Diễn biến nào sẽ đến với Việt Nam?

Lời bình (CXN): – Xin giới thiệu bài viết của Đảng Vì Dân. Anh Nguyễn Công Bằng, TTK của Đảng Vì Dân và tôi rất thân với nhau. Chúng tôi từng sánh vai trong những cuộc điều trần với QH Úc Liên Bang và Tiểu Bang. Mặc dầu cách xa nhau nửa vòng trái đất, anh Bằng và tôi vẫn thường xuyên trao đổi quan điểm trong cuộc tranh đấu này và cùng hỗ trợ cho nhau để sớm tiến đến mục đích chúng.

Cá nhân tôi có đầy những kính phục cho anh Nguyễn Công Bằng và đài Radio Hoa Mai về cái tâm với dân tộc, về tầm nhìn tương lai của VN, về kinh nghiệm sống ở HN và những gì anh muốn thay đổi trong cuộc sống của người dân để đem đến hạnh phúc (qua cuộc sống kinh tế cá nhân), tự quyết, nhân quyền v.v..

Melbourne

18.02.2012

Châu Xuân Nguyễn

——————————————————————————————————–

Hân hạnh kính gửi anh  Nguyễn Xuân Châu bài viết mới của tác gỉả Lâm Thế Nguyên để tường.

Nếu có thể được, xin vui lòng giúp phổ biến rộng rãi.

Chân thành cảm ơn.

VPLL/ĐVDVN

 
Diễn biến nào sẽ đến với Việt Nam?

 

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

 

Với vô số yếu tố tích cực phát khởi trong thời gian gần đây, cục diện xã hội và chính trị Việt Nam chắc chắn sẽ có thay đổi lớn trong vòng vài năm. Diễn biến có thể xảy ra từ: 1. đổi mới chính trị bởi đảng CSVN; 2.biến động khiến đảng CSVN mất quyền kiểm soát; hoặc là: 3. một cuộc nổi dậy có tổ chức.

 

Dù tình huống nào xảy ra, cục diện đất nước cũng sẽ được thay đổi, ít nhất cũng sẽ thoát khỏi cảnh độc tài toàn trị. Cuộc thay đổi mang tính nền tảng sẽ dẫn đến chuỗi thay đổi tiếp nối để hoàn chỉnh tiến trình dân chủ hoá đất nước.

Đối với các tổ chức chính trị, phong trào dân chủ… việc xây dựng một định hướng đấu tranh để tác động và khai dụng diễn tiến này là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, muốn đóng góp một cách tích cực cho tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho từng bối cảnh mới.

 

1. Diễn biến qua chính sách đổi mới thực sự: Khi đối đầu với nguy cơ bị sụp đổ, đảng CSVN có thể bất ngờ thay đổi đường lối lãnh đạo bằng chính sách đổi mới cụ thể, để có thể được tồn tại và tiếp tục hoạt động dưới chính thể dân chủ đa đảng.

 

Tuy nhiên, vì bản năng sinh tồn, rất khó để đảng CSVN sẽ chấp nhận cho toàn thể tổ chức chính trị đối lập ở trong và ngoài nước được quyền tự do hoạt động khi mới có thay đổi. Ngay cả những quyền tự do có liên quan mật thiết đến sinh hoạt dân chủ như ngôn luận, lập hội và hoạt động chính trị… cũng sẽ bị giới hạn trong vòng an toàn cho đảng CSVN — có nghĩa là đảng CSVN chỉ nới lỏng sự kiểm soát chính trị ở một mức độ vừa đủ để tiến trình dân chủ hoá có thể thực hiện từng bước một trong vòng kiểm soát.

 

Có thể nói, dù đường lối này có thể tạo ra một cơ hội dân chủ hoá xã hội và đa đảng hoá bộ máy lãnh đạo nhà nước, nhưng tình trạng khó tránh khỏi là: đảng CSVN vẫn nắm thế chủ động trong việc chọn lựa phương hướng tháo gỡ các bế tắc chính trị.

 

Diễn tiến có thể nhìn thấy từ sự đổi mới dưới hình thức này là nhà cầm quyền sẽ dần dần nhân nhượng nhu cầu mở rộng xã hội dân sự, kể cả một số cải cách nhân quyền… để đáp ứng đòi hỏi của xã hội và yêu sách của cộng đồng quốc tế. Từ thay đổi cơ bản này, một số trí thức có tâm huyết với xã hội sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập, để có thể trực tiếp đấu tranh thay đổi hiến pháp, luật pháp và các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Cùng lúc đó, một số nhà dân chủ có uy tín lớn sẽ nhân cơ hội này thành lập đảng đối lập mới để thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá.

 

Trong bối cảnh đầy bế tắc hiện nay hình thức đổi mới chính trị này không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khẩn thiết của xã hội. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tiến trình này không dẫn đến khủng hoảng, đổ máu, và hơn nữa là nó duy trì được sự liên tục trong mặt lãnh đạo của hệ thống chính quyền, giúp bảo đảm được an ninh lãnh thổ trong giai đoạn chuyển thể.

