Nhận Xét Qua Hai Chữ“TUỲ THỜI”Trong Sám Giảng ĐƯC HUỲNH GIÁO CHỦ

 Đan Sương
  Đi tù về, tôi được nhiều đồng đạo đến thăm, chúc phúc, chúc may mắn và nói lời cám ơn vì sự đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo của chúng tôi đã có kết quả tốt hơn trong sinh hoạt Phật Giáo Hoà Hảo. Tuy nhiên cũng có vài vị không hài lòng cho việc làm của chúng tôi chưa đúng lúc nên dẫn đến sự tù tội bằng đọc lên 2 câu giảng của Đức Thầy chứng minh:
“ Đấng nam nhi ẩn nhẫn tuỳ thời
Vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí”
Họ chú giải danh từ “Tuỳ Thời” và “Nam Nhi”như thể cố tình buộc tội những trượng phu nghĩa cả vì lợi ích cho đời, cho đạo PGHH mà đấu tranh đòi hỏi sự công bằng. Cao ngạo hơn, họ còn lên giọng “ta đây”làm tôi bắt ngán:
Ông đạo có hiểu nghĩa của câu “ đấng nam nhi ẩn nhẫn tuỳ thời không”? thời này là thời của ai chứ? Ông tưởng là thời của Ông sao mà Ông ra quơ cây múa thước! một hệ thống chánh quyền có công an, quân đội, nhà tù; các Ông chỉ một ít người mà dám làm cái chuyện “Đem trứng chọi đá” thành công được sao?
Này Ông bạn! Quốc gia Việt Nam là một sự nghiệp của toàn dân Việt, dám hỏi Ông bạn là dân Việt hay dân ngoại quốc vào mà chỉ nghĩ việc ăn không ngồi rồi khi quốc gia của chung đã bị tập đoàn cộng sản đem xài riêng lẻ. Nước của toàn dân thì mỗi người dân phải có bổn phận, trách nhiệm đặng gách vác khi cần, cũng như mỗi tín đồ tôn giáo phải gánh vác vì đó cho tôn giáo mình. Chúng tôi đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo khi tôn giáo mình bị nhà cầm quyền lấy mất chứ lòng đâu lo việc hoạt động chính trị lật đổ, soán ngôi. Bạn nghĩ nước Việt Nam là của riêng ai sao, là của mấy Ông vua, Ông tổng thống, chủ tịch, bí thư của riêng nhà nước cộng sản sao mà không để lòng lo? Bạn có nhà cửa đàng hoàn mà hành động như người ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tới giờ cơm thì dùng, tới lúc ngủ cứ nằm chương ra mà ngủ, nhà cửa của ai ra sao mặc kệ. Nếu toàn dân Việt Nam thuở xưa có ý nghĩ như bạn thì những đoàn quân xâm lược như Tàu, Pháp sẽ ở mãi trên giải non sông gấm vóc Việt Nam có ai ra mà đuổi chúng đi!
Trước sức hùng hậu của hai tên giặc khổng lồ tổ tiên ta còn đuổi xác chúng nó, việc này bạn giải thích “Tuỳ Thời” như thế nào nhỉ? Bạn chờ người ta làm xong, dọn sẵn một mâm tự do dân chủ, tự do tôn giáo nhảy vô ăn chia là tuỳ thời phải không? Nhưng nếu trong lúc đất nước ngửa nghiêng, nhân dân đồ thán ai cũng sống Tuỳ Thời như bạn thì giang san của tổ quốc sẽ bị giặc xâm lăng đổi tên, bạn không còn là công dân Việt Nam Con Lạc Cháu Hồng.
Chúng ta may mắn là người con của tổ quốc, của Đạo, ngày nay được sống trên một quốc gia độc lập với riêng bản sắc văn hoá Việt, phong tục tập quán còn nguyên vẹn, nhiều thế kỷ đã bị đế quốc xâm lược nhưng không bị lai căn mất gốc bởi quân dị chủng nào. Trong những trận chiến đấu ác liệt, gay go trước sức mạnh của quân chinh phạt, tổ tiên, Ông Cha ta nhiều vị bỏ mình vì nước non chánh nghĩa, bạn cám ơn các bậc tiền nhân đã anh dũng hy sinh hay lên án cười nhạo các vị ấy không biết “ Tuỳ Thời”? Tuỳ thời mà lòn cúi, khom lưng cho yên thân để có ăn mặc bảnh bao là khôn ngoan sao?
