Cái dốt của cộng sản (Phần 1)

Theo:baotoquoc

(IGNORANCE COMMUNISTE)

Bài viết còn nhiều phần. Người viết ước mong nó được đón nhận là ”Lời Ngỏ chân tình” với Tuổi Trẻ Việt Nam hôm nay.

Chê trách hay mắng ai đó là ”dốt” thì không nên. Tuy nhiên, tính từ ”dốt”, dùng cho cộng sản Việt Nam, mà chẳng giải thích cặn kẽ ý nghĩa của nó thì không thể diễn tả được sự tàn ác của họ.  

”Dốt” khác với ”ngu”! Tính từ này dùng cho người ”chậm hiểu, chậm tiếp thu” một vấn đề nào đó. Nhưng người hiểu hay tiếp thu nhanh, mà không áp dụng kiến thức đã được thụ giáo để giúp ích cho xã hội thì người ấy cũng ”được” gọi là dốt ! Còn người xu thời, nịnh hót đảng vô luân, giải thích sai những Tinh Hoa trong Nền Văn Hóa của Dân Tộc, các Huấn Thư của Giáo Hội Tông Truyền…vì xu thời, làm lợi cho cộng sản thì lại ”được” xếp vào hàng …DỐT (DỘT) NÁT vì họ cũng làm hư, dột, tan nát NHÀ VIỆT NAM!!! (Cố Linh Mục Nguyễn Văn Thích có sáng tác bài hát ”Cái nhà là nhà của ta” (tức Quốc Gia) cho trẻ con, mà người lớn cũng rất ưa.)

So với cộng sản Tàu, Cuba, Bắc Hàn và Lào, đảng cộng sản VN là tập thể dốt hàng đầu. Nói cách khác, họ là người dốt nhất thế giới bởi vì cả gan tự cho mình là ”đỉnh cao trí tuệ, lương tri của thời đại, vô cùng đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giai cấp tiên phong, chuyên chính, vô sản…” Nội cái nhãn ”Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” cũng là một thứ trò hề bỉ ổi. Họ thừa biết câu ”hữu xạ tự nhiên hương” có nghĩa gì, nhưng vẫn cứ lì lợm, ngang bướng, không xóa nó đi. Biến Việt Nam thành ”nhà tù lớn nhất địa cầu” theo lệnh Bắc Kinh thì chính họ là người DỐT chịu hết nổi !!! Tại sao vậy? Xin thưa: Vì họ là ”đảng đa vong”!!! Thứ nhất là ”vong ân” như người đời thường nói: ”Đồ thứ vong ân, bội nghĩa !” Thứ hai là ”vong bản” vì họ không tưởng nhớ đến nguồn gốc của mình, lại còn bán nước cho Tàu, bỏ tù đồng bào chống lũ giặc Bắc Kinh xâm lược ! Thứ ba là ”vong gia thất” vì họ âm thầm tôn thờ chủ nghĩa ”tam vô” (vô gia đình, vô Tổ Quốc, vô Tôn Giáo) ! Cứ xem năm điều ông Hồ dạy, tìm mỏi mắt cũng chả thấy ba chữ ”yêu Cha Mẹ”! Còn ”Tổ Quốc” thì có nghĩa là ”Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa” bởi vì chính ông Hồ đã dạy: ”Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.” Vậy thì phải nhắm mắt, yêu đại thằng đàn anh cộng sản Tàu mới là yêu nước !!! Khái niệm ”đồng bào” thì cũng ”phải được hiểu” theo phạm trù ”công dân Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa”! Bất đắc dĩ, phải móc thơ phản quốc của Tố Hữu ra làm bằng chứng: ”Ông Lênin ở nước Nga, mà em vẫn thấy Ông là Việt Nam. Khóc cha, khóc một; khóc Ông, khóc mười.” Thứ bốn là ”vong quốc” như đã nói ở phần thứ hai. Vả lại, chủ nghĩa Mác-Lê cổ xúy cho cái gọi là ”thế giới đại đồng, không còn nhà nước vì bốn phương vô sản đều là anh-em”! Đảng cộng sản VN có nhiều thứ ”vong”; nhưng ”vong kỷ vị tha” (quên mình vì người khác) thì họ lại chẳng có bao giờ. Tuy nhiên, vì quá dốt, cộng sản VN có được điều này: ”bất tri kỷ”, tức là ”không biết rõ chính mình”! Triết gia Socrate dạy đệ tử: ”Anh hãy nhận ra mình. Rồi anh sẽ nhận biết Vũ Trụ và Thần Thánh.” (Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras L’Univers et les dieux.) Câu này còn được một nhà tư tưởng kia giải thích như sau: ”Học cho biết mình là học nhìn thực tại (sự thật) và nhân phẩm của chính mình theo cách hoàn toàn chân thậtvà hoàn toàn ý thức được những gì mình cảm nhận.” (Apprendre à se connaître, c’est apprendre à regarder la réalité et sa propre personnalité de façon totalement honnête et en reconnaissant de façon totalement consciente ce que nous percevons.) Nhưng tiếc rằng cộng sản VN là hạng người vô tri, bất mộ ! Montaigne nói về người dốt như vầy: ”Dốt mà tự biết mình, mà tự xét đoán mình và tự kết tội mình thì đó không phải là dốt hoàn toàn. Muốn làm người dốt hẳn thì người dốt phải không biết gì về chính nó.”(L’ignorance qui se sait, qui se juge et qui se condamne, ce n’est pas une entière ignorance. Pour l’être, il faut qu’elle s’ignore soi-même.)