 

Nhưng hình thức đổi mới này tự nó sẽ không trở thành một giải pháp thật sự tốt đẹp nếu như đảng CSVN vẫn không chấp nhận trả tự do cho những người bị giam tù vì các nỗ lực đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công; cụ thể là những người bị giam tù vì “vi phạm các điều 79, 80, 84, 87, 88, 89, 91, 258… của Bộ Luật Hình sự” hiện hành. Mặt khác, sự đổi mới này sẽ không thể dẫn đến một nền dân chủ đích thực nếu như các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hoạt động chính trị… không được tôn trọng đúng mức.

 

Cuối cùng, một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế cần phải được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh để Việt Nam thật sự có được một chính phủ dân cử đúng nghĩa.

 

2. Diễn biến từ biến động lớn: Đảng CSVN có thể bị mất kiểm soát bất ngờ, hay bị sụp đổ bởi biến động xã hội, kinh tế, chính trị…

 

Nếu mỗi tỉnh thành đều xảy ra một vụ đối kháng chống nhà nước bất công như trường hợp Tiên Lãng, thì chuỗi biến động này sẽ có tác động cô lập chính trị đối với đảng cầm quyền.

 

Khi lạm phát gia tăng, kinh tế khủng hoảng nặng nề, hàng triệu công nhân mất việc và đời sống của người lao động nghèo bị đe doạ nặng nề, thì áp lực của đông đảo quần chúng khốn khổ sẽ là ngòi nổ của nhiều biến động không thể tránh được.

 

Khi tình hình xã hội bất ổn liên tục, các hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ và công bằng xã hội sẽ tăng cao dưới nhiều hình thức.

 

Những biến động xã hội, kinh tế, chính trị… tương tác liên hoàn sẽ tạo nên những biến động có khả năng làm nhà cầm quyền mất kiểm soát trong nhiều lãnh vực và khu vực.

 

Trong trường hợp này, thái độ của quân đội và sự hậu thuẫn của quốc tế đóng vai trò quyết định cho tiến trình thay đổi chế độ, tương tự như quá trình sụp đổ của các chế độ độc tài ở Tunisia, Ai Cập và ngay cả ở Lybia.

 

Nếu quân đội đứng về phía nhân dân và liên minh các lực lượng đối lập đủ mạnh để làm chủ tình hình và có khả năng lãnh đạo quốc gia, thì tình hình sẽ sớm được ổn định. Theo đó, một chính phủ lâm thời sẽ được thành hình và Tổng Tuyển Cử Tự Do cần diễn ra nhanh chóng để tránh tình trạng nhà nước phải lệ thuộc vào ảnh hưởng của quân đội (tương tự như khó khăn của hiện tình Ai Cập).

 

3. Diễn biến do quần chúng nổi dậy và có lãnh đạo: Đây là trường hợp chưa có nhiều dấu hiệu hứa hẹn tính khả thi, song nếu xảy ra, tổ chức nào lãnh đạo thành công sẽ có được điều kiện và thực quyền để thiết lập chính phủ mới một cách chủ động. Trong bối cảnh đó, các tổ chức chính trị khác sẽ có thể tương nhượng chấp nhận chính phủ mới để sớm tạo ổn định cho giai đoạn này.

 

Sau đó Tổng Tuyển Cử Tự Do cần phải được tổ chức chậm nhất là 12 tháng sau ngày có biến động thay đổi chế độ (chính phủ lâm thời nắm quyền tối đa là 12 tháng), nếu không sẽ dẫn đến rối loạn chính trị.

 

Nói chung, dù là tình hình đất nước sẽ diễn biến ra sao, các tổ chức, phong trào vẫn cần phải có thực lực đủ mạnh thì mới có thể chủ động khai dụng ưu thế của mỗi hoàn cảnh.

 

Mặt khác, những đường lối, chính sách cần thiết, đặc biệt là chủ trương dành cho giai đoạn chuyển thể, phải được chuẩn bị đầy đủ để làm tư tưởng chỉ đạo cho tiến trình ổn định và phát triển đất nước. Định hướng đó là yếu tố cần thiết để có thể chủ động trong từng tình huống.

 

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

 

http://www.vidan.info


6 comments on “Diễn biến nào sẽ đến với Việt Nam?