Khối cộng sản thắng thế trong chiến đấu đuổi ngoại xâm, cùng toàn dân gở lấy cơ đồ của tổ tiên trên tay của bọn người xâm lược, không cùng với dân thì cộng sản hồi ấy có mấy tên làm được gì cho nước? Công của dân rất lớn mà đặng thời, chủ nghĩa Cộng sản tước thành quả của nhân nhân gom về thành công của đảng là không công bằng. Dẩu nay cộng sản giành quyền nhưng họ cũng là con dân nước Việt như chúng ta thì đâu thể thấy họ làm chánh quyền mà nói họ là ai khác mà không đem bàn bạc khi họ độc tài, đàn áp nhân dân; bạn đi hạch sách tôi bằng những lời lẽ thiếu trách nhiệm với tổ quốc “ Thời này là thời của ai, đâu phải của Ông mà Ông dám ra quơ múa”?
Khi nói chuyện với tôi bạn có còn là con dân Việt Nam với đầy Việt Tính hay bạn là một tên dị chủng nào còn sót lại trong những đoàn quân xâm lược mà quá vô tình đến chuyện thạnh suy, còn mất, vinh nhục của nước non mình? Con đường của chúng ta đi bây giờ khác hơn con đường ngày xưa tổ tiên ta đi. Tổ tiên ta chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, đường ta đi không có giặc ngoại vào, bờ cõi thì vững lặng… chánh quyền của xã hội chủ nghĩa cũng là người Việt, là anh em một nhà, là đồng bào chung nhau một sự nghiệp của Ông Cha để lại. Đồng ý, làm dân thì phải biết tôn ti trật trự với quan nhưng tôn ti với quan thì quan phải làm sao cho xứng đáng Ông quan: không làm phai mờ tiềm lực quốc gia. Chúng ta đừng mang trong mình cái bệnh “chết ai nấy chịu”. mọi thành viên trong nhà đều có trách nhiệm bảo vệ điều hay, việc tốt, nhắc nhở, đóng góp, động viên sửa sai. Một chánh quyền nhân dân mà đi đàn áp tôn giáo của nhân dân bạn nghĩ vậy là đúng sao?
Chánh quyền là thời gian mà đạo là muôn thuở. Lịch sử đã chứng minh nhiều chánh quyền rất bề thế bị tiêu diệt nhưng tôn giáo Đạo Phật, Đạo Chúa dầu trên hai ngàn năm, ở nhiều quốc gia, chưa nghe nói bị diệt tận bao giờ. Chánh quyền độc tài,  thời gian của họ như đám mây che mặt trời. Đạo như mặt Trời, mặt trời có thật nhưng mây là không thật, có thì cũng sẽ bay qua thôi. Nhân dân bị chánh quyền độc tài cố ý làm mất chánh đạo của mình, nhu nhược bỏ qua mà rao rao cái miệng là Tuỳ Thời nghe sao phải. Bạn và tôi là hậu sinh, không có mặt trong thời các tiền bối đánh giặc ngoại xâm nhưng không thể nói là không biết vì thời xa xưa đó, còn lịch sử chứng minh. Nếu tổ tiên ta mà Tuỳ Thời như bạn liệu bây giờ chúng ta có còn là chúng ta nữa không?
Bị hỏi lúng túng quá chớ gì! Bạn không thể lý giải vì trong tâm của bạn, hạch sách để trốn trách nhiệm, khỏi phải đương đầu vào việc khó chứ có biết ý nghĩa chân xác của Tuỳ Thời mà bạn “học lóm” là sao đâu. Trước một nền đạo bị bế tắt, không tiếp tay cùng huynh đệ  làm cho sự bế tắt đó được lưu thông, nói tuỳ thời để không gánh vác trọng trách. Vậy khi đạo được lưu thong, nhà nhà quy y Tam Bảo bạn có nhân danh đứng lên theo phong trào không? Bạn hô hào cái người ta được là “Thời thế tạo anh hùng” Chứ gì? Bạn có dạy con cháu học sử đạo không?
