Bão nổi lên rồi

Theo: http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/bao-noi-len-roi.html

Lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã chứng minh cứ mỗi kỳ chuẩn bị đại hội là các phe cánh đấu đá, thanh trừng nhau, bình quân 1 năm trước kỳ đại hội gần như các thế lực chỉ lo đánh đấm nội bộ, mọi hoạt động khác để phát triển đất nước đều ngừng lại.

Dấu ấn Nguyễn Tấn Dũng

Uống mừng 10 dấu ấn không thể nào quên của lịch sử dân tộc Việt Nam!

 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại 10 dấu ấn ‘đáng ghi nhớ’ và lập kỷ lục hàng đầu so với các bậc đàn anh đi trước. Sau đây xin lược qua:

Cùng chơi bài “Ù”

Theo: http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/cung-choi-bai-u.html

Trận cuồng phong sắp tới của Hà Nội dự đoán vào tháng 7/2012 – Tháng bắt đầu của đợt chỉnh đốn Đảng – chưa biết phân thắng bại thế nào.

Phe chỉnh đốn Đảng khởi sướng bởi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phe của kẻ độc tài tham nhũng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta cùng chơi bài ‘Ù’ để đoán xem các bên có những con bài tảy nào nhé! Tiếp tục đọc