Dân Thủ Thiêm khởi kiện ông bí thư kiêm chủ tịch quận 2

 Theo:danlambao.vn

VRNs (04.03.2012) – Sài Gòn – Như tin VRNs đã đưa, việc ép dân phải giải tỏa với giá đền bù thấp hơn 100 lần giá đất đang rao bán trên cùng một diện tích và địa điểm đã làm cho dân Thủ Thiêm bức xúc, vì đang bị nhà cầm quyền trực tiếp bóc lột. Dự án ban đầu không xâm hại đến các nơi thờ tự, tu hành, nay đã bị ông Tất Thành Cang nhân danh bí thư kiêm chủ tịch quận 2 ra quyết tâm giải tỏa cho bằng được. Những việc làm này đi vừa phản khoa học về quy hoạch, vừa chống lại lòng dân.

VRNs vừa nhận được Đơn xin khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của nhiều công dân tại Thủ Thiêm. Đơn nêu đích danh người cần phải mang ra xét xử là ông tất Thành Cang. VRNs xin giới thiệu đến quý độc giả để rộng đường dư luận.


ĐƠN XIN KHỞI TỐ VỤ ÁN HỦY HOẠI TÀI SẢN
( V/v Ông Tất Thành Cang, ủy viên dự khuyết TW Đảng, Thành ủy viên, Bí thư kiêm Chủ Tịch Ủy Ban nhân dân quận 2 cố tình vi phạm nghiêm trọng Đường Lối,Chủ trương của Đảngvà Luật Pháp Nhà nước khi ban hành các Quyết Định áp giá đền bù và giải quyết khiếu nại trái Luật ! Tiếp tay cho dự án tước đọat quyền lợi hợp Pháp chính đáng của nhân dân. Tại sao quận 2 không ra QĐ thu hồi đất? Không có phương án đền bù ! Ap giá đền bù bất chấp sự thỏa thuận của người sử dụng đất với chủ đầu tư. Vì đã làm biến mất 160 ha tái định cư, nên không cho dân được tái định cư bằng nền đất ! Không thực hiện nghiêm túc Điều 148 Luật nhà ở số : 56/2005/QH11. Nghiêm trọng nhất là nhà và đất củanhân dân nằm ngoài ranh thu hồi đất, theo quyết định 1997/ QĐ-UB ngày 10/05/2002 của UBND TP HCM nhưng vẫn bị Ông Cang ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất, hủy hoại tài sản hàng ngàn nhà đất mà nhân dân đang sử dụng hợp pháp tại 5 khu phố ! Yêu cầu khởi tố hình sự ông Cang, buộc phải khắc phục hậu quả do cưỡng chế trái luật nhằm chiếm đoạt tài sản hợp pháp của nhân dân )
KÍNH GỞI : CHỦ TỊCH QUỐC HỘI.CHỦ TỊCH NƯỚC.THỦ TƯỚNG & CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG. CHỦ NHIỆM CÁC ỦY BAN QUỐC HỘI. CÁC BỘ, CÁC BAN,NGÀNH, ĐOÀN THỂ. 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC. CÁC BÁO,ĐÀI
Chúng tôi là các hộ dân có Nhà và đất tại 5 khu phố, gồm: Khu phố 5 và 6 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh, nằm trong 144,4577 ha, chưa có quyết định thu hồi , nhưng đã bị áp giá đền bù và giải quyết khiếu nại trái Luật ! Rồi bị cưỡng chế thu hồi đất trái luật nhằm chiếm đoạt tài sản hợp pháp của chúng tôi .

Đồng lòng làm đơn xin khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của :

Nhà nước gồm 2 trường cấp 1, 2 và cấp 3 Thủ Thiêm tại phường Bình An; mới xây hơn 30 tỷ.
Nhân dân gồm trên ngàn hộ dân ! Cố tình hủy hoại tài sản và dùng bản đồ giả để thu hồi đất!
