Đồng chí đại tá tiến sĩ lại chủ… động phòng, chống nguy cơ, tự diễn… biến!!!

Theo:danlambao.vn

Nhận diện “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên 
Đại tá, TS Vũ Minh Thực (QĐND) – Mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch sẽ bị vô hiệu hóa, nếu nội bộ đất nước, nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Vì vậy, đề cao cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hiện nay là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị…
 
*
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” được chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) sử dụng từ nhiều thập kỷ trước để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Bằng thủ đoạn chống phá tạo sự chuyển hóa từ bên trong, CNĐQ đã thành công trong việc xóa bỏ chế độ XHCN ở Liên Xô và một số nước Đông Âu. Trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và Đông Âu, có nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Những sai lầm trong đường lối chính trị của đảng cộng sản ở các nước đó làm cho CNXH rơi vào trì trệ, khủng hoảng; cộng với đó là sự tấn công nguy hiểm của các thế lực thù địch làm cho tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên do bản lĩnh non kém đã “tự diễn biến”, chuyển hóa, buông lỏng vai trò lãnh đạo, xa rời nguyên tắc Đảng, thủ tiêu đấu tranh…, dần dần đi vào lập trường của giai cấp tư sản; không có hành động cần thiết trước sự tấn công thâm độc của CNĐQ… làm cho CNXH ở đó nhanh chóng tan rã.
Hiện nay, với kinh nghiệm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm sụp đổ các nước XHCN trên thế giới trước đây và một số nước ở Bắc Phi – Trung Đông vừa qua, các thế lực thù địch đang ráo riết thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, chúng lợi dụng việc Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai… để thực hiện nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt và quyết liệt hơn cả về cường độ, nội dung, đối tượng, hình thức cũng như phương pháp. Mảnh đất màu mỡ nhất để chúng thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong nội bộ các tổ chức đảng là tình trạng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Đảng, Nhà nước chưa được đẩy lùi, ngăn chặn; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và trong xã hội cũng nhiều mặt bị buông lỏng; một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ trì… thiếu kiên định, vững vàng, phẩm chất và năng lực hạn chế, thiếu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lợi ích cá nhân…
Trên thực tế, trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước hiện nay một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới xây dựng CNXH. Thậm chí, một số cán bộ, đảng viên trước đây từng giữ cương vị, trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền, nay có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận, phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đòi đa nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ phương Tây; cổ xúy cho những mô hình xa rời thực tiễn Việt Nam… Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên, cùng với những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý xã hội và phát triển kinh tế chậm được khắc phục dẫn tới tình trạng trong nội bộ Đảng xuất hiện những ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức; ảnh hưởng tới sự đồng thuận trong xã hội. Tình trạng trên nếu không được khắc phục kịp thời, triệt để sẽ tạo nên quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng và hành động, tạo ra những nguy cơ rất khó lường. Đại hội XI của Đảng đã cảnh báo: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. Để chống lại thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của CNĐQ và các thế lực thù địch, cần giữ vững và tăng cường lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường khả năng đề kháng trong nội bộ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh. Mọi thành viên trong từng tổ chức có khả năng đề kháng tốt chính là cơ sở để ngăn ngừa tác động từ bên ngoài. Mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch sẽ bị vô hiệu hóa, nếu nội bộ đất nước, nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Vì vậy, đề cao cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hiện nay là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

4 comments on “Đồng chí đại tá tiến sĩ lại chủ… động phòng, chống nguy cơ, tự diễn… biến!!!

 1. “Đồng chí đại tá tiến sĩ” ơi ới! Trước tiên xin hỏi đ/c/đ/t là t/s giấy, t/s dỏm hay t/s tồi mà sao văn phong văn bút lẫn lập luận cứ lòng vòng như gà nuốt giây thun. Đến hôm nay mà vẫn cứ lập luận là có một bộ phận nhỏ tự “diễn biến hòa bình”?. Đúng là não và mắt đ/c/đ/t “có vấn đề”!!! Xin đ/c/đ/t uống “một cái nồi ngồi trên cái cốc” Trung Nguyên thật đậm đặc ( để lâu la bộ hạ thấy đ/c cũng biết thưởng thức sản phẩm dzỏm của đất nước CHXHCNVN ) rồi tỉnh táo nhận ra suốt “chiều dài lịch sử” ĐCSVN đã “xây và chống” được những gì cho VN hay đến hôm nay chỉ còn là tấm cơ đồ rách nát toàn bộ từ xã hội, kinh tế, văn hóa và nhất là đạo đức. Rõ là “rắm của lãnh đạo bao giờ cũng thơm” phải không các “đ/c biên tập” của báo QĐND ?

