Kiến nghị về việc chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam

Các Hội,Đoàn…là những tổ chức bất vụ lợi và phi chính phủ hoạt động và hình thành từ trong lòng Xã hội nhằm mục đích thúc đẩy Xã hội tốt hơn và Nhân bản hơn – Hội Hướng Đạo là Tổ chức Xã hội rất tốt cho khuynh hướng này, Miền nam nó vẫn tồn tại cho đến 1975- Sau khi “được giải phóng” thì mất luôn!-

Hướng Đạo đã góp công không nhỏ vào sự Giáo dục,ý thức Cộng đồng….ở Miền nam trước 75… cho Thanh thiếu Niên Nhi đồng.

   Nhưng ngày nay,dù có Hướng đạo sinh hoạt lại “chính thức” đi chăng nữa cũng không ích gì cả,vì tất cả mọi tổ chức,mọi sinh hoạt đoàn thể….trong Nhà nước XHCN đều đặt đưới sự lãnh đạo của đảng Cọng sản – Các Tổ chức xã hội phải hoạt động độc lập thì mới hiệu quả,khi bị chi phối lũng đoạn…của một thế lực “nhóm hay cá nhân” là trớt quớt. Vô ích.

__________________________________________________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN THEO QUY TRÌNH 1946 CỦA HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Kính gửi:

– Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam,

– Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chúng tôi ký tên dưới đây trân trọng gửi đến quý vị lãnh đạo Quốc hội, Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung nêu ở trên với những lý do sau đây:

1. Về căn cứ pháp lý:

Ngày 7 tháng 2 năm 1946 Bộ Nội vụ Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có quyết định công nhận Hội Hướng đạo Việt Nam được hoạt động trên toàn lãnh thổ và không giới hạn thời gian. Đến ngày 31 tháng 5 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức nhận lời làm Hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam1) . Cho đến nay, chưa hề có một văn bản pháp quy nào phủ định giá trị quyết định ngày 7.2.1946 của Bộ Nội vụ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chức danh Hội Trưởng Danh dự của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với Hội Hướng Đạo Việt Nam.

Mười năm sau, ngày 15/10/1956 Hội Hướng đạo Việt Nam là một thành viên đã cùng với Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và Hội Sinh viên Việt Nam thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày nay. Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam vẫn đang chính thức hoạt động hợp pháp. Vậy không vì lý do gì Hội Hướng Đạo Việt Nam lại không được chính thức hoạt động như một đoàn thể hợp pháp mà mục tiêu và nội dung hoạt động của Hội đã từng công bố và đã có Quyết định của Bộ Nội vụ công nhận vào ngày 7.2.1946.

2. Về căn cứ thực tiễn hoạt động và hiệu quả xã hội của phong trào giáo dục thanh thiếu niên theo phương pháp Hướng đạo:

Nhận thấy mục tiêu và nội dung hoạt động của Hướng đạo là có ý nghĩa tích cực, Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập sinh hoạt Hướng Đạo vào năm 1915 tại nước Anh, như vậy có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Hướng đạo sinh đầu tiên của Việt Nam. Những người hướng đạo Việt Nam tự hào về điều đó.2)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đã áp dụng một vài phương pháp của Hướng đạo và sử dụng khả năng của nhiều hướng đạo sinh trong những ngày chính quyền cách mạng mới thành lập cũng như tại chiến khu Việt Bắc, tại đây các phiên họp Chính phủ, trong đó nhiều thành viên Chính phủ vốn là hướng đạo sinh, lúc giải lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đề nghị tổ chức các trò chơi theo kiểu của hướng đạo sinh để tăng không khí đoàn kết, vui vẻ và Chủ tịch là người luôn tuân theo chỉ định của “người giữ lửa” hát mở đầu trong buổi lửa trại 3)

Hàng trăm hướng đạo sinh là những nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng là những bộ trưởng, thứ trưởng trong Chính phủ Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Phạm Ngọc Thạch, …Hằng ngàn hướng đạo sinh ưu tú có mặt ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ở những mặt trận nóng bỏng nhất đã trở thành những cán bộ quân đội ưu tú như Cao Văn Khánh, Lâm Kèn, Đoàn Huyên, Phan Hàm, Cao Pha, Đặng Văn Việt, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương…