A – Nguồn gốc nhà đất :
Bị cắt xén diện tích và nguồn gốc đất ở đã sử dụng hợp pháp , với đủ các lý do :
Lấn chiếm , lộ giới, kênh rạch, đất nông nghiệp, đất công, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng…
Dùng thủ đoạn gian dối để lấy nhà đât mà dân đang sử dụng hợp pháp. Mà không có quyết định thu hồi đất, nghiêm trọng hơn là không cho dân được tái định cư bằng nền đất ! đền bù không đủ tiền để mua 1 m2 đất cùng vị trí ! Biến dân thành người không còn nhà mà cũng không còn đất! Sau đó đem bán lại thu lợi hàng tỷ đồng ! Khoản chênh lệch này, Nhà Nước không được hưởng mà chui vào túi quan liêu tiêu cực! Mỗi ngày Nhà Nước phải bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để trả tiền lãi vay cho khu đô thị mới Thủ Thiêm ! Tại sao chính quyền quận 2 không đền bù cho dân đúng theo Luật pháp qui định mà lại bị thuê đi làm công việc thu hồi đất với giá bèo để bán lại cho các chủ dự án !? Nay áp giá đền bù nhà đất mà dân đang sử dụng hợp Pháp trái luật , đẩy cả gia đình nhân dân thành người mất nhà, mất đất ! Biết sống ở đâu !
Theo kết luận thanh tra thành phố số : 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008 :
Mục III Kết luận 1/3 : Không tổ chức phổ biến công khai ranh qui hoạch đến các đơn vị và cá nhân cư trú trong phạm vi qui hoạch là chưa thực hiện Điều 3 của quyết định 13585/KTST-QH .
Kết luận 7 và 8: Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường ( An Phú , Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi ) nhưng chỉ mới thu 621,4328 ha theo QĐ 1997. Theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông , Thủ Thiêm , An Khánh, một phần phường Bình An và Bình Khánh. Làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường , để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân.
Kết luận 9: Hội Đồng bồi thường quận 2 không lập phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho KĐTMTT là chưa thực hiện đúng Điều 32, Nghị Định số 22/1998/NĐ-CP.
Trong các Bảng chiết tính, tại Mục II Tình trạng nhà đất, quận 2 đều xác định : Dân là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất, gia đình gồm nhiều nhân khẩu thường trú tại đây, nhưng lại tùy tiện cho là không có nhân khẩu nào thường trú và tạm trú ! Rồi tùy tiện, dùng mọi thủ đoạn để phù phép cắt xén diện tích và nguồn gốc pháp lý , để chiếm đoạt với giá bèo !
Như vậy ông Cang, chủ tịch UBND QUẬN 2 đã không làm tròn trách nhiệm cao cả mà Đảng và Nhà Nước giao cho : Chính quyền của dân, do dân và vì dân . Nếu việc làm của UBND quận 2 là quang minh chính nghĩa là thưc hiện đúng Luật pháp và không đi ngược lại chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà Nước ? Thì tại sao dân khiếu nại , không những không nhận đơn , không dám giải quyết khiếu nại ! Chính Ông Cang làm mất uy tín và làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà Nước! Đây là âm mưu diễn biến hòa bình, cực kỳ phản động !
Theo Điều 50 , Luật Đất Đai năm 2003 qui định : Người được giao đất hoặc được thuê đất từ trước năm 1993 là người đang sử dụng đất , đủ điều kiện để cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ, mà không phải đóng một khỏan thuế nào! Đã nhiều lần khiếu nại nhưng Quận 2 không giải quyết khiếu nại, và cố tình không hiểu và tiếp tục vi phạm Pháp Luật trong cách tính giá trị đền bù ! Hòng chiếm đọat nhà đất màdân đang sử dụng hợp Pháp giao cho dự án kinh doanh kiếm lời ! Trên sương máu nhân dân ! Quận 2 không ra Quyết Định thu hồi đất mà đã tùy tiện ra quyết định cưỡng chế !? Không bố trí tái định cư mà cưỡng chế ! Đẩy dân ra đường ! Điều này là hoàn toàn bất hợp pháp và đi ngược lại chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng ! Căn cứ vào QĐ : 05/2009/QĐ-UBND ngày 16/08/2009 của Chủ Tịch UBND quận 2, nêu rõ phải căn cứ vào Nghị Định : 84/2007/NĐ-CP, nhưng UBND quận 2 lại vi phạm nghiêm trọng Điều 60 Nghị Định 84: Việc cưỡng chế thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện qui định tại các Điều: 49,50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 Nghị Định : 84/2007/NĐ-CP !
