Đảng cầm quyền, song dân là chủ

Trung tướng Phạm Hồng Cư

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ – Mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là một vấn đề thuộc về bản chất của Đảng, là điều khác biệt giữa đảng cộng sản và đảng tư sản trong cầm quyền.

Vấn đề quyền lực thuộc về dân là vấn đề nguyên tắc. Đảng cầm quyền là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của dân, mọi quyền lực phải thuộc về dân. Trái với nguyên tắc này, Đảng sẽ thoái hóa, biến chất, trở thành đối lập với dân, đứng trên dân, đứng trên pháp luật, còn cán bộ, đảng viên của Đảng sẽ trở thành những quan cách mạng vinh thân phi gia, những nhóm lợi ích độc quyền và lộng quyền vì quyền lợi ích kỷ của họ.

Đó là nguy cơ diễn biến và tự diễn biến mà Đảng phải rất cảnh giác.

Chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương 4 đã ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tôi rất tán thành Nghị quyết và xin góp ý kiến: Để xây dựng Đảng có kết quả, phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Đảng phải trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của dân. Phải lấy dân làm gốc. Nhà nước là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Dân làm chủ, nhân dân thực sự tham gia quản lý nhà nước. Mọi quyền hành, mọi lực lượng là ở dân.

Hiện nay, việc thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ cần được tổng kết và đưa vào việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, bảo đảm thực thi quyền làm chủ của dân, ngăn chặn tình trạng coi thường quyền làm chủ của nhân dân.

Theo: Báo QĐND .

10 comments on “Đảng cầm quyền, song dân là chủ

 1. Anh Châu xấu tốt gì dân cũng ủng hộ vì chỉ có anh Châu mới giúp được dân mà thôi. Còn cái thứ bất tài nên mới ra nông nổi này: mất Hoàng Sa, mất nước vì tối ngày bị Tàu đè: học chữ Tàu…Chắc Kami không có giỏi và giúp ích gì được cho đời, cho dân, cho nước…nên ghen ăn tắc ở với anh Châu là đương nhiên. Anh Châu đừng chấp những người như Kami bị VTTT xài rồi bỏ vì bệnh hoạn, không còn khả năng làm được gì chỉ vô dụng mà thôi. Có như vậy nên bao cao su mới xem thường pháp luật, đem ra liệng tứ tung loạn xạ lên đó!

 2. Lý luận gia Marxist và nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam từ trong nước, ông Lữ Phương cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghĩa Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ “chủ nghĩa tư bản man rợ, rừng rú.”

  Trao đổi với bbcvietnamese.com hôm thứ Bảy, 26/02/2012, trong chuyên đề về trí thức, Đảng Cộng sản và phản biện xã hội, nhà nghiên cứu độc lập này khẳng định chủ nghĩa Marx “đích thực” không có quan hệ gì đến thực tiễn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử nhiều chục năm qua và hiện nay.

  Nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lữ Phương chuyên tâm nghiên cứu độc lập và so sánh chủ nghĩa Marx đích thực với thực tiễn Việt Nam trong hàng chục năm qua.

  Ông nói: “Tôi thấy, Chủ nghĩa Marx chẳng dính dấp gì đến thực tại Việt Nam cả. Thứ nhất, những người nhân danh chủ nghĩa Marx để họ quản lý, lãnh đạo xã hội, họ cho rằng ‘tiến lên chủ nghĩa xã hội’, nói một cách văn vẻ, thì họ ngộ nhận, họ hiểu lầm, họ không hiểu gì cả.

  “Còn nói trắng ra, họ lợi dụng, họ bóp méo hoàn toàn chủ nghĩa Marx, không dính dấp gì ở đây, nó là một chủ nghĩa Lênin, Stalin hóa, và nó là của Mao Trạch Đông. Cho nên những người nhân danh cái này để gọi là lãnh đạo Việt Nam, thì hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

  “Còn những người nào mà qua thực tế lãnh đạo nhân danh chủ nghĩa Marx này mà phủ định Marx, phê phán một cách vội vàng cũng không đúng luôn. Ý của tôi, chủ nghĩa Marx không dính dấp gì đến xã hội Việt Nam, cho nên họ không thể nhân danh chuyện này để đưa đất nước đến tương lai cả.”

