Lại tiếp tục tru

Lần này là tên bồi khoác nhãn Tiến sĩ mang tên Hoàng Tương còng lưng viết cho CAND Online. Cũng với những luận điệu cũ mèm diễn tiến hoà bình, các thế lực thù địch… nhưng lần này lại mom men đề cập đến “làn sóng biểu tình “cách mạng đường phố”, gây bạo loạn từ trong nội bộ, làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta…”. Đảng CSVN qua bài báo này đã muốn chính thức xem những người biểu tình yêu nước, phản đối bành trướng Trung Quốc là “thế lực thù địch”.
*
Và đây là lời tru hồi thứ… không ai còn nhớ.
Tăng sức đề kháng sẽ thắng âm mưu chống phá của thế lực thù địch
Ts. Hoàng Tương – Ổn định chính tri – xã hội là nguồn gốc, là cơ sở của mọi thắng lợi của đất nước ta trong những năm qua. Thành tựu đặc biệt này, có sức lay động nhận thức, cổ vũ tinh thần, khích lệ đồng bào, chiến sĩ cả nước, là nét đẹp bình yên trong bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về lịch sử giữ nước, khi phải đương đầu với chiến tranh quân sự hay phi quân sự thì bao giờ cũng có những thế hệ người Việt Nam đủ ý chí, bản lĩnh và trí tuệ tạo ra thế và lực mới để đánh thắng kẻ thù.
Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình (DBHB) của các thế lực thù địch diễn ra hết sức quyết liệt, phức tạp và nóng bỏng. Chúng phá hoại ta toàn diện trên tất cả các mặt trận: Tư tưởng, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao,…bằng những thủ đoạn rất “mềm”, sâu và tinh vi nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở Việt Nam. Với tinh thần tiến công kiên quyết và liên tục, chúng ta đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng loạt cơ sở phản động, chủ động ngăn chặn nhiều âm mưu, kế hoạch xâm nhập, hoạt động manh động phá hoại của chúng.
Chỉ tính riêng trong 5 năm (từ 2006 đến 2010), toàn ngành Tòa án nhân dân đã xét xử 144 vụ, 330 bị cáo với các tội danh, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tội phá rối an ninh, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội khủng bố. Việc xét xử các vụ án nói trên đã bảo đảm công khai, đúng người, đúng pháp luật, đúng tội, được nhân dân ủng hộ, góp phần quan trọng ngăn chặn âm mưu và hoạt động chống, phá Nhà nước của các đối tượng trong nước và các thế lực thù địch bên ngoài.
Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Chúng áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt, kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị của ta. Thực hiện âm mưu đó, chúng đẩy mạnh hoạt động móc nối, câu kết trong ngoài để gây dựng “ngọn cờ”, gây cơ sở, phát triển lực lượng vào nội địa hình thành tổ chức chính trị trong nước. Đây là một phương thức, thủ đoạn có tính tất yếu, thường xuyên, nhưng hiện nay các thế lực thù địch đẩy lên thành “cao trào” để chống phá nước ta ráo riết hơn, hòng đạt hiệu quả nhanh hơn.
Các thế lực thù địch bên ngoài muốn chống phá có hiệu quả thì chúng cần phải có tổ chức ở trong nước. Và đây cũng chính là “lực lượng” quyết định tạo ra làn sóng biểu tình “cách mạng đường phố”, gây bạo loạn từ trong nội bộ, làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta nếu Đảng mắc sai lầm nghiêm trọng, đất nước rơi vào tình trạng bất ổn chính trị. Hình thức móc nối, câu kết của chúng thường là, bên ngoài hỗ trợ, ủng hộ cho các đối tượng bên trong tạo dựng tổ chức; trong nước lập tổ chức và đưa ra bên ngoài phát triển lực lượng… Một khi đã được thành lập, chúng sẽ công khai thành tổ chức chính trị đối lập, tham gia chính trường như một chính đảng đối lập với Đảng Cộng sản.
Những thủ đoạn nói trên của các thế lực thù địch tuy không có gì mới, nhưng nó được tăng cường vào lúc này là hết sức thâm độc, nguy hiểm. Do đó, phải coi cuộc đấu tranh chống DBHB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, kết hợp chặt chẽ chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa, lấy chủ động phòng ngừa giữ bên trong là chính.Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải dành cho được thế chủ động. Muốn chủ động tuyệt nhiên không được chủ quan. Muốn chủ động phải có bản lĩnh chính trị và trí tuệ, phải nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của Đảng ta trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn DBHB. Mọi đối sách phải dựa trên những phân tích sâu sắc và khoa học, phải mềm dẻo và linh hoạt, xử lý các vấn đề một cách cương quyết, khôn khéo, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi, phân hóa cô lập kẻ thù, không để xảy ra hậu quả phức tạp. Chủ động là để chiến thắng.
Sẵn sàng đánh thắng âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đó không chỉ là niềm tin lớn mà còn là khả năng hiện thực của thế hệ người Việt Nam trong tình hình hiện nay.
H.T.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s