Để thấy rõ thêm rằng, trong khi họ không phải là ”thứ ếch còn ngồi đáy giếng”, tức được đi đây, đi đó, được tiếp xúc với Văn Hóa Thế Giới, cộng sản Việt Nam vẫn dốt, tôi xin nêu một số danh ngôn dạy người dốt, nghĩa là lời phát biểu của Đức Phật, của ngài Đại La Lạt Ma và của những Vị đã ”được” đảng cộng sản ”cho sáng mắt sáng lòng” như sau:

1. Đức Phật (Buddha)

Ba điều không thể che dấu được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và sự thật. (Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.)

2. Đức Đại La Lạt Ma (Dalai Lama)

Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi. (The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war. The Communists are venomous insects that breed on the garbage.)

3. Tổng Thống Mỹ (USA President Abraham Lincoln)

Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người. (You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all the time.)

4. Thủ Tướng Đức (German Chancellor Angela Merkel)

Cộng sản làm cho người ta trở thành gian dối. (The communists make the people deceitful.)

5. Tổng Thống Nga (Russian President Vladimir Putin)

Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim. (He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.)

6. Tổng Thống Nga (Russian President Boris Yeltsin)

Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản không thể nào chữa trị, cần phải đào thải chúng nó. (You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long. Communists are incurable, they must be eradicated.)

7. Tổng Bí Thư Xô Viết (Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev)

Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay, tôi đau buồn thú nhận rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives.)

8. Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư (Secretary General Milovan Djilas)

20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu. (At 20, if you are not a communist, you are heartless. At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless.) Tôi (người viết) không đồng ý với câu đầu.

9. Nhà văn Nga (Russian writer Alexandre Soljenitsym)

Khi thằng cộng sản nói láo với bạn, bạn hãy đứng lên, nói nó rằng nó nói láo. Nếu không dám nói nó rằng nó đang nói láo, bạn hãy bỏ đi. Nếu không dám bỏ đi, bạn đừng nói lại điều nó nói láo, mà bạn đã nghe, với người khác. (When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody.)

10. Tướng Mỹ (USA General Sheridan)

Thằng cộng sản chỉ tuyệt vời là thằng cộng sản chết. (The only good communist is a dead communist.)

11. Tổng thống Mỹ (USA President Ronald Reagan)

Làm sao biết ai là CS? – Đó là người đọc* cho người khác nghe (nghiên cứu, nghiền ngẫm) về Marx và Lenin. Làm sao biết ai chống cộng? -Đó là người tiếp nhận* Marx và Lenin. Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.” (How do you tell a communist? – Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? -It’s someone who understands Marx and Lenin.) *Động từ ”read, understand” cũng có nghĩa như tôi vừa nêu.

12. Nhà văn VN Nguyễn Tuân (nổi tiếng cao ngạo trong Văn Đàn miền Bắc. Sau mấy chục năm nín thở qua sông, vào đến miền Nam, gặp lại bạn bè, ông đã phát ra một câu để đời : “Tao còn sống đến ngày nay, là nhờ biết sợ.”

13. Cố TT Nguyễn Văn Thiệu

Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. (Don’t listen to the communists, but take a good look at what they have done.)