Nay chúng tôi xin khiếu nại yêu cầubuộc UBND Quận 2 phải thực hiện nghiêm túc Điều 148 Luật nhà ở số: 56/2005/QH11. Không dùng cơ chế quyền lực để áp giá đền bù quá thấp thay cho chủ đầu tư, thu hồi đất khi chưa có sự đồng thuận, chưa có dự án chi tiết và không có quyết định thu hồi đất là vi phạm Pháp Luật và trái thẩm quyền , hầu chiếm đoạt đất đai mà dân đang sử dụng hợp Pháp ! Để đầu cơ đất đai , kinh doanh trục lợi !
Tại sao không để chủ dự án và nhân dân tự thỏa thuận mà Quận 2 lại vội vàng can thiệp cách thô bạo ! Phaỉ chăng vì ham lơị nhuận !? mà quên lợi ích hợp pháp chính đáng của dân . Quận 2 mới chỉ dùng cơ chế quyền lực để áp đặt giá đền bù ! Tại sao Quận 2 lại vội vàng can thiệp cách thô bạo ! Phaỉ chăng có sự ăn chia lơị nhuận !?
B – Hủy hoại tài sản hợp Pháp của hàng ngàn hộ dân :
Các Quyết Định : Cưỡng chế thu hồi đất, QĐ Giải quyết khiếu nại và các quyết định V/v bồi thường thiệt hại và tái định cư cố tình vi phạm Pháp luật, Vì :
I/ Không có căn cứ Pháp Luật.
Các Quyết định này căn cứ vào Quyết Định 1997. Nhưng Quyết Định 1997 chỉ mới thu hồi 621, 4328 ha, trong tổng số 930 ha theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư. Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường : An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng : 689 ha, (Chỉ mới thu hồi 621 ha )và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.
Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường , để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Theo kết luận thanh tra thành phố số : 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008. Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường ( An Phú , Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi ) nhưng chỉ mới thu 621,4328 ha theo QĐ 1997.
1/ Căn cứ vào ranh qui hoạch, theo Điều I, khoản 1 Quyết định 13585 /KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến Trúc Sư Trưởng thành phố HCM , xác định giới hạn khu ĐTM TT, về phía Đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, Quận 2. Bản đồ được duyệt kèm theo TL 1/2000. Yêu cầu cung cấp bản đồ này ! Nhưng chính quyền làm ngơ ; để dễ bề gian lận !
2/ Theo tờ trình của Sở Địa Chính – Nhà Đất số: 4945/CV-GTĐ ngày 3/5/2002:Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT :
Vị trí : Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh …
Trong phần đất này, ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tạm xác định diện tích đất thuộc khu trung tâm ĐTMTT là 605,9025 ha và diện tích đất thuộc khu tái định cư là 15,5123 ha = 621,4328 ha; phần còn lại của diện tích 930 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là 144,4577 ha thuộc khu tái định cư, Sở Địa chính-nhà đất, Kiến Trúc sư trưởng và Ban Quản lý khu Thủ Thiêm đang tiến hành xác định ranh giới để trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi và giao đất bổ sung . Nhà và đất của chúng tôi nằm trong 144,4577 ha , nên chưa có quyết định thu hồi , nhưng vẫn bị ông Cang áp giá đền bù, rồi tùy tiện cưỡng chế để chiếm đọat .
3/ Theo Tờ trình của Ban Quản Lý ĐT-XD KĐTMTT số : 06/TT-BQL ngày 3/5/2002 vị trí và ranh giới, diện tích như Tờ Trình 4945 .
4/ Theo bản đồ 02/BB-BQL Tổng diện tích theo ranh quy hoạch: 787ha 63.64 . Nhưng lại thu hồi tới 938,5 ha theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất giai đoạn kết thúc ngày 27/12/2005. Kính xin so sánh 2 Bản Đồ này sẽ thấy rõ : Trong số thu dư này, có nhà và đất của các hộ chúng tôi.
