham nhũng”. Gs Tương Lai đặt thẳng vào vấn đề thực thi Dân Chủ, mà Nguyễn Phú Trọng không hề dám nhắc tới. Theo ông: “Giải pháp đó là phải thật sự mở rộng dân chủ. Tạo nên một cơ chế phê bình mạnh mẽ. Đối thoại mạnh mẽ. Tranh luận mạnh mẽ. Phản biện mạnh mẽ, không chỉ riêng trong đảng, mà còn trong xã hội nữa. Phải dùng áp lực của xã hội tác động vào đảng, để đảng tự chuyển biến”. Nói như vậy có nghĩa là phải có Tự Do Ngôn Luận. Tự Do Chính Đảng. Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Nghiệp Đoàn. Bốn điểm đại kỵ đối với Việtcộng.

Chính vì không dám thực hiện dân chủ hóa chế độ với toàn dân, nên trong bài phát biểu bế mạc đại hội hôm 31/12/2011, Nguyển Phú Trọng cho biết: “Hội nghị đã có gần 400 lượt ý kiến phát biểu. Hội nghị đã thảo luận và quyết định ban hành Nghị Quyết để lãnh đạo, chỉ đạo kết cấu hạ tầng từ nay đến năm 2020. Các đại biểu cũng thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị Quyết của Trung Ương về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” với 3 nội dung trọng yếu: 1- Ngăn chặn, đẩy lui tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo quản lý các cấp. 2- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đấp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 3- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là cấp bách nhất”.

Với gần 400 lượt ý kiến phát biểu, chẳng biết có ý kiến nào giống với ý kiến của Gs Tương Lai hay không? Nhưng với 3 nội dung của Quyết Nghị, thì cái Trung Ương Đảng cường quyền tham nhũng này, chỉ làm việc lấy lệ, làm việc cho có. Chứ bảo “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viện, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và ông Trọng còn đòi: “Sự gương mẫu của Trung Ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy Viên Trung Ương Đảng. Ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi. Nêu gương những người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích ỷ, vụ lợi, đẩy lùi một bước quan trọng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng lãng phí”. Đây đúng là sự đòi hỏi không tưởng, của một kẻ không tự nhìn lại bản chất của mình và đồng đảng của mình. Hoặc là đã tự cảm nhận được tương lai đen tối của mình và của đảng sắp tới gần, nên nói sảng.

Theo giáo sư Chu Hạo : “Nếu như đảng không gương mẩu trong chuyện thượng tôn pháp luật thì cái niềm tin ấy không còn. Nếu niềm tin trong lòng dân không còn thì tính chính đáng của sự lãnh đạo của đảng không còn nữa”. “Người dân mọi thành phần vẫn ước ao được sống trong một xã hội bình đẳng và thượng tôn luật pháp trước khi nói tới những thành tựu có tính tuyên truyền hơn là mơ ước thực sự của họ. Nếu đảng Cộngsản Việtnam thật sự muốn chỉnh đốn để tiếp tục lãnh đạo đất nước thì con đường duy nhất là đảng phải xem luật pháp cao hơn Đảng”. Nhưng xin hỏi thực, thứ luật pháp đó là thứ luật pháp nào?. Luật pháp do cộng đảng làm ra và đang được thi hành tại Việtnam là loại Luật Tùy Tiện Phi Pháp. Nó là thứ “Luật Pháp Hóa” những hành vi trấn áp toàn dân, vi phạm nhân quyền. Làm phương tiện để cho tham nhũng tồn tại và phát triển. Vậy bảo Đảng phải đứng dưới luật pháp do chính đảng cộng sản tạo ra, nhằm làm công cụ khống chế toàn dân, độc quyền lãnh đạo nhà nước, toàn quyền tham nhũng, qua các công ty quốc doanh. Nếu vậy thì cũng như không! Còn bắt cộng đảng phải tuân hành theo Luật Dân Chủ Trọng Pháp, đúng với nhu cầu toàn dân, thì ở Việtnam chưa có. Nếu có thì lập tức Đảng và chế độ độc tài Việtcộng phải ra đi. Đây mới chính là mối lo của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng đó là lẽ tất yếu của lịch sử nhân loại và cũng là cuộc vận động lịch sử của dân tộc Việtnam sẽ phải đến.

LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 03/01/2012.

9 comments on “QUA LỜI KÊU GỌI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG BÁO HIỆU VIỆTCỘNG TRONG CƠN HẤP HỐI


 1. Tinh thần Bất khuất của Anh Hùng Đào Văn Vươn báo hiệu Cách mạng Hoa Sen Hoa Cải
  ========================================================

  Bão từ Ô Khảm Trung Quốc sang Hải Phòng

  Chủ đầm cùng Dân oan vùng dậy thế là xong

  Sáu chú Công an ăn kẹo đạn hoa cải !