  Nhà nghiên cứu nhấn mạnh những ai “mượn” chủ nghĩa Marx “chân chính” như lâu nay vẫn làm ở Việt Nam để giành quyền lãnh đạo đất nước chỉ là “ngộ nhận hoặc lừa dối, huyễn hoặc” mà thôi.

  ‘Độc tài hay dân chủ’

  Theo Lữ Phương vấn đề ở Việt Nam hiện nay là không phải là theo chủ nghĩa Marx đích thực hay không đích thức mà là “vấn đề độc tài hay không độc tài”, vấn đề “phát triển hay không phát triển”, vấn đề “độc tài hay dân chủ.”

  Nhà nghiên cứu cho rằng hoàn toàn có thể sử dụng các phạm trù, khái niệm, lăng kính của chính chủ nghĩa “Marx đích thực” để phóng chiếu và soi vào thực tế của xã hội VN, nhận diện “mặt thật” của tầng lớp thống trị, nhân dân bị trị hiện nay, qua đó nhận diện rõ được bản chất của “Đảng Cộng sản” cầm quyền mà vốn lâu nay theo ông vẫn “mượn” chủ nghĩa Marx để biện minh cho quyền lực độc tôn, thống đoạt từ tay nhân dân.

  “Dùng chính khái niệm của Marx, tức là một phóng chiếu lộn ngược, thì tức là anh nhân danh những điều thế này, thế khác, nhưng trong thực tế, nó làm ngược hoàn toàn… Thí dụ như Marx nói xã hội công dân sẽ dần dần, từ từ nuốt chửng cái nhà nước thì bây giờ đây, nhà nước này lại trở thành một thứ nhà nước tuyệt đối, nhà nước vĩnh viễn.

  “Thí dụ như giai cấp công nhân lãnh đạo thì bây giờ là giai cấp bị bần cùng hóa và người ta đang phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản man rợ hiện giờ. Nông dân cũng vậy, bây giờ là cướp đất, cướp nhà của người ta. Tức là một cái phóng chiếu lộn ngược lại hoàn toàn.”

  “Vấn đề dân chủ không phải là cuộc chiến tranh. Tôi có kinh nghiệm trải qua chiến tranh. Chiến tranh nói thế nào đi nữa, thì nó cũng có thời gian chấm dứt. Nhưng cuộc dân chủ có hàng loạt những vấn đề”

  Ông Lữ Phương

  Ở phần cuối của cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC, ông Lữ Phương khẳng định vấn đề của Việt Nam hiện nay là “chống chủ nghĩa tư bản man rợ” để xây dựng một “chủ nghĩa tư bản văn minh.”

  Trên con đường này, ông khuyến nghị tầng lớp trí thức Việt Nam, ở trong hay ngoài nước, dù trong đảng cộng sản, hay không, cần phải “đoàn kết” với nhau, tránh “chia rẽ, bất hòa,” tỉnh táo chung tay xây dựng đất nước vì tương lai và công cuộc “dân chủ” của dân tộc.

  Lữ Phương cảnh báo: “Vấn đề dân chủ không phải là cuộc chiến tranh. Tôi có kinh nghiệm trải qua chiến tranh. Chiến tranh nói thế nào đi nữa, thì nó cũng có thời gian chấm dứt. Nhưng cuộc dân chủ có hàng loạt những vấn đề.