Trong Phật Giáo Hoà Hảo nói việc “Kiên trinh hành đạo” đến lúc:
“ Dầu cho gặp phải ngàn cay đắng
Cũng nguyện đạo mầu sẽ chấn hưng”
Đức Thầy dường không dạy cho tín đồ nằm chờ thời tới, không dạy cái việc thời thế tạo anh hùng đâu! Chờ người ta làm sẵn nhảy vô chia chác, ăn theo, mà Ngài dạy, hễ là đấng anh hùng thì phải dựng nên thời thế cho chính mình:
“ Đấng anh hung dựng nên thời thế,
Sá chi loài trùng dế nhỏ nhen,
Vội đem lòng cượng lý ghét ghen,
Thêm cùng bớt tiếng kèn lời huyễn”
Người dựng nên thời thế, hẳng có sức mạnh tinh thần, không sợ ai đối đầu ngăn cản. kẻ ngăn cản việc làm chánh đáng của đấng anh hùng chỉ là hành động nhỏ nhen, trùng dế có mạnh chi đâu mà sợ. không tham gia làm anh hùng dựng nên thời thế, tri thức bạn kêu bạn ngủ vùi trong mộng mỵ, chờ ai đó làm được việc phước mới ra chia. Ngủ yên được cứ ngủ làm ơn đừng “cượng lý ghét ghen” cho “bịnh sái dịch ôn… ra tay bẻ họng”. bạn là người đạo, đi chung trên con thuyền chỡ đạo, có “Tuỳ Thời” để không chèo bơi tiếp ai thì ngồi yên cho người ta chèo thuyền cũng đưa mình đi, xin đừng thọt tay chân ra cản nước.
Bạn bảo rằng: Đòi hỏi quyền tự do tôn giáo với nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “đem trứng chọi với đá, trứng tan nát chứ đá mà hề hấn gì. Đó là tại vì bạn quá thần tượng chủ nghĩa độc tài nên cho họ có vạn năng và trụ thế mãi. Việt Nam mình lịch sử có hơn bốn ngàn năm dựng nước, học sử nước nhà đâu phải chỉ một mình cộng sản từ cổ chí kim. Giá như bạn không phải là tín đồ PGHH đi, nhưng nói cái kiểu như bạn là không trung thực, khách quan. Đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo đã và đang thành công. Nhìn bạn, ước độ tuổi tác cũng trên dưới năm mươi, cái tuổi không còn non nớt về sự nhận thức, nếu bạn là tín đồ PGHH, có tu tâm dưỡng tánh theo kệ giảng của Đức Thầy, không nhiều thì ít chắc đã trải qua những ngày tháng “tu lén, cúng lén” chứ! Không dễ dàng gì chuyện đọc giảng, nghe máy phát giảng, ai thuyết lý khuyên tu cũng xù xì trong chỗ kín đáo. Tôn giáo bị cấm hoạt động, kinh sám của Đức Thầy dạy khuyên trần thế những điều hay lẽ phải, chúng cường quyền huy chụp là “Văn Hoá Đồi Truỵ” bảo phải thu gom giao nạp cho nhà nước, ai giấu giếm phải chịu trách nhiệm hành sự không có quyền khiếu nại về sau. Có một lần tôi đi làm khách, vệ sinh của miền quê bấy giờ là cầu cá, bước vào cầu, bất chợt…tôi muốn nổi điên lên khi thấy một tờ  Sám Giảng Giáo Lý  của Đức Tôn Sư nằm trên võ rác vệ sinh, hỡi Trời ạ!
Hơn hai mươi năm mình không được phép cúng lễ đạo, đến năm 1999, sau 24 năm có tình tiêu diệt PGHH không được, bởi những người mà bạn xài xể, mắng ngu là không biết Tuỳ Thời đã hạ quyết tâm đấu tranh anh dũng, mãnh liệt, bất kể hiểm nguy, tù tội, chết chóc, dẫn đến cho nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khả dĩ ngoài sự công nhận tổ chức lãnh đạo PGHH. Sức ép của phía đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo mỗi lúc lớn mạnh, có thêm thành viên mới, nhà nước dầu chưa mang thai lâu cũng phải “Rặn đẻ” ngang xương cái ban Đại Diện PGHH gồm toàn đảng viên đảng cộng sản.