 2. Tổ cha cái thằng Ts, Đại tá Cs này! Không nêu ra được đế quốc nào, bằng cách gì mà chúng làm cho bọn Cs từ Nga tới Đông âu ” tự diễn biến” dẫn tới chế độ Cs sụp đổ?

 3. Hôm rồi, thời sự VTV đưa tin thủ tướng sẽ đối thoại với dân?
  Vậy người dân xin hỏi: “ Các thủ tướng, minh quân ở trên thế giới có con cháu, người quen làm việc sai pháp luật, không có đạo đức nghề nghiệp, gian lận sổ sách ép người khác nhận tội thay, rút tiền trong tài khoản người khác nhưng không được sự chấp thuận và không có chữ ký của chủ tài khoản … mà được bưng bít, che chở hay không?”
  Không biết thì hỏi vì dân có quyền hỏi?
  Còn nếu muốn bắt tội tôi, xin hãy kể tội tôi đã rồi hại cũng chưa muộn?
  Tội của tôi là gì?
  1/. Là giám đốc Eximbank Nguyễn Mạnh Triều gian lận phân công, sổ sách…ép tôi nhận tội thay, tội đáng chết.
  2/. Tự ý rút hết tiền trong tài khoản của tôi, tôi đáng chết.
  3/. Giám đốc giấu biên bản họp, tôi đáng chết.
  4/. Giám đốc và Trang Ngọc Yến làm sai, tôi đáng chết.
  5/. Việc này lan truyền ra các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga…khiến mọi người biết thủ tướng che chở cho con cháu làm bậy, khinh người liêm chính,…gán cho thủ tướng tiếng “Không làm tròn vai trò lãnh đạo…”, không theo dõi, kiểm tra, dạy dỗ con cháu, không có công bằng, liêm chính, văn minh, minh bạch để phát triển xã hội…
  Như vậy, tôi làm sai vì tôi làm đúng???

  Nên dùng lễ nghi tối cao để vinh danh ông Nguyễn Mạnh Triều, giám đốc Eximbank Bạc Liêu (con cháu thủ tướng Dũng ở Việt Nam?) vì làm việc không đúng pháp luật, không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp?

  Should we use the paramount Ritual in honor Mr. Trieu Nguyen Manh, director of Bac Lieu Eximbank (Prime Minister Dung relative in Vietnam?) for illegal work, no morality and ethics?

  Phải vinh danh những người như ông Nguyễn Mạnh Triều, giám đốc Eximbank Bạc Liêu vì làm bậy, không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp ở Việt Nam (vì có mối quan hệ với thủ tướng?). Nên được che chở, bưng bít thông tin…mà lại cho lên chức giám đốc Eximbank thì quá nhỏ. Xin cho lên chức trưởng ban phòng chống tham nhũng và làm bậy toàn ngành ngân hàng tại Việt Nam và quốc tế.
  Xin mọi người dân trong nước và quốc tế hãy đem tiền bạc, ngoại tệ,…lại cống nạp cho họ nếu muốn đầu tư làm ăn trong nước, bắt người dân đóng thuế cao hơn, khiến dân khỏa thân nhiều hơn như mẹ con bà Lài,… dùng các biện pháp đàn áp nhiều hơn nữa. Làm như thế để cho các nước biết Thủ Tướng Việt Nam khinh người nghèo, liêm chính…mà quý con cháu làm bậy và sai đạo đức nghề nghiệp???

  Con cháu, người quen thủ tướng làm bậy, nói láo…còn chối rồi bị người ta vạch mặt?

  http://missximuoi.blogspot.com/2012/06/hom-roi-thoi-su-vtv-ua-tin-thu-tuong-se.html

 4. Lại một con bò điên mang hàm đại tá, tíên sĩ. Bó tay chấm @ lão đại tá mơ ngủ. Tỉnh dạy đi con ơi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s