Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế

Kính gởi các tổ chức / cá nhân liên quan
Kính thưa quí vị,
Tôi tên Trần văn Huỳnh, 75 tuổi, công dân Việt Nam, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Qua thư ngỏ này, tôi xin trân trọng xin quí vị quan tâm cho những việc đã được thực hiện vớiWGAD (Nhóm công tác về việc giam cầm tùy tiện thuôc Liên Hiệp Quốc) liên quan đến trường hợp con tôi là Trần Huỳnh DuyThức (THDT) đã bị buộc tội oan sai và tùy tiện kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế.
Sau đây là những thư khiếu nại do chính tôi và một vài nhân sĩ hoặc tổ chức có uy tín thực hiện:
1.      Ngày 11/1/2012, với tư cách là cha của THDT, tôi đã  gởi Thư khiếu nại với WGADthông qua Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (UNHCHR Office) ở Geneva, đề nghị họ hành động kịp thời giúp con tôi theo tinh thần Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (Universal Declaration of  Human Rights. Xin mời tham khảo các tập tin liên quan đính kèm để xem thông tin chi tiết.

2.      Cũng  ngày 11/01/2012, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà hoạt động dân chủ rất nổi tiếng và uy tín cao  Việt Nam cũng có Thư gởi WGAD thông qua Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền ở Geneva, để khiếu nại cho THDT. Chỉ non 2 tuần trước đó, ngày 29/11/2011, ông cho đăng tải bài viết  của ông mang tựa đề “Ngôi sao bị nhốt”, tạo ra một hiệu ứng thu hút sự chú ý trong công luận Việt Nam. Xin mời tham khảo các tập tin liên quan đính kèm để xem thêm thông tin chi tiết.
3.      Quan trọng hơn nữa là lời kêu gọi công chúng đầy ấn tượng Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì đất nước” vừa được phát động bởiDANLAMBAOmột trang mạng xã hội rất nổi tiếng và nhiều uy tín ở Việt Nam, đề nghị mọi người trong cộng đồng, nếu được, nên viết một lá thư tương tự gửi WGAD khiếu nại cho THDT hoặc bất cứ chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ nào khác đã bị giam cầm tùy tiện.Càng có nhiều người tham gia chiến dịch hoạt động dân chủ này càng tốt. Xin mời tham khảotập tin liên quan đính kèm để xem thêm thông tin chi tiết.
4.      Không lâu trước khi tiến hành tìm kiếm sư hỗ trợ của WGAD, ngày 29/11/2011, sau khi suy nghĩ cân nhắc, tôi đã quyết định viết “Thư gởi Tổng thống Barrack Hussein Obama”,với hi vọng có thể đó là cách làm phần nào hiệu quả hơn. Để tham khảo, xin mời bấm vào đây.
Sau cùng nhưng không kém quan trọng, tôi cũng trân trọng đề nghị WGAD có sự quan tâm sâu sát hơn đối với Trần Huỳnh Duy Thức, con tôi, cũng như các bạn cùng cảnh ngộ là Lê Thăng LongLê Công Định và Nguyển Tiến Trung đã cùng bị kết tội trong cùng một vụ án, và đề nghị WGAD có hành động tương ứng phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân  quyền (Universal Declaration of Human Rights).
Rất cám ơn về sư quan tâm xem xét và giúp đỡ quí báu của quí vị.
Trân trọng kính chào

Trần Văn Huỳnh
Địa chỉ: Số 439F8, Phan Văn Trị,
Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, VN
*
To whom it may concern
Dear Sirs,
My name is Tran Van Huynh , 75 years old , Vietnamese citizen, living in Ho Chi Minh City.
By this open letter, I would like to draw your attention to what has been done with WGAD regarding the case of my son named Tran Huynh Duy Thuc (THDT for short) falsely accused and arbitrarily sentenced to 16 years in prison and 5 years probation. Here below are the complaints made by myself and other notable persons or organizations:
1. On January 11, 2012, I myself, as father of THDT, sent a Complaint to WGAD c/o UNHCHR Office in Geneva, asking them to take action for my son according theUniversal Declaration of Human Rights. Please refer to the related attachments here below for more information in detail.

