Tản mạn quanh chuyện lấp biển của Đoàn Văn Vươn và cụ Nguyễn Công Trứ

 Theo: danlambaovn
“Đoàn Văn Vươn có công lấp biển. Các đồng chí Công An nhân dân, Bộ Đội nhân dân, và Chó Nghiệp Vụ nhân dân có công giữ lấy biển đã lấp” 
Cùng là đi lấp biển để biến thành nương dâu, đồng ruộng, nhằm mục đích mở mang kinh tế cho bản thân hay tha nhân, nhưng cụ Nguyễn Công Trứ thời Phong Kiến hai trăm năm trước may mắn hơn ông Đoàn Văn Vươn thời Cộng Sản bây giờ. Tiếp tục đọc