 1. Tác giả đã phản ảnh khá sát thực hiện tình dân chủ hoá Việt Nam, ở đó và cho đến nay, đảng CS vẫn đóng một vai trò quan trọng – gần như quyết định – cho sự thay đổi chính trị sắp tới.
  Trong lúc đó, vai trò của các tổ chức chính trị vẫn còn khá âm thầm, đến nỗi có một số chính đảng, tổ chức gần như không thấy có nỗ lực gì đáng kể.
  Với bối cảnh đó, lấy gì để thuyết phục và vận động quần chúng đứng lên đấu tranh?
  Hy vọng là sẽ có lúc người dân đứng lên để tự cứu mình.
  Nguyễn T. Hữu

 2. Xin được góp 1 ý kiến nhỏ. Theo tôi, ông Thắng và NS Trúc Hồ có thể đẩy nhanh tốc độ và thời gian hơn bằng cách tuyên truyền chiến dịch trên khắp nước Mỹ theo mô hình xương cá. Ví dụ: Mỹ có 50 tiểu bang-> mỗi bang có bao nhiêu quận, đường…-> mấy ông có thể cử người đến 50 tiểu bang và “quét” (tuyên truyền) từ từ từng đường…
  Tốt quá, vấn đề là all người dân trong và ngoài nước đang trông chờ và ủng hộ quí vị thành công as soon as possible. Các ông có thể hứa chắc chắn thành công trong vòng 3 ngày?
  Chúng tôi tin rằng, ông Thắng và NS Trúc Hồ và các vị tiên tiến văn minh hải ngoại khác…nhất là ông Thắng và NS Trúc Hồ là chủ quản của bộ phận này nên làm “phép thử” xem có đủ khả năng làm việc này trong vòng 3 ngày không?
  Chúng tôi trông chờ vào quý vị rất nhiều!
  Trung bình 1 giờ đồng hồ tăng gần 150 chữ ký. Vậy 1 ngày sẽ tăng tương đương 8,400 chữ ký (nếu 24 giờ ký liên tục). Vậy 20 ngày nữa sẽ được 168,000 chữ ký. Cộng với số hiện tại thì có thể đạt chỉ tiêu? Cố lên!
  https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/02/18/chi%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BA%ADn-d%E1%BB%99ng-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-obama-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-k%E1%BA%BF-ti%E1%BA%BFp-ts-nguy%E1%BB%85n-dinh-th%E1%BA%AFng/#comment-18501

 3. Chắc chắn là chế độ CSVN phải sụp đổ. Nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và thời cơ.
  Nhưng chế độ CSVN sẽ sụp đổ theo mô hình nào ? Bạo loạn đổ máu hay tự thay đổi ôn hòa ? Mời mọi người nhất là các bạn trẻ tham khảo thêm .

  Mô Hình Sụp Đổ của Chế Độ Cộng Sản tại VN
  Quốc Phùng
  Có rất nhiều chỉ dấu báo trước sự cáo chung của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Những thực trạng xãy ra tại VN hiện nay rất phù hợp và tương tự như tình hình ở Liên Sô và các nước Đông Âu trước khi tan rã.
  – Sai Lầm Về Chủ Nghĩa Đưa Đến Chính Sách Khinh Miệt Toàn Dân
  – Khủng Hoảng Kinh Tế Gây Ra Bởi Tập Đoàn Bất Tài Tham Nhũng
  – Khát Vọng Dân Chủ Của Toàn Dân
  http://www.webdoithoai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=169:mo-hinh-sp–ca-ch–cng-sn-ti-vn&catid=75:quocphung&Itemid=82

 4. SỤP ĐỔ ? Điều này có lẽ đảng viên CSVN , nhất là ở cấp chóp bu biết rỏ hơn người dân chúng ta và chúng đã mạnh ai nấy dọn sẳn con đường cho mình , khi cần là mọi chuyện đã sẳn sàng .

  Những chỉ dấu của sự sụp đổ

  Điều mà ai cũng có thể nhận biết được,đó là những biểu hiện từ nhà cầm quyền:

  – Tranh thủ vơ vét bằng mọi cách mọi nơi mọi cấp.

  – Gởi con cháu người thân ra nước ngoài cùng với tài sản để chuẩn bị cho hậu sự.

  – Vàng,quí kim,ngoại tệ được âm thầm chuyển gởi các ngân hàng quốc tế.( Riêng vấn đề này,ai có vàng bạc ngoại tệ,chớ gởi vào các ngân hàng,sẽ có cơ nguy mất trắng )

  – Đầu tư vào các cơ sở kinh doanh ở nước ngoài.

  Nhằm mục đích an toàn cho những gì đã cướp giựt được,bọn vô liêm sĩ này sẽ không ngần ngại dâng đất dâng biển,sẵn sàng làm Thái thú cho ngoại bang để đổi lấy sự bảo kê.

  Con thú trong lúc dẫy chết bao giờ cũng rất hung tợn vì cố bám lấy sự sống còn.Ép cung,dàn cảnh,bỏ tù,cưỡng bức,đàn áp kể cả chiêu thức côn đồ là những động thái tất yếu.
  http://www.hennhausaigon2015.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=1166

 5. Hy vọng là diễn biến đầu tiên sẽ xảy ra vì người VN đã quá ngán chiến tranh, quá ngán cảnh huynh đệ tương tàn.

  Biết tha thứ là sự sáng suốt nhất của con người.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s