5/ Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/ 6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT theo theo Mục III , khoản 2 về Vị trí , đã chỉ rõ: Phía Đông giáp phường Bình Khánh, Bình An quận 2 .
6/ Theo Tờ Trình số : 1817/QHKT-ĐB2 ngày 18/08/2005, trang 4 và trang 7 Mục II, Điểm A.1 Quy hoạch chung xây dựng 1/5000 và 1/2000 Đã xác định rõ : Phía Bắc giáp phường Bình Khánh . Bình An.
7/ UBND TP đã căn cứ vào Tờ Trình này mà ban hành hai Quyết Định 6565 và 6566. Tại Điều I, khoản 1 Quyết Định 6566 phạm vi ranh giới : Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường : An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng : 689 ha, ( Chỉ mới thu hồi 621 ha )và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.
TTĐTMTT có ranh giới như sau : Phía Bắc giáp phần còn lại của phường Bình An, Bình Khánh Tổng diện tích khu đất : 657 ha .
8/ Theo Điều 5 của Chỉ Thị : 34/CT-UB ngày 20/12/2001 : Giao Giám Đốc sở Địa Chính-Nhà Đất, Kiến Trúc Sư Trưởng, Trưởng , Ban Quản Lý KĐTMTT và Chủ Tịch UBND quận 2 căn cứ theo qui hoạch được duyệt, phối hợp thực hiện trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ban hành Chỉ Thị này, hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới KĐTMTT trên mặt đất, mặt nước và công khai quy hoạch bằng các hình thức để nhân dân biết và thực hiện.
Việc này UBND quận 2 đã thực hiện việc cắm mốc, nhưng không công khai cho nhân dân biết và thực hiện .UBND quận 2 chưa bao giờ công khai các cột mốc và giấu nhẹm đi như một vũ khí bí mật, để rối tùy tiện thu hồi đất của nhân dân .
9/ Theo Tờ Trình : 06/TT-BQL ngày 03 /05/2002 , ngay phần mở đầu đã xác định : “ Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn số : 718/UB-ĐT ngày 06/03/2002, ngày 29/03/2002 Ban quản lý KĐTMTT và Sở Địa chính-Nhà đất đã tiến hành xác định ranh giao đất của KĐTMTT tại thực địa, theo Bản Đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được Kiến trúc sư trưởng duyệt , tại Quyết Định 13585/KTST-QH ngày 16/09/1998 với sự tham gia của Kiến Trúc Sư Trưởng, UBND quận 2, UBND các phường : An Khánh, Bình An, Bình Khánh. Đơn vị thực hiện việc cám mốc ranh giới và đo đạc xác định diện tích là Công Ty Đo Đạc Địa Chính-Công Trình thuộc Tổng Cục Địa Chính . ( Bao gồm 8 Cơ Quan ) Phường Thủ Thiêm và An Lợi Đông bị giải tỏa trắng, nênkhông cần cắm ranh mốc .

II / Theo khoản 2.1, Điều 2 QĐ 1997
Có nêu rõ : Trách nhiệm của UBND quận 2 phải ra quyết định thu hồi đất và chỉnh lí biến động trên các giấy chứng nhân quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trong khu vực. Hiện nay nhân dân trong khu vưc, trong đó có hộ chúng tôi; chưa nhận được Quyết Định thu hồi đất cũng như chỉnh lí các biến động ? Rõ ràng vi phạm nghiêm trọng khoản 2.1 !
Tại sao có điều khoản này ? Vì Thanh tra chính phủ kết luận : QĐ 1997 chỉ mới là QĐ thu hồi đất chung, chưa xác định được đối tượng đang sử dụng đất bị thu hồi trong khu vực qui hoạch . Nhà và đất của tôi nằm trong 144,4577 ha , nên chưa có quyết định thu hồi .
III / Giá bồi thường :
Quyết định áp giá bồi thường căn cứ vào Luật Đất Đai năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001 và Nghị Định 22/CP đã hết hiệu lực thi hành ! Theo đoạn 1, khoản 2 Điều 50 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ. Nhưng quận 2 lại viện dẫn : Đoạn 2, khoản 2 Điều 50 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP đã bị mục b, khoản 2 Điều 67 Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 hủy bỏ . Khoản 4, Điều 39 Nghị Định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 đã xác định : Phải bồi thường theo khoản 2 Điều 9 Nghị Định 197 ( vì Dự án KĐTMTT không có phương án bồi thường, không có đất tái định cư, không có tiền, tùy tiện mở rông lên 8 Phường, hơn 1000 ha ; nên kéo dài do năng lực yếu kém của chình quyền và có nhiều sai phạm ).