2. Also on January 11, 2012, the Letter to WGAD from Dr. Nguyen Thanh Giang in Geophysics, a very well – known and notable democracy activist in VN, was addressed to the UN / HCHR Office in Geneva as a complaint for THDT. Just nearly 2 weeks before that, on November 29, 2011 he posted a respectable article entitled “Star locked in jail” creating a spectacular effect in the public opinion in Viet Nam.

Please refer to the related documents attached hereunder  for more information in detail.
3. More importantly is the striking appeal to the public “Let’s raise our voice in favor of THDT and those who have involved themselves in acting for the country and the people” recently launched by DANLAMBAO, a very famous and prestigious social bookmark in VN, suggesting that, if possible, everybody in the community should send a similar Complaint to WDAG for THDT or for any other democracy fighter arbitrarily detained. The more participants to this democratic campaign the better.
Please refer to the related attached hereunder for further information.
4. Not long before proceeding to WGAD to look for support, on 29/11/2011, after thinking carefully, I decided to send a “Letter to President Barrack Hussein Obama”, as my international efforts to save my son, hoping that it may be a more effective approach. For your reference, please click here.
Last but not least, I also would like to suggest WGAD to have closer and deeper concern to my son THDT as well as his friends Le Thang Long, Le Cong Dinh and Nguyen Tien Trungwho were arbitrarily convicted together in the same law case, and to act accordingly in conformity with the Universal Declaration of Human Rights.
Thank you very much for your consideration and valuable assistance.
Yours sincerely,

Tran Van Huynh
Address: No. 439F8, Phan Van Tri Str,
Sub-district5,GoVap District, HCMC,VN
Cell phone:             +84 90 3350117