Tóm lại, để kết thúc ”Phần 1”, tôi xin trích ngắn gọn nhận xét của Chân Phước Gioan-Phaolô II như sau: Hậu quả của chủ nghĩa cộng sản còn khủng khiếp hơn chính nó.” Tội nghiệp cho Tuổi Trẻ Việt Nam tại Quê Nhà và… !!!

Kính mời quý Vị đọc ở Link dưới đây bài viết về Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Lý Luận Trung Ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính TrịTiến sĩ Triết Lý quèn Mác-Lê nên quá dốt, nhưng được bò lên ”Đỉnh Cao của Trí Tuệ và Lương Tri của thời đại”:

Tiến sĩ Triết Học Tô Huy Rứa đem chuông đi đánh xứ người.

Yahoovanhoaviet.com

6 comments on “Cái dốt của cộng sản (Phần 1)

 1. Thời Cơ
  Hôm rồi, nickname: Tư xà lỏn có ra chiêu bài trong thế cờ tướng là ông Tư Sang bị kẹp binh tướng cứng ngắc trong thế trận “Xa hà xa bình xa đè mã”. Tức là con xe của địch xuất binh qua sông và kềm quân tướng của đối phương khó thoát ra được. Nhưng ông Sang (hoặc ai đó) đã thoát được bằng cách “Tránh chỗ mạnh mà đánh vào chỗ yếu của đối phương”. Tức là cứ nhắm vào con sĩ “con cờ tham nhũng” bị lộ có đầy đủ bằng chứng làm cho đối phương không thể công được mà quay sang thủ.
  Trí tuệ ở chỗ vận dụng tốt thuật “Tị thực kích hư, xuất kì chế thắng” (Binh pháp Tôn Tử): muốn đánh bại địch để dành chiến thắng thì cần phải tránh nơi mạnh nhất, kiên cố nhất của địch, mà hãy đánh vào nơi yếu nhất của nó. Giống như nước phải chảy theo địa thế, dụng binh tác chiến cần phải căn cứ vào tình hình bố trí canh phòng của địch để tìm ra cách đánh thắng địch. Cách dùng binh cũng như dòng chảy của nước, nước chảy từ cao đến thấp, dụng binh là tránh chỗ cứng, chỗ thực của địch mà phải đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Phải tránh những nơi bất lợi cho mình, hoặc những nơi mình không thể chiếm ưu thế mà nên nhắm vào nhược điểm của đối thủ hoặc địa thế bị đối thủ bỏ qua. T ừ đó sẽ thành công và giành được thế chủ động.
  Kẻ mạnh chân chính luôn biết ẩn giấu tài năng của mình. Có cương có nhu, muốn thắng phải thua, muốn thành phải bại. Giống như, hôm ký thỉnh nguyện thu vậy. Phải chịu đựng sự công kích của người khác là vì không có điểm tựa. Định luật Ác-xi-méc (tôi nhớ không lầm): Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả quả đất này lên. Nhưng khi thời cơ đến, ta phản công thì chỉ cần đánh nhẹ là đã làm cho đối thủ trọng thương. Giả vờ như không biết, nhưng lại biết rất rõ, giả vờ như không hành động nhưng thực tế là đang đợi thời cơ chăng?

 2. Bác “Misslotus12” ghê thật dung (Binh pháp tôn tử) hoàn toàn chính xác, vậy CS VN lúc này điểm yếu là gì bác nhỉ ? có phải là điểm yếu là kinh tế suy sụp không bác ?

 3. “Điều ô nhục nhất trong lịch sử của đảng cộng sản Việt nam là trường hợp đấu tố và hành hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi mà chính phủ Hồ Chí Minh đã thừa nhận “má Năm là địa chủ kháng chiến, có công lao to lớn trong việc cứu đói đồng bào và chiến sỹ thoát khỏi nạn chết đói trong năm 1945 và ngay trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.”
  Một Đảng phản phúc như vậy mà tên Trọng lú vẫn leo lẻo” Đảng ta là đạo đức, là văn minh” . Cha mẹ mày cũng nhục mặt vì mày , Trọng lú ơi !

 4. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của em thì hiện nay xăng dầu lên trên 100usd/thùng mà dầu lên thì vàng lên và giá cả hàng hóa tăng lên. But đi ngược chiều là thằng chứng khoán, mà song hành với thằng chứng khoán là kinh tế sẽ giảm theo! TTHN mất anh Châu là mất đi cột trụ kinh tế quan trọng nên không có bài viết nào về kinh tế và dự đoán kinh tế có giá trị cả!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s