Quyết định áp giá bồi thường căn cứ vào quyết định 773/QĐ-UB ngày 26/02/2003, của Chủ tịch UBND thành phố HCM về việc phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường cách nay gần 10 năm, đã làm thiệt hại quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân. Biến nhân dân bị mất nhà , đất ở thành con nợ , vì : Giá đền bù ở mức cao nhất : 3.200.000 VNĐ/ 1m2 đất ở , phải mua căn hộ chung cư : khoảng 7.000.000 VNĐ/ 1m2 , còn bị nợ 3.800.000 VNĐ/ 1m2
Tổng Thanh tra Chính phủ có 2 Kết luận số : 2908/TTCP-CIII ngày 25/12/2008 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào ký, Kết luận số: 2574/BC-TTCP ngày 20/10/2009 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và mới nhất là Công Văn 813/TTCP-VP ngày 15/04/2011 xác định : Chính sách bồi thường Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm của UBND Quận 2 có nhiều sai phạm do cố tình Vi phạm :
1/ Vi phạm Điều 21 Luật Đất Đai năm 1993 : “ Việc giao đất đang có người sử dụng cho người khác, chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.
2/ Vi phạm Điều 28 Luật Đất Đai năm 1993 : Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại . Tuy nhiên UBND Quận 2 đã không làm đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Pháp Luật!
3/ Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KĐTM Thủ Thiêm lại căn cứ vào các qui định của Thành phố, các qui định này căn cứ vào luật đất đai 1993, Nghị định 22/1998/NĐ-CP và Nghị định 87/CP ngày 17/08/1994 đã hết hiệu lực là hoàn toàn sai phạm.
4/ Trình tự thủ tục thu hồi đất, không phương án đền bù giải phóng mặt bằng không thực hiện đúng qui định Điều 28 Luật Đất Đai 1993 và Điều 32 Nghị Định 22/1998/NĐ-CP! Những tồn tại về kiểm kê, chiết tính đền bù thiếu công khai minh bạch, tuỳ tiện muốn đền bù cho ai bao nhiêu là do cảm tính! Cùng diện tích, nguồn gốc mà chênh lệch hàng chục lần, đã gây bức xúc cho người dân, dẫn đến khiếu nại gay gắt!
5/ Việc Ông Lê Trọng Sang, nguyên Chủ tịch UBND Quận 2 ban hành Quyết Định : 05/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 , có hiệu lực từ ngày 03 tháng 09 năm 2009 . Chỉ đạo phải căn cứ vào Nghị Định 197/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm ! Nhưng Chính Quyền hiện nay không thực hiện và cố tình vi phạm . Theo Khoản 2, Điều 14 : sau khi có QĐ và chi trả bồi thường. Thì lập thủ tục thu hồi đất cho từng trường hợp ! Đây là quy trình ngược ! Vì không có QĐ thu hồi đất, nên dân đã nhận tiền đên bù , phải làm đơn xin tự nguyện di dời, sau đó Quận mới ra QĐ thu hồi đất đó ! Điều này là vi phạm Luật Pháp.
6/ Nhưng ngay cả Luật Đất Đai 1993 và Nghị Định 22/CP cũng bị vi phạm:
Thành phố HCM cho rằng : KĐTM Thủ Thiêm có tính đặc thù , vì : Diện tích đất bị thu hồi lớn, qui mô giải tỏa di dời hơn 12.000 hộ, chưa có khu tái định cư cho người dân, và việc bồi thường kéo dài nhiều năm … Tất cả những điều này cho thấy năng lực quản lý yếu kém của chính quyền ! Tại sao việc không đủ khả năng thực hiện dự án của chính quyền lại bắt người dân phải gánh chịu !? 160 ha tái định cư của dân chia cho 64 dự án ( theo Kết luận của thanh tra thành phố ) rồi báo cáo là không có đất tái định cư ! Dự án lớn , nhưng lại lấy thêm hàng trăm ha tại An Phú , Cát Lái . Thạnh Mỹ Lợi…Cố tình vi phạm Quyết Định 367/TTg .