Dù biết, giáo hội PGHH do chánh quyền tổ chức, nhân sự của họ, dĩ nhiên là họ vẽ vòng tôn giáo để  người dân được tự do tôn giáo trong cái vòng tròn. Nhưng dù sao, có Ban Đại Diện, đạo có được những sinh hoạt đáng kể, là “Bật nắp” đậy PGHH ra không phải là sự thành công sao? Từ đó lần lượt có thêm cờ đạo trong những ngày đại lễ, có đọc giảng lệ mỗi tháng 4 ngày, có mở khoá học đạo, vv… dù rất hạng chế trong những sinh hoạt tôn giáo và chúng ta cũng đang tiếp tục đấu tranh cho sự hạng chế không còn, sao không gọi là thành công được chứ!
Bạn đừng nói với tôi là do Ông nhà nước tự động làm ơn làm phước chớ không có bị sức ép nào nhá! Vì nói như thế là vô tình bạn vạch tội ông nhà nước yêu dấu của bạn, rằng nhà nước tự mở ra cho dân tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng là nhà nước đã tự nhận mình có một thời đã nắm chặc tôn giáo sao, là ý đồ tiêu diệt PGHH sao? Hay bạn bảo rằng: Cấp giấy phép cho PGHH hoạt động là “tự nhiên” của Trời đất, chẳng ơn ích gì ai.
Bạn ơi phủ nhận sự thật không phải là điều tốt đâu nhá, bởi vì sự thật có bị chôn vùi mấy cũng là sự thật, Ngọc bị chôn vùi bất kể là bao lâu thì ngọc cũng không mất vẻ mất màu. Sự thật từ trong chỗ kín đáo đã bị thời gian bào mòn bày ra rồi, giấu giếm gì nữa cho mất công, trong nước hay mà ngoài nước cũng hay các tôn giáo bị đàn áp khóc liệt. tổ chức Liên Hiệp Quốc đã thấy tận ruột gan của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam là độc hại nhân dân, tôn giáo, cứ mỗi năm họp đại hội, Việt Nam là nước thành viên cữ người qua tham dự, ngồi đó mà nghe cán bộ của Liên Hiệp Quốc kể tội đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam thật gay gắt là một trong những nước đáng quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo thì bạn cũng đừng nên nói là không bị sức ép nào nhá.
Còn như nói “Tự nhiên có”, trên đời có sự tự nhiên sao! Hiện trạng bày ra có tính ngọt bùi, chua cay hay mặn đắn cuộc đời người ta đưa tự nhiên vào làm bôi trơn vấn đề, gương gạo thôi. Một đứa bé còn non nớt hiểu biết, đói lên là khóc đòi người thân cho ăn, giàu nghèo của cha mẹ nó không biết tới, sự nhọc nhằn của cha mẹ nó không hay, có no bụng là cười nghí ngố. Nó không biết rằng có quần áo tốt cho nó mặc, có thức ăn ngon cho nó ăn thì cha mẹ nó phải cày cấy quần quật suốt tháng quanh năm ngoài đồng, đem lúa về nhà còn phải xay giã, nấu nướng lu bu chớ đâu phải tự nhiên có.
Trong thế giới bao la của đạo Phật không chấp nhận “ Thuyết Tự Nhiên”. Giáo lý đạo Phật đánh mạnh vào cái nhân cái quả, nhân duyên sinh hoá là một ký lệnh bảo trọng việc tu hành “ Cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt”Nếu không có NHÂN tất không có QUẢ, nhân nào quả nấy. Từ “Tự Nhiên” bạn thấy đó, dùng rất gượng gạo để chỉ cái hiện tại hoặc vui hoặc buồn của mình cho người khác cảm thông chia xẻ: Tự nhiên bà ấy đến chưởi tôi, tự nhiên người ấy đến khen tặng tôi đủ thứ. Dựa vào hiện tại người ta thấy bạn không làm điều vì sai mà bị người khác  chưởi, không có công cán vì mà người ta khen. Biết đâu ngày tháng năm trước bạn đã làm gì không phải cho người ta tức giận nay cái quả đã tới kỳ trả thì bị chưởi, làm cái gì đó giúp đời hạnh phúc an vui để nay người ta khen công mình, là  gieo cái NHÂN thì bây giờ phải hưởng QUẢ.