  “Ví dụ cái đảng này là một yếu tố thôi, nhưng còn dân trí, còn các tầng lớp trí thức, các tầng lớp khác, hàng loạt vấn đề khác nhau. Chứ không phải có những nơi làm một cuộc đảo chánh xong rồi, chẳng hạn chúng ta tổ chức được đa đảng, bầu cử đâu vào đó rồi, nhưng xã hội vẫn dẫm chân tại chỗ với tất cả những tệ nạn, những khuyết tật, bệnh trầm kha của một xã hội chậm tiến.”

  Để giải quyết vấn đề, lý luận gia cho rằng “mấu chốt” của Việt Nam hiện nay và tương lai vẫn phải là một “xã hội dân sự”, một “xã hội công dân” trong quan hệ đối diện nhà nước, với các công dân có trách nhiệm, có ý thức, có năng lực, không bị “huyễn hoặc,” là những người sẽ giúp tìm lời giải đáp đưa đất nước, dân tộc thực sự đạt được dân chủ, tiến bộ đích thực

 3. “Đảng phải trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của dân”
  Vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ của dân là sao trời?
  Lạ rứa hè

 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ – Mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” là 1 sự vu oan giá họa vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân VN, bởi vì từ 02/09/1945 đến nay nhân dân chưa được hưởng dù chỉ là 1 ngày của độc lập, tự do, hạnh phúc. Suốt cả quãng thời gian dài 67 năm dân tộc ta nai lưng ra làm nô lệ cho đảng cộng sản Việt nam.

  Đây là một vấn đề thuộc về bản chất của Đảng cộng sản, là điều khác biệt giữa đảng cộng sản và đảng tư sản trong cầm quyền. Đảng tư sản cầm quyền do nhân dân trực tiếp bầu lên nắm chính quyền, do đó nhân dân thực sự là chủ. Nếu đảng tư sản lãnh đạo không ra gì sẽ bị chủ đuổi cổ đi và đưa đảng khác lên cầm quyền. Còn đảng cộng sản VN tự bầu mình là người lãnh đạo vĩnh viễn và tự cho mình cái quyền đè đầu cưỡi cổ dân tộc, do đó không còn phải nghi ngờ gì nữa đscvn là chủ nô và dân tộc VN là nô lệ của đảng

  Vấn đề quyền lực thuộc về đảng cộng sản VN là vấn đề nguyên tắc do đscvn tự đề ra. Đảng cộng sản cầm quyền là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của mình, mọi quyền lực phải thuộc về đảng cộng sản VN. Trái với nguyên tắc này, Đảng sẽ thoái hóa, biến chất, trở thành đối lập với bộ chính trị.

  Đảng scvn đứng trên đầu dân, đứng trên pháp luật và ngồi xổm trên hiến pháp. Còn cán bộ, đảng viên của Đảng đã trở thành những quan cách mạng vinh thân phì gia, những nhóm lợi ích độc quyền và lộng quyền vì quyền lợi ích kỷ của họ đã trở thành chuyện hiển nhiên, cả dân tộc 90 triệu người mà không một ai dám cãi lại sự áp đặt phi lý này của đscvn. Chuyện lạ mà có thật.

  Đó là nguy cơ diễn biến và tự diễn biến mà Đảng cộng sản VN đã tích cực tự diễn biến từ sau 1986 đến nay.

  Đi xa hơn nữa đscvn muốn biến VN thành 1 khu tự trị của TQ, đscvn vì lợi ích cá nhân của mình, sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc và dân tộc cho giặc ngoại xâm, phản bội lại ý chí và lời dặn của tiền nhân, phản bội lại quyền sống của hàng ngàn thế hệ trẻ mai sau.

  Hiện nay, việc hủy bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cần được tiến hành ngay lập tức và đưa việc này vào việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, bảo đảm thực thi quyền làm chủ của dân, ngăn chặn tình trạng coi thường quyền làm chủ của nhân dân.

  Đây là 1 vài góp ý xây dựng đscvn của tôi.

  Trần Phong.