“Dự án chỉ mới triển khai thu hồi đất, chưa có kế hoạch đầu tư tổng thể các hạng mục công trình theo qui hoạch của dự án, nên không lập phương án chi tiết cho từng dự án thành phần. Đồng thời, do tính đặc thù của dự án, nên không thể điều tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc pháp lý nh đất và tính giá trị bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng để xác lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, xy dựng v trình duyệt phương án bồi thướng, hỗ trợ theo trình tự thủ tục của Nghị Định 22/1998/NĐ-CP đươc !” Nguyên văn kiến nghị số : 6087/UBND-PCNC ngày 23/11/2009 ( trang 5) của UBND thành phố HCM , do Phó Chủ Tịch thường trực Nguyễn Thành Tài ký là bản kiểm điểm, là lời thú tội và là bằng chứng cho thấy chính quyền cố tình vi phạm Php luật ! Cố tình có chủ đích; không áp dụng và vi phạm luôn cả Nghị Định 22/1998/NĐ-CP.
Sau Nghị Định 22/1998/NĐ-CP, đã có :
Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ.
Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007.
Nghị Định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009.
Tại sao lại vẫn sử dụng Nghị Định 22/1998/NĐ-CP ? Và chính UBND thành phố HCM thừa nhận : Vẫn không thể thực hiện Nghị Định 22/1998/NĐ-CP !
Như vây rõ rang thực hiện theo luật rừng !
7/ UBND quận 2 : Luật đất đai 1993 , sửa đổi bồ sung năm 1998 và 2001; không có điều khoản nào qui định phải thu hồi đất từng hộ. Như vậy quận 2 cố tình vi phạm Luật Pháp !
8/ Bị mất nhà, đất và bị biến thành con nợ : Đền 1m2 3.200.000 , bán 1m2 chung cư trung bình:7.000.000 VNĐ. Bị mắc nơ 3.800.000 VNĐ / 1 m2. Theo Công Văn số : 5405/UBND-ĐTMTT
9/ Cố tình vi phạm chỉ thị 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 : Không được cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ tái định cư.
IV / Tái định cư .
Theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông , Thủ Thiêm , An Khánh, một phần phường Bình An và Bình Khánh. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường , để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Từ đó buộc dân phải tái định cư tại căn hộ chung cư .
V / Nhà đất chưa bị thu hồi mà tùy tiện ban hành
Các quyết định V/v bồi thường thiệt hại và tái định cư là vi phạm Pháp Luật nghiêm trọng !
Như vậy nhà đất của chúng tôi tại khu dân cư khu phố 5, 6 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1, 2 phường Bình Khánh, rõ ràng nằm ngoài ranh thu hồi đất theo QĐ 1997 . Thế nhưng ông Cang vẫn cố tình đập phá nhà dân tại các khu vực này .
Theo bản đồ 02/BB-BQL Tổng diện tích theo ranh quy hoạch: 787ha 63.64 . Nhưng lại thu hồi tới 938,5 ha theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất giai đoạn kết thúc ngày 27/12/2005. Thu hồi dư bất hợp pháp trên 150 ha.
Chính quyền thành phố và quận 2 không bao giờ dám công khai bản đồ này ! Vì :
Bản đồ này cắt ghép nhiều mảnh khác nhau, rồi dán lại . Nhìn vào sẽ thấy: Sông Sài Gòn có đoạn màu trắng, có đoạn màu xanh , có đoạn màu xám …Nhân dân yêu cầu cung cấp bản chính, nhưng chính quyền luôn từ chối với đủ lý do .
Về hình thức; sự giả mạo này rất dễ nhận thấy. Nhưng về kỹ thuật; thì việc giả mạo này có tính chuyên môn nghiệp vụ : Nếu đo vẽ theo tỷ lệ bản đồ 02BB, thì con số hoàn toàn trùng khớp ! Nhưng nếu đem so sánh với bản đồ 6566 , sẽ thấy sự khác biệt : Hai bản đồ hoàn toàn trùng ranh, nhưng diện tích khác xa nhau tới 151 ha:
So sánh 2 Bản Đồ này sẽ thấy rõ : Trong số thu dư này, có nhà và đất của khu phố 6 và 7 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh.