Có thể nói rằng, phong trào giáo dục thanh thiếu niên theo phương pháp Hướng đạo trên đất nước chúng ta với lịch sử hơn 80 năm đã đào tạo ra nhiều công dân tốt và nhiều cán bộ liêm chính, chiến sĩ trung kiên từng giữ những cương vị quan trọng ở các cấp bộ ngành đã góp phần tích cực trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm giải phóng dân tộc và bảo vệ xây dựng tổ quốc Việt Nam

3.Về nhu cầu của việc vận dụng phương pháp Hướng đạo, “sân chơi” Hướng đạo trong việc giáo dục thanh thiếu niên hiện nay.

Có một thực tế không thể phủ nhận là “phương pháp Hướng đạo”, “sân chơi Hướng đạo” phù hợp với tâm sinh lý tuổi nhi đồng, thiếu niên và thanh niên từng được phát huy tác dụng rèn luyện thể chất, giáo dục nhân cách cho đối tượng này kể từ khi tổ chức Hướng đạo được thành lập tại nước ta trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Ngay sau 1975, tuy tổ chức Hướng đạo không được chính thức công nhận song các cuộc “chơi Hướng đạo”, các “sân chơi Hướng đạo” vẫn thu hút được các thanh thiếu niên ở một số tỉnh thành phía Nam như Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, Sóc Trăng Cần Thơ, Tây Ninh … Có thể nói, phong trào giáo dục theo phương pháp Hướng đạo đã phục hồi và tồn tại suốt trên 20 năm qua với gần 7.000 Hướng đạo sinh thường xuyên sinh hoạt trên các công viên vào mỗi sáng chủ nhật. Hoạt động này đã được sự đồng tình ủng hộ của hàng vạn phụ huynh vì đã giúp cho con em họ được giáo dục đạo đức nhân cách, rèn luyện kỹ năng sống, có tinh thần trọng pháp và đặc biệt có khả năng đề kháng trước các tệ nạn xã hội.

Thực tế hiện nay, đạo đức xã hội bị xuống cấp trầm trọng, các tệ nạn xã hội ở chiều hướng gia tăng, tội phạm ngày càng “trẻ hóa” và thâm nhập sâu vào từng gia đình, nhà trường gây nên nỗi bất an lớn cho xã hội. Một bộ phận không nhỏ trong số thanh thiếu niên hư hỏng hiện nay là học sinh sinh viên là đội viên, đoàn viên bắt đầu từ việc bỏ học, mê trò chơi điện tử nội dung bạo lực trở thành bịnh nghiện. Để có tiền đáp ứng những cơn nghiện đó sẵn sàng gây tội ác giết người: Nguyên nhân có nhiều nhưng chúng ta cần mổ xẻ hệ thống giáo dục của xã hội ta hiện nay: Vấn đề chăm sóc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho thanh thiếu niên phải bắt đầu từ gia đình, đến học đường và ra ngoài xã hội đang là yêu cầu là nỗi bức xúc lớn không của riêng ai. Tình hình này đòi hỏi một sự đồng bộ của gia đình với các đoàn thể, hội đoàn có tính chất là các tổ chức cộng đồng phi Chính phủ cùng phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ. Quan điểm của Đảng và Nhà Nước đã rõ: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, phải “Xã hội hóa và đa dạng hóa” các hình thức giáo dục, “Giáo dục phải ở cả 3 môi trường: Gia đình – Nhà trường và Xã hội”… chính là đề cập đến những vấn đề trên.

Phương pháp Hướng đạo, các “cuộc chơi Hướng đạo”, các “sân chơi Hướng đạo” nếu được vận dụng rộng rãi, được huấn luyện và phổ biến có bài bản nhằm phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của Đội Nhi Đồng, Đội Thiếu Niên, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam sẽ phát huy tối đa tác dụng vốn đã được thực tiễn chứng minh.