  • @1nxx thân mến,
   Đôi lời trao đổi với bạn.
   Nguyên tắc bất di bất dịch của đảng cs là chiếm chính quyền, vậy hủy bỏ cơ chế đảng lảnh đạo, Nhà nước quản lý thì còn gì là đảng cs?, sửa đối hiến pháp là chuyện sanh tử của đảng cs, sẽ không bao giờ họ làm.
   Nếu đảng csVN yêu dân yêu nước thì đã không như anh nói.
   Trong bao năm qua cs nắm được chính quyền do người dân không “tự làm chủ” được chính mình. Nếu người dân thật sự làm chủ được chính mình thì đảng sẽ ra đi mà thôi.
   Khi nhân dân làm chủ dược “chính mình” thì đảng cs sẽ là một trong các đảng phái khác cùng bị chi phối bởi luật pháp quốc gia.
   Vân đề là làm thế nào để cho chính người dân hiểu được cái “làm chủ được chính mình”, làm chủ được “dân chủ”.
   Tự do và dân chủ không tự nhiên mà có được, nó phải đổi bằng máu và nước mắt, vấn đề là làm sao ít đổ máu và nước mắt mà vẫn đạt được Tự Do Dân Chủ và nhân quyền, nó đòi hỏi tình yêu dân yêu nước bạn ạ.
   BND

   • Việc tôi đang làm là cố gắng làm sao cho đồng bào ta bớt sợ “con ngáo ộp” đcsvn, có như vậy họ mới dám “xuống đường” đòi quyền sống của mình. Tôi không bao giờ hy vọng các nhà độc tài tự nguyện từ bỏ quyền lợi ích kỷ cá nhân của mình. Tôi chưa bao giờ nói đcsvn “yêu nước”. Còm của tôi có những ý như sau :
    -Lời HCM : “độc lập, tư do, hạnh phúc” là bánh vẽ không có thật.
    -Đảng ta là chủ nô, dân ta là nô lệ.
    -Đcsvn là độc tài.
    -Đảng ta vi hiến.
    -Dân ta đông mà sợ mười mấy ủy viên bộ chính trị>vô lý.
    -Đảng ta bắt đầu thay đổi hẳn bản chất từ 1986.
    -Đảng ta bán nước ta cho Tàu khựa.
    -Hủy bỏ điều 4 Hiến pháp.

    Sở dĩ tôi dùng từ đảng “ta” vì nó dễ lọt tai đồng bào ta hơn, còn tội bán nước của đảng thì đồng bào làm sao tha thứ cho đảng được, kể cả “ta” hay “không ta”.

    Điều quan trọng là còm làm sao cho lọt tai đồng bào. Cực đoan quá họ sẽ không thích, khổ thế đấy dân ta dốt mà lại hay tự ái. Chứ nếu với thằng Tây thì dễ hơn, cứ nói thẳng vào mặt nó mày sai rồi, mày phải sửa đi. Nếu quả thật nó sai thì nó sẽ sửa ngay. Còn nếu nói vậy với đồng bào ta thì họ tự ái và đếch thèm nghe chứ đừng mơ là họ sẽ sửa sai.

    Hòan tòan đồng ý với bác BND :
    -Vấn đề là làm thế nào để cho chính người dân hiểu được cái “làm chủ được chính mình”, làm chủ được “dân chủ”.
    -Tự do và dân chủ không tự nhiên mà có được, nó phải đổi bằng máu và nước mắt, vấn đề là làm sao ít đổ máu và nước mắt mà vẫn đạt được Tự Do Dân Chủ và nhân quyền, nó đòi hỏi tình yêu dân yêu yêu nước bạn ạ.

   • 1nxx thân,
    Tôi hoàn toàn hiểu điều bạn nói, mình trao đổi thêm thôi.
    🙂

  • Chết chết, tôi xin bác misslotus12 bớt nóng, kẻo huyết áp lại tăng vụt bây giờ. Bác có vẻ thích quảng cáo cho Kami nhỉ, bạn hiền của bác à?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s