*

LIST OF ORGANIZATIONS THAT THE LETTER HAS BEEN SENT TO

No. Organization Email
1
Mr. Ai VO VAN
President of Vietnam Committee on Human Rights & Que Me
48 rue Parmentier
94450 Limeil-Brevannes
France
comite.vietnam.dh@gmail.com
2
Mr. Ai VO VAN
President of Vietnam Committee on Human Rights & Que Me
48 rue Parmentier
94450 Limeil-Brevannes
France
vietnam.committee@gmail.com
3
Organisation Against Torture
OMCT International Secretariat
omct@omct.org
4
Organisation Against Torture
OMCT Europe
omcteurope@omct.org
5
Organisation Against Torture
OMCT Tunis
gr@omct.org
6 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) public@asean.org
7
Mr. Vu Quoc Dung
Secretary General of International Society for Human Rigths (ISHR)
International Secretariat
Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main
Germany
info@ishr.org
8
Mr. Vu Quoc Dung
Secretary General of International Society for Human Rigths (ISHR)
International Secretariat
Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main
Germany
asia@ishr.org
9
Norwegian P.E.N
Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway
pen@norskpen.no
10
Human Rights House Foundation
Kirkegata 5, 0153 Oslo, Norway
hrh@humanrightshouse.org
11
Free Word Centre
60 Farringdon Road
London EC1R 3GA
natasha@indexoncensorship.org
12
Civil Rights Defenders
Stora Nygatan 26
SE 111 27 Stockholm
info@civilrightsdefenders.org
13
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
InfoDesk@ohchr.org
14
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
Press-Info@ohchr.org
15
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
nationalinstitutions@ohchr.org
16
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
gmagazzeni@ohchr.org
17
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
civilsociety@ohchr.org
18
UNHCR
Case Postale 2500
1211 Genève 2 Dépôt
Switzerland
refworld@unhcr.org
19
International Service for Human Rights (ISHR), Geneva Office
Rue de Varembé 1 – P.O. Box 16
CH-1211 Geneva 20 CIC
Switzerland
information@ishr.ch
20
International Service for Human Rights (ISHR), New York Office
777 UN Plaza, 8th floor
New York
NY 10017
USA
ishr@ishrny.org
21
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA
hrwpress@hrw.org
22
Letters to the Editor
The New York Times
620 Eighth Avenue
New York, NY 10018
letters@nytimes.com
23
Mr. Vo Van Ai
Président of Que Me : Action for Democracy in Vietnam
& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
24
Mr. Penelope Faulkner
Vice-President of Que Me : Action for Democracy in Vietnam
& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
25
Mr. Vo Tran Nhat
Executive Secretary ofQue Me : Action for Democracy in Vietnam
& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
26
OHCHR – South East Asia Regional Office
UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A
Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200 , Thailand
alizadeh@un.org
27
OHCHR – South East Asia Regional Office
UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A
Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200 , Thailand
muangsiri.unescap@un.org
28
OHCHR – South East Asia Regional Office
UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A
Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200 , Thailand
pattarasermpong@un.org
29
Mr. Le An
US Consul General in HCM City
4 Le Duan Blvd. Ho Chi Minh City
hcmcinfo@state.gov
30 US Ambassador to Viet Nam hanoiac@state.gov
31 US Consul General in HCM City acshcmc@state.gov
32 UN Committee of Arbitrary Detention wgad@ohchr.org
33 UN Office of Human Rights Support 1503@ohchr.org
34 President of  EU Bicameral Parliament (c/o  Director of Cabinet ) maciej.popowski@europarl.europa.eu
35 Avocats sans frontière info@asf.be
36 Reporters sans frontière asie@rsf.org
37 International Committee for Protection of Rights info@frontlinedefenders.org
38 US Committee of Human Rights hrwpress@hrw.org
39 International Pen Club cat@englishpen.org
40 Thailand Minister of Foreign Affairs minister@mfa.go.th
41 President of European Parliament ec.president@consilium.europa.eu
42 Reporters sans frontière cls@rsf.org
43 US Committee for immunity of religious freedom communications@uscirf.gov
44 Norway Ambassador to VN em.hanoi@mfa.no
45 Canada Ambassador to VN hochi@international.gc.ca
46 Australia Ambassador to VN geoff.morris@ddfat.gov.au

7 comments on “Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế

  1. tHẾ GIỚI đã trả lời với mấy bác bằng hành động khoanh tay đứng nhìn nền KTVN chết dần chết mòn không phương cứu chữa mà còn gia tăng đòi nợ cho nó chết nhanh hơn …trình độ đẳng cấp như các tập đoàn nước ngoài vào VN đầu tư khi ăn bánh vẽ từ 1986 của Đảng CSVN mà còn say , còn khen ngon đáo để nào là con rồng châu á … chứ huống chi là người Việt nam trong nước đã bị đảng cho ăn suốt 66 năm qua …

    Nhưng giờ thì những kẻ bị lừa bị say bánh vẽ đó là người VN là các tập đoàn đầu tư nước ngoài đã tự dưng ngán ngẩm bánh vẽ và cùng nhau thầm lặng TRẢ BÁNH VẼ VỀ CHO LỊCH SỬ NHÂN LOẠI PHÁN QUYẾT TRONG NĂM 2012 NÀY …

  2. Chúng tôi cũng cảm thấy hoàn cảnh ông Huỳnh cũng buồn…Thôi thì ông ráng “nhẫn” thêm 1 thời gian xem sao. Khi mình vô chùa mình sẽ thấy chữ khó học nhất đó là chữ “Nhẫn”, bề trên sẽ phù hộ ông và gia đình, mọi người sẽ nhìn thấy, ông trời sẽ nhìn thấy…Mong là họ sẽ không để yên cho bọn ác nhân này thích làm gì thì làm đâu!

  3. Người xưa có câu:” Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 ngôi chùa”. Nếu anh tối ngày chỉ lo suy nghĩ âm mưu này, thủ đoạn nọ để hại người này, giết người nọ…Thì cho dù anh xây đền thờ mấy chục tỷ sang trọng cỡ nào đi nữa cũng không có trời Phật thánh thần nào dám chứng cho anh đâu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s