Hôm qua có một kẻ gian lén vào nhà người ta ăn trộm nay bị công an đến bắt dẫn đi, tên trộm cải sanh tử: nay tôi không làm gì phạm pháp tự nhiên công an đến bắt tôi. Tên trộm nói như vậy bạn nghe có được không?
Trong kinh Bách Dụ có câu chuyện ngộ nghỉnh như vầy: một anh hà tiện nọ được người quen mời đi ăn tiệc, anh nghĩ hãy để bụng rổng mà đi nữa chứa được nhiều. Đường xa mà không có chút vì đỡ dạ, đi lâu thấm mệt, bụng đói cồn lên, chịu không nổi mới vào quán mua ăn. Cũng cái bệnh hà tiện không dám mua cơm anh chỉ mua một chiếc bánh nhỏ. Dùng hết chiếc bánh nhỏ chẳng đụng vào đâu trong bao tử, bụng còn đói, cái miệng còn thèm, anh mua lần lượt bánh thứ hai, thứ ba, thứ tư mà miệng còn ngon trớn, mua thêm cái bánh thứ năm, mới dùng phân nửa bánh cảm thấy no, còn lại nửa, anh tiếc tiền cằn nhằn ênh: Tức chết đi thôi! Phải biết vầy mình chỉ mua cái bánh thứ nằm này là no nê, ăn chi bốn chiếc bánh trước uổng tiền.
Bụng dạ của anh keo kiệt này thiệt hết chỗ nói! còn bạn thì sao nào? Tôi nghĩ bạn cũng bắt cười nôn cho cái người gì đâu mà ngu “Quá cỡ thợ mộc”. nếu đã cười người ta, chắc bạn cũng hiểu được ý nghĩa của việc đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo rồi chứ. Nếu như bạn chưa mấy đồng tình những ai dấn thân đòi hỏi quyền lợi chánh đáng cho đạo thì xin bạn lượng thứ cho tôi thỏ thẻ nhá: Lúc chủ nghĩa cộng sản mới lên cầm quyền lãnh đạo quốc gia, ban lệnh rằng: sách vở, báo chí trước năm 1975 đều là sản phẩm của “văn hoá đồi truỵ”kể cả Kinh Phật Giảng Thầy. Nhà ai có phải đem giao nạp cho chánh quyền cách mạng, ai cố tình giấu giếm sẽ bị xử lý nghiêm ngặt mà không có quyền khiếu nại. Bạn nói bạn là tín đồ PGHH đương nhiên là trong nhà bạn phải có quyển Sám Thi Toàn Bộ của Đức Thầy, chánh quyền cách mạng thông báo như vậy lúc đó bạn làm sao nào, đem giao hay đốt hoặc để trong chiếc võ vệ sinh như chuyện tôi chính mắt thấy. Theo cách mà bạn bắt bí tôi hẳng nhiên là bạn đem giao cho chánh quyền để được thành công dân tốt với chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu bạn đem giao như vậy thì Đức Thầy của bạn đứng ở đâu trong cuộc sống của bạn? Bấy giờ mới thấy bạn không phải là tín đồ PGHH, bạn quy y  vào đạo mà thực hành theo bài dạy của tập đoàn chống phá, tiêu diệt đạo, thế còn chỗ đứng nào cho bạn nói bạn là đồng đạo là tín đồ tốt của Đức Thầy. giá như hầu hết tín đồ PGHH đều như bạn, đem kệ giảng của tôn giáo PGHH giao cho nhà chức trách thiêu huỷ “Văn hoá đồi truỵ” đến năm 1999 nhà nước bị sức ép của Liên Hiệp Quốc đành cho guồng máy giáo hội PGHH hoạt động, in ấn phát hành kinh sám có còn đâu làm mẩu để in? Nay có Kinh Sám của Đức Thầy phát hành đến nhà nhà là do một số tín đồ “ Làm Gan” chống lệnh giấu kỷ mới còn đem ra dùng. Vậy chống bất công là có kết quả tốt, thế mà bạn nói chẳng ơn ích vì ai là sao? Bạn nói đi!