  Hát bài tẩu mã lũ dân phòng …

  Cách mạng Hoa Cải báo Mùa Xuân lại

  Thành phố Hoa Phượng Đỏ nức lòng

  Phố Biển thân thương ơi Vươn mình lên nhé

  Dẹp xong Việt gian ngoài Biển Đông chắc cũng thông !!

  Thương 6 chú Công an vì nuôi con giúp vợ

  Trực diện với thống khổ Dân đen sống vật vờ .. ..

  Công an cùng Quân đội Nhân dân hợp lại

  Vì Dân vì Nước không thể làm ngơ

  Đứng về triệu Dân lành bà con ruột thịt

  Tương lai rực sáng Quê Hương đang chờ

  Toàn Dân đại đoàn kết dưới Ngọn cờ Dân chủ

  Cụ già cháu bé hạnh phúc ấm no chẳng còn mơ …

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

 2. Giáo sư Tương Lai : “Nếu như đảng không gương mẩu trong chuyện thượng tôn pháp luật thì cái niềm tin ấy không còn. Nếu niềm tin trong lòng dân không còn thì tính chính đáng của sự lãnh đạo của đảng không còn nữa”.
  – Chỉ khi nào muốn nói về một sự việc có thể xảy đến trong tương lai , người ta mới dùng chử “ nếu ” . Còn sự việc đã xảy ra rồi thì không dung chử “ nếu ”.
  Nên hiểu câu trên cho đúng với sự thật hiện nay mà Gs Tương Lai không dám nói thẳng ra :
  “Đảng đã không gương mẩu trong chuyện thượng tôn pháp luật nên niềm tin ấy không còn. Niềm tin trong lòng dân không còn thì tính chính đáng của sự lãnh đạo của đảng không còn nữa”.

 3. Ông Trọng còn đòi: “Sự gương mẫu của Trung Ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy Viên Trung Ương Đảng. Ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi.”
  – Nghe sao thấy còn khó hơn hái sao trên trời . Kêu gọi quan chức cộng sản thôi tham nhũng nữa à ? Kêu gọi quan chức cộng sản tự giác khai ra mình đã tham nhũng thế nào à ? Hiếm có thằng ăn cướp nào khi chưa bị bắt , chưa bị lộ diện hay chưa bị áp lực mà tự giác khai nhận . Bây giờ mới kêu gọi thì quá trể rồi ông Trọng ơi !

 4. Nếu hổ, báo, sư tử và chó sói chuyển sang ăn rau và hoa quả thì may ra đcsvn có thể chỉnh đốn được.

  Trọng lại tiếp tục nói phét như đảng ta đã nói suốt 67 năm nay để mị dân, chả có gì mới. Tin vào 14 chú Cuội trong bộ chính trị thì chỉ có chết đứng như Từ Hải mà thôi.

 5. Trích :”Đầu năm, nghe những lời hứa hẹn, hô hào, cam kết của các vị Trung ương đảng qua cuộc họp lần thứ tư khóa XI, nào là quyết tâm cao, nào là đây là việc phải làm ngay, ngăn chặn nguy cơ đảng tan rã, chế độ đang lâm nguy vì đảng suy thoái, phải hành động cấp bách…(hết trích)
  Hay cách chửi của ông Trương Tấn Sang: Những bầy sâu cần loại bỏ v.v…mà đéo thấy làm gì.

  Ê ! Những “con sâu dân mọt nước” ủy viên BCT trong trung ương đảng VC !!! Nhân dân quần chúng và cộng đồng Người Việt hải ngoại ĐANG NHÌN NHỮNG GÌ VC LÀM ĐÂY ! ,chớ đừng như tên cụu chủ tịt VC Nguyễn minh Triết trước đây đã mớm lời cho tham nhũng : Thấy tiền nhiều quá nên động lòng tham , không tham cũng phải tham…hay rao mời môi giới xuất khẩu gái VN đẹp lắm mại dô ! mại dô !
  tnt

 6. Khi nào ông Ba dũng tuyên bố: Vì sự trong sạch của đảng, tôi xin từ chức thì cuộc vận động thành công.


 7. TỪ Quân Đội Nhân Dân THA HÓA THÀNH Quân Hại Nhân Dân
  =============================

  Mất biển đảo ! Quân Đội Nhân Dân (1) ?

  Quân Dận Nhân Đôi (2) cóc chẳng cần !

  Quân Dận Nhân Hai (3) làm lâm tặc

  Gánh gồng hàng giả cửu vạn thân 

  Lừa qua cửa khẩu về phá Nước

  Chuyển không triệu tấn than qua Nam Vân (4) !

