Quyết định của Thủ tướng cũng bị phớt !

Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Thuận Thành
Xưa nay chuyện quan tham luyến tiếc bổng lộc, nấn ná không muốn về hưu cũng là lẽ thường…nhưng nghỉ hưu đồng nghĩa việc không còn là đại diện phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp đã khiến một cựu quan chức “cố đấm ăn xôi” bám chặt vào chiếc ghế chủ tịch HĐQT của một công ty thành viên giống hệt như con ba ba cắn chặt vào nạn nhân không chịu buông tha trừ phi có sấm!

Đây là trường hợp ông Nguyễn Quốc Tuấn nguyên chủ tịch HĐTV Tập đoàn hóa chất Việt Nam đã có quyết định của Thủ Tướng cho nghỉ hưu từ 9-1-2012 tại quyết địnhsố 44/QĐ-TTg.Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam

Các cổ đông có cổ phần tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã rất bức xúc khi thấy trong các ngày 19-1-2012 & 28-2-2012 ông Nguyễn Quốc Tuấn nguyên chủ tịch HĐTV tập đoàn hóa chất Việt nam đã có quyết định của Thủ tướng cho nghỉ hưu từ 9-1-2012, Ngày 18-1-2012 Tổng giám đốc tập đoàn cũng đã có quyết định số 21 v/v cử và ủy quyền người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã quyết định ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước, chuyển và bàn giao phần vốn nhà nước của tập đoàn tại doanh nghiệp này cho người khác nhưng vẫn ngang nhiên triệu tập hội đồng quản trị, ra nghị quyết số 78 /NQ-SPLT ngày 19-1-2012 trong đó có nội dung bác bỏ quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quyết định của Tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt nam Nguyễn Đình Khang. Vậy việc làm của ông Nguyễn Quốc Tuấn xuất phát từ động cơ gì khi ông này đã nhận sổ hưu đã bàn giao phần vốn nhà nước !?

Nghị quyết của Nguyễn Quốc Tuấn

Có là hành vi cố ý làm trái ?

Ông Nguyễn Quốc Tuấn nguyên là chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần supe phất phát và hóa chất Lâm Thao trước khi được điều về làm chủ tịch HĐTV Tập đoàn hóa chất Việt nam khi chính phủ thành lập tập đoàn này vào năm 2009. Lẽ ra khi đảm nhiệm chức vụ mới thì ông Nguyễn Quốc Tuấn phải bàn giao chức chủ tịch HĐQT công ty cổ phần supe phất phát và hóa chất Lâm Thao cho người khác trừ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng ông Tuấn đã “hồn nhiên” kiêm nhiệm cả 2 chức ở 2 công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Vấn đề này thanh tra chính phủ đã có ý kiến nhưng không được xử lý

Quyết định của Tập đoàn hóa chất VN

Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao là công ty thành viên của Tập đoàn hóa chất Việt nam mà nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ. Lợi dụng sự kiêm nhiệm này nên khi có quyết định của tập đoàn cũng như thông báo số 128/HCVN-TCNS ngày 8-2-2012 cuả tập đoàn về công tác cán bộ, ông Nguyễn Quốc Tuấn không còn thao túng được hoạt động ở các công ty thành viên của Tập đoàn hóa chất Việt nam đã quay về nắm giữ điều hành Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao bất chấp thông báo trước đó của ban cán sự Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã giao ông Nguyễn Đình Khang thành viên HĐTVkiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp nhận bàn giao từ ông Nguyễn Quốc Tuấn và thực hiện quyền hạn của chủ tịch HĐTV tập đoàn hóa chất Việt nam cho đến khi Thủ tướng chính phủ có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ này.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng là người ký ban hành nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần su pe phốt phát và hóa

chất Lâm Thao gửi cho các ủy viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát, TGĐ, các PTGĐ, chủ tịch công đoàn công ty, các đơn vị trong công ty. Xin lưu ý là nghị quyết này được ban hành ngay sau quyết định của Tập đoàn hóa chất Việt nam quyết định ông Tuấn thôi là người quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại công tu cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đúng 24h.

Tại điều 2 quyết định số 21/QĐ-HCVN ngày 18-1-2012 của Tập đoàn hóa chất Việt nam đã cử và ủy quyền cho các ông Chử Văn Nguyên trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn đại diện 14%, ông Nguyễn văn Quý phó bí thư đảng ủy Tập đoàn đại diện 13,81%, ông Nguyễn Duy Khuyến Tổng giám đốc công ty cổ phần su pe phất phát và hóa chất Lâm Thao 14%,ông Tạ Đức Lương bí thư đảng ủy công ty 14%, ông Lê Hồng Thắng kế toán trưởng công ty đại diện 14% phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần Supe phất phát và hóa chất Lâm Thao. Vậy việc bàn giao phần vốn nhà nước từ ông Nguyễn Quốc Tuấn đại diện cho các cá nhân này đã được thực hiện chưa? Có lẽ chưa được thực hiện nên ông Tuấn mới thao túng và lộng hành như vậy!?. Chưa lâu vào thời điểm 5-2010 ông Nguyễn Quốc Tuấn trong cương vị chủ tịch HĐTV của Tập đoàn hóa chất Việt nam đã can thiệp trái pháp luật vào kế hoạch sản xuất của công ty Bicico khiến 500 công nhân của doanh nghiệp không có việc làm khiến Bộ công thương và Tổng LĐLĐ Việt nam phải nhập cuộc giải quyết, Tại công ty cổ phần su pe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cũng chính ông Tuấn thao túng khiến doanh nghiệp phải bỏ thêm gần 100 tỷ để khắc phục hậu quả từ yếu kém trong tư vấn thiết kế dây chuyền phân lân nung chảy mới hoạt động được.


D
ây chuyền phân lân nung chảy

3. Q Đ của Thủ tướng, QĐ của TGĐ TĐHC có bị vô hiệu ?

Điều 3 quyết định 21/QĐ-HCVN ngày 18-1-2012 của TGĐ tập đoàn hóa chất có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này. Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn, các tổ chức cá nhân có liên quan và các ông có tên tại điều 2 căn cứ quyết định thi hành

Vậy quyết định này có hiệu lực hay vô hiệu!? khi mà ông Tuấn căn cứ vào khoản 2c điều 96 Luật Doanh nghiệp, khoản 2e điều 14 điều lệ của công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao để phủ nhận quyết định của thủ tướng và Tập đoàn hóa chất Việt nam !? Hành vi của ông Nguyễn Quốc Tuấn có trái pháp luật không !?

Với  cung cách quản lý như vậy phần vốn nhà nước liệu có được bảo toàn không?

Chính phủ sẽ quan tâm xử lý vấn đề này như thế nào ? Đây có phải là kẽ hở trong quản lý dẫn đến việc thất thoát phần vốn nhà nước đã và đang diễn ra tại các tập đoàn kinh tế lớn như tập đoàn điện lực ( EVN) hay của chính Tập đoàn hóa chất Việt Nam ( VINACHEM) mà kiểm toán nhà nước đã chỉ ra

Tamnhin.net xin trân trọng mời bạn đọc trao đổi  ý kiến về vụ việc này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tiếp!

Theo: tamnhin.net

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty, các ban chức năng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất; Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất. 

Ngoài Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tại thời điểm thành lập Tập đoàn có 10 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 17 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cổ phần hóa, 16 công ty con do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, 1 Viện nghiên cứu, 1 Trường cao đẳng.

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, tại Quyết định số 953/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Công ty su pe phốt phát và hóa chất Lâm Thao là công ty thành viên có trên 50% vốn nhà nước

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TĐHC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s