Căn cứ vào diện tích các phường như sau : Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường : An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng : 689 ha, (Chỉ mới thu hồi 621 ha )và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.
Nếu nhân dân bức xúc đến vậy, mà vẫn không được giải quyết thì nhân dân sẽ phải làm gì?
Do đó, chúng tôi yêu cầu xin được khởi tố bị can chủ tịch UBND quận 2 TẤT THÀNH CANG về 2 tội :
1/ Hủy hoại tài sản của Nhà Nước ( gồm 2 trường học ) và hàng ngàn hộ dân, tại 5 khu phố! Ra quyết định trái luật, qui định tại Điều 296 và về tội : Thiếu trách nhiệm; gây hậu quả nghiêm trọng; qui định tại Điều 285 Bộ Luật Hình Sự ; do cố ý tổ chức cưỡng chế, cho xe xúc, ủi sập nát nhà nhân dân mà không hề có quyết định thu hồi đất và chúng tôi chưa nhận được tiền đền bù và tái định cư theo Luật pháp qui định! Cố tình vi phạm Khoản 1, Điều 8 và Điều 148 Luật nhà ở năm 2005.
2/ Dùng Bản Đồ 02/BB-BQL giả mạo; để thu hồi đất mà không có quyết định thu hồi!
Hiện nay tuy đã bị ông Cang dùng cường quyền cưỡng chiếm ! Nhưng chúng tôi vẫn còn là chủ sở hữu nhà và là chủ sử dụng đất hợp pháp; vì nhà đất chưa bị thu hồi ! GCNQSHNƠ và QSDĐƠ chúng tôi vẫn còn giữ và còn giá trị Pháp lý . Đây rõ ràng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đọat nhà và đất của nhân dân .
Yêu cầu xử lý bị can Cang theo điều 149 Luật nhà ở năm 2005.
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung đơn này , chân thành cám ơn và đề nghị thông báo bằng văn bản cho chúng tôi về việc thụ lý đơn khởi tố này theo qui định của Luật Khiếu nại và Tố cáo . Để cho nhân dân thấy được tính nghiêm minh của Pháp Luật và hơn nữa là lấy lại niềm tin của nhân dân . Phải bồi thường đúng Luật và phải chấp hành đúng chủ trương của Đảng và Luật Pháp Nhà Nước . Phải khắc phục hậu quả việc cưỡng chế thu hồi đất trái luật và đền bù cho nhâ dân theo luật pháp qui định .
Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 03/ 02/ 2012
NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI -KÈM THEO DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ


3 comments on “Dân Thủ Thiêm khởi kiện ông bí thư kiêm chủ tịch quận 2

  1. rồi cũng vào hư không, vỗ nghĩa, dân quận 2 đông thế mà thua Đoàn Văn Vương, hãy cùng nhau tiến về 3 đình ta quyét sạch giặc thù tiến về thủ đô, ta đánh bọn giặc nô

  2. Tham nhũng có phải bán nước cho Tàu cộng?
    Trả 86,000 tỷ đồng lại cho dân đi rồi muốn thu phí gì thì thu?
    This is the relative of the P.M Dung having corruption? If he cannot educate him, how can the Vietnamse P.M Dung punish corruptional bank director in Viet Nam? How can we believe in him and China?
    Đây là người nhà của thủ tướng Dũng tham nhũng còn không trị được thì làm sao thủ tướng Dũng trị được tham nhũng nước Việt Nam? http://vn.360plus.yahoo.com/thai_hien12121981

  3. Kiện ông bí Thư được hay không bởi vì đó chính là kiện Đảng … Hãy xem ông Vươn kiện xem … không khéo bọn chúng chụp cho cái mũ … Vu khống .. giống như ở ngoài Hanoi thì … biết nói sao đây … khi đó cũng chẳng có cơ hội sử dụng súng hoa cải nữa ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s