Nếu nói lúc đó bạn cũng gan dạ lắm, giấu kín chớ không đem nạp chánh quyền. vậy ngay từ đầu bạn cũng đã “ Chống Lệnh”. Bạn chống được sao bạn không ưa người khác chống? Có lẽ, vì người ta chống vượt bạn, tiếng tăm hơn bạn thành thử bạn không ưa, chống thí chống càng, để rồi không chống kẻ áp bức đạo mà chống đồng đạo của mình bị áp bức.
Có bạn khuyên tôi: Đừng đòi hỏi quyền tự do tôn giáo nữa, uổng mất thời giờ tuổi già chồng chất, hãy tập trung vào công việc nghiên cứu kệ kinh giáo lý cho thông tuệ, truyền bá chánh pháp.
Cám ơn bạn cho tôi một lời khuyên chân thành đạo vị. Tôi không nói cho bạn nghe chớ thật sự là tôi rất lưu tâm vấn đề đó. Chống ai cũng có lúc, đúng chỗ, đúng nơi đâu phải chỗ nào cũng chống, nơi nào cũng la lên. Bạn hiểu lầm những người nặng lòng tôn giáo, nghĩ họ lúc nào cũng thích đấu tranh, chẳng có thời giờ học Kinh Kệ tu hành gì. Có lẽ bạn bực bội lắm thì phải, khi đầu óc người ta không thông thì suy nghĩ lệch lạc. bạn bảo chúng tôi không có thời giờ học kinh kệ, tu hành nhưng Ban Trị Sự giáo hội PGHH của nhà nước thì luôn sợ chúng tôi trình độ hiểu biết sâu rộng hơn những người giáo lý viên của họ, nói chúng tôi giảng thuyết ngoài luồn, không hợp pháp,  mượn tay chánh quyền trừ khử.

Nói đến việc học Kinh Kệ là học theo “Giáo Lý Viên” trong sự vẽ vòng tôn giáo của Đảng nhà nước hay học rộng, tự do? Nếu bạn bảo học theo khuôn khổ của giáo lý viên, chắc ăn chưa học được gì thì vốn hiểu biết của bạn từ từ sẽ bị thâm hụt, lổ lả. Bạn thấy giáo lý viên hiện giờ giảng thuyết công khai có luật pháp nhà nước ủng hộ nhưng không mấy ai đến tham dự, hội trường lỏng lẻo, người không theo giáo hội Việt Cộng tự do học rộng bất cứ kinh kệ nào mình muốn, sức hiểu biết rộng sâu, xét giờ chưa có diễn đàn tốt cho bậc tài danh học rộng hiểu sâu nhưng hãy đợi đấy.

Bạn nghĩ học thông Kinh kệ là đem đi truyền bá được à? Khi bống đen quyền lực còn che kín PGHH, học thông mang bệnh tức chứ làm gì được nhiều đâu. Những tu sĩ giảng viên, thuyết trình viên có tài năng đáng lẽ phải diễn thuyết công khai trên giảng đường thì lại đi vào xóm vắng nói khuyên lén lút. Lắm vị đang thuyết trình giáo lý chánh quyền đến kêu xuống, giải tán đám đông, lập biên bản buộc Ông chủ nhà không mời giảng viên ngoài luồng, còn vị giảng viên lén lút bất hợp pháp kia phải viết tờ cam kết: một đi không trở lại.
Trước khi mua sắm đồ vật trong nhà phải sắm cho được cái nhà, không có nhà là không có nơi ăn ở sắm của cải để đâu? Hiện tại chúng ta chưa có quyền tự do tôn giáo, chưa có một giáo hội độc lập, dân chủ trong bầu cữ ứng cữ. Giờ tôn giáo của chúng ta mà người chủ là nhà nước cộng sản, sắp sếp việc đạo sự nhằm có lợi cho đảng, sắp sếp công tác giáo sự có lợi cho công tác đảng, chúng ta làm đạo kết quả đảng ăn.
11/5/2012
Đan Sương

One comment on “Nhận Xét Qua Hai Chữ“TUỲ THỜI”Trong Sám Giảng ĐƯC HUỲNH GIÁO CHỦ

  1. Thời mạt pháp phải lo cướp giựt,
    Chớ tu hành chi cực tấm thân.
    Lời Đảng dạy ghi tâm khắc cốt
    Hội Long Hoa Bác rước về trời !

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s