  Bô xít Tây Nguyên – ngư dân bị giết (5)

  Lưỡi bò !.. .. Rõ Quân Hại Nhân Dân (6) !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN 

  1. Bán đất nhượng đảo (Hoàng Sa từ năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký !) nhường biển (sắp tới là 80 % Lưỡi bò Lưỡi rắn (độc … đeo kính THÔI MIÊN bằng 16 chữ dzàng dẻo và 4 TỐT !! ) 

  2. Quân Dận Nhân Đôi chẳng cần mẹ gì hết lo phá rừng phụ họa với Đại gia lâm tặc HOÀNG GIA LAI …! 

  3. Tướng lợn ỉ như NGUYỄN CHÍ VỊNH thì cùng toàn các tướng tá TỔNG CỤC PHÂN Bắc Kinh 2 ngay giữa HÀ NỘI ! 

  Còn thấp hơn thì lo kiếm sống làm thân lừa cửu vạn chuyên chở hàng lậu tiền giả thực phẩm trứng vịt lộn thối độc , thịt vứt đi chở cả hàng tấn về Hà Nội làm NHÂN BÁNH TRUNG THU để đầu độc hàng triệu bé thơ ! 

  hay hàng giả nhí nhái GIẾT CHẾT nền sản xuất non trẻ của Đất Nước 

  KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !

  KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !

  KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !

  4. VÂN NAM 


  Cú bắt tay quan tham với quan đỏ « nặng« 7 triệu tấn than
  ================================

  Công ty Phát triển Công nghiệp Quảng Ninh 

  Tiếp tay trùm than lậu xơi Nước mình 

  Đường dây xuất khẩu than qua Tàu trái phép 

  Cú bắt tay quan tham đỏ âm binh 

  Hàng triệu đô la vào túi ưu ái 

  Hàng vạn công nhân mặt đen bất bình

  Sáng sớm tối khuya khai mỏ quần quật

  Trùm sò quan lớn phì gia thân vinh !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN 

  Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Quảng Ninh tiếp tay cho trùm than lậu để xuất khẩu trái phép hàng triệu tấn than qua Trung Quốc 

  Cú bắt tay « nặng » 7 triệu tấn than thất thoát hơn 21 tỉ đồng khoảng 1.400.000 đô la

  Nhờ cú « bắt tay » ngày 11-5-2005 với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN do ông Đoàn Văn Kiển làm Chủ tịch HĐQT, từ năm 2005-2007, 

  Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Quảng Ninh đã xuất khẩu trái phép hàng triệu tấn than qua Trung Quốc 

  Cú bắt tay « nặng » 7 triệu tấn

  Năm 2008, khi cuộc chiến chống than lậu mở màn, đỉnh điểm là vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng bị nhắn tin dọa giết, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài điều tra liên quan đến các đường dây xuất khẩu than trái phép và các ổ khai thác than lậu ở Quảng Ninh. 

  5. Bô xít Tây Nguyên – ngư dân bị giết bị bắt giam NGAY TẠI Hoàng Sa đất đảo biển của Tổ Quốc cũng NGẬM MỒM 

  6 Lưỡi bò !.. .. NUỐT 80 % Biển Đông !! Ha ha ha !! 

  Rõ Quân Hại Nhân Dân !

  TÓM LẠI cách diễn dịch RẤT LẬN LÝ nói LÁI QUA LÁI LẠI của văn học dân gian như sau 

  Quân Đội Nhân Dân = Quân Dận Nhân Đôi
  Quân Dận Nhân Đôi = Quân Dận Nhân Hai
  Quân Dận Nhân Hai = Quân Hại Nhân Dân


  đủ TÓM LƯỢC vai trò của Quân Đội Nhân Dân XUỐNG HỐ CẢ NÚT …

  TỪ Quân Đội Nhân Dân THA HÓA THÀNH Quân Hại Nhân Dân
  =============================

  Mất biển đảo ! Quân Đội Nhân Dân ?

  Quân Dận Nhân Đôi cóc chẳng cần !

  Quân Dận Nhân Hai 
  làm lâm tặc !

  Gánh gồng hàng giả cửu vạn thân

  Lừa qua cửa khẩu về phá Nước

  Chuyển không triệu tấn than qua Nam Vân !

  Bô xít Tây Nguyên – ngư dân bị giết 

  Lưỡi bò !.. .. Rõ Quân Hại Nhân Dân !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN 

  TÓM LẠI cách diễn dịch RẤT LUẬN LÝ nói LÁI QUA LÁI LẠI của văn học dân gian như sau 

  Quân Đội Nhân Dân = Quân Dận Nhân Đôi
  Quân Dận Nhân Đôi = Quân Dận Nhân Hai
  Quân Dận Nhân Hai = Quân Hại Nhân Dân

  đủ TÓM LƯỢC vai trò của Quân Đội Nhân Dân XUỐNG HỐ CẢ NÚT …

  Vì đâu ??? ĐEM XỬ BẮN những thằng LÊ CHIÊU THỐNG , HOÀNG VĂN HOAN hôm nay như NGUYỄN CHÍ VỊNH thì cùng ĐỒNG BỌN toàn các tướng tá TỔNG CỤC PHÂN Bắc Kinh 2 ngay giữa HÀ NỘI ! 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s