Cần phải nói thêm rằng, căn cứ vào tính khoa học và hiệu quả thực tế của phong trào giáo dục theo phương pháp Hướng đạo hơn 100 năm qua trên toàn thế giới đã có hơn 350 triệu người từng tham gia sinh hoạt học tập và rèn luyện trong các đơn vị Hướng đạo ngay từ thời niên thiếu. Đa số trong số đó trở thành những người hữu ích cho đất nước của họ. Hiện đang có hơn 40 triệu thanh thiếu niên đang sinh hoạt trong các đơn vị Hướng đạo của trên 200 quốc gia và khu vực. Riêng khối ASEAN hiện có hơn 12 triệu Hướng đạo sinh của 8 nước là thành viên của Hiệp hội Hướng đạo Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam. Vì rằng, tuy có nhiều đơn vị hướng đạo tồn tại trên 20 năm qua nhưng Hướng đạo Việt Nam chỉ được công nhận là thành viên liên kết vì chưa được Chính phủ chính thức công nhận. Đây là một thiệt thòi lớn cho thanh thiếu niên Việt Nam trong quan hệ giao lưu với quốc tế và khu vực, phần nào hạn chế mối quan hệ với các nước ASEAN mà chúng ta đang cần thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết giữa các nước trong khối để đối phó với những hiểm họa đang rình rập. Cũng không quên năm 1981, UNESCO đã trao cho phong trào Hướng đạo Thế giới danh hiệu “Phong trào giáo dục hòa bình”.

Từ những căn cứ trên đây, chúng tôi là những Huynh trưởng, Hướng đạo sinh, là những nhân sĩ trí thức hiểu biết giá trị và hiệu quả của phong trào giáo dục theo phương pháp Hướng đạo, là những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Thanh thiếu niên hiện nay, là những phụ huynh có con cháu đang sinh hoạt Hướng đạo và những Hướng đạo sinh đang sinh hoạt trong các đơn vị Hướng đạo ở các tỉnh thành không vì một mục đích riêng tư nào. Chỉ vì mong ước tất cả thanh thiếu niên Việt Nam không hư hỏng, không trở thành những tội phạm mà phải là những công dân tốt và hữu ích cho xã hội nên cùng ký tên vào kiến nghị này nhằm đề đạt nguyện vọng lên Quốc Hội, Đảng, Chính Phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị Nhà nước có quyết định chính thức công nhận Hội Hướng đạo Việt Nam hoạt động theo tinh thần của qui trình 1946 mà Bộ Nội vụ Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có quyết định công nhận và Chủ tịch Hồ Chí Minh là Hội trưởng danh dự.

Đây là việc làm hợp lòng dân, phù hợp xu thế của thời đại và phù hợp với nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam hiện nay.

Những người đồng ý kiến nghị:

STT Họ và tên Cương vị xã hội Nơi cư trú
1 Đặng Văn Việt – Đảng viên (1948) (LTCM)

– Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174

(Chủ lực Cao Bắc Lạng)

– Nguyên Chỉ huy Mặt trận: đường số 4, 5, 6, 7, 9.

– Nguyên Cục trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Thủy sản

– Trưởng BCH lâm thời Hội Hướng đạo VN.125 đường Minh Khai, Thủ đô Hà Nội

DĐ: 01252550959

Email: vanvietds4@gmail.com2Ngô Văn Phương- Nguyên đại biểu HĐND TP.HCM, khoá V

– Nguyên phó Tổng biên tập báo Công Thương TP.HCM

– Nguyên Ủy viên UBMTTQ TP.HCM

– Huynh trưởng Hướng đạo26 Nguyễn Cừ, P. Thảo Điền Q2, TP.HCM

DĐ: 0903.80.46573Lê Công Giàu- Nguyên Phó bí thư Thành đoàn, – – Giám đốc TT Xúc tiến – Thương mại – Đầu tư TP.HCM150 đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

DĐ: 0908.51.19454Bùi Tiến AnĐảng viên, cựu tù chính trị Côn Đảo, Huynh trưởng Hướng đạo Akéla Bầy Phù Đổng, Đạo Khánh Hoà48 Hoa Sứ, lô B – 1205, P.7, Q.PN, TP.HCM

DĐ: 0919 2619435Hoàng Đạo Hùng- Trưởng nam cụ Hoàng Đạo Thúy

– Nguyên cán bộ Tham mưu của Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN

– Nguyên giáo sư Triết học và giảng viên ngoại ngữ45 Hàng Gà, Thủ đô Hà Nội

ĐT: 04.38283557

6 Nguyễn Mạnh Tùng Giáo sư đại học Thủ đô Hà Nội
7 Ng. Duy Thu Lương – Giáo sư đại học – hưu trí

– Huynh trưởng Hướng đạo100 bis Nguyễn Đình Chiểu Q1, TP.HCM8Vương Thới Trung- Trưởng ban LL Hướng đạo sinh TP.HCM

– Huynh trưởng HĐ Châu trưởng Châu Gia Định24/25G Trang Tử, P.14, Q.5, TP.HCM9Nguyễn Thúc Tuân- Giáo viên Anh + Pháp, nghỉ hưu

– Huynh trưởng Hướng đạo37/24 Lê Thánh Tôn,

TP. Huế10Trần Hà Nam- Tiến sĩ CNTT tại Pháp

– Nguyên Giám đốc Cty SCITEC

– Huynh trưởng HĐ, Đạo trưởng Đạo Vàm Cỏ Tây46-48 Ngô Quyền, Q.10, TP.HCM11Kha Thùy ChâuChuyên viên Điện ảnh, Đạo diễn23A Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, TP.HCM12Nguyễn Ngọc Hà- Cán bộ hưu trí, Huynh trưởng HĐ Liên đoàn Nguyễn Trãi377/81 Bạch Đằng, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM13Hoàng Minh Ngọc- Đảng viên, nguyên Thẩm phán TANDTC, Trưởng văn phòng Luật sư, Hội viên Hội Luật giaTP.HCM14Lê Hiếu Đằng- Nguyên Phó Tổng thư ký Ủy ban TW Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam.

– Nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN-TP.HCMTP.HCM15Huỳnh Minh NguyệtCựu cán bộ Thành đoàn TNCS-HCM, TP.HCMQuận 3, TP.HCM16Trương Hồng LiênCán bộ hưu trí67/15C Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM17GS Tương Lai- Nguyên Viện trưởng Viện xã hội

– Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn KhảiQuận 7, TP.HCM18Tôn Thất Lôi- Giáo viên nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ, nguyên Đạo trưởng Hướng đạo HuếNhà số 2, xóm 3, Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, TP.Huế19Nguyễn Huyên- Đại tá QĐNDVN

– Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp:“Tôi đã là 1 HĐS năm 1946, tôi thấy hoạt động HĐ có tác dụng rất tốt cho thanh thiếu niên”Thủ đô Hà Nội20Trọng Huân- Đại tá QĐNDVN:“Hướng đạo là 1 tổ chức tiến bộ, giáo dục lòng yêu nước, xây dựng đất nước”Thủ đô Hà Nội21Bà Hao Thư- Bác sĩ khoa Nhi, cựu HS trường Đồng Khánh, rất yêu mến Hướng đạo22 Lê Đại Hành, TĐ.Hà Nội

DĐ: 0983 363 65622Ô. Nhật Hoa KhanhNhà báo, nhà nghiên cứu lịch sửThủ đô Hà Nội23Đặng Nguyên Hồng (Lê Diệp)Cán bộ tiền khởi nghĩa, CCB Pháo binh17 Hàng Quạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

DĐ: 0124255166424Dương Trung QuốcĐại biểu Quốc hội, Thường vụ UB Văn hoá giáo dục Quốc hội, PCT Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử VNThủ đô Hà Nội25Bà Nguyễn Phước Ngọc Toản- Vợ Trung tướng Cao văn Khánh

– Đại tá bác sĩ Quân y

– Cựu chiến binhThủ đô Hà Nội

ĐT: 04. 3825073126Bà Đỗ Hồng Lĩnh- Cán bộ Cục Đào tạo bồi dưỡng (Bộ Giáo dục)

– Phu nhân Phan Anh CN Bộ trong Bộ Quốc phòngSố 8 Kim Mã, ngõ 535 ngách 2, Thủ đô Hà Nội27Lê Quang Long- Giáo sư đầu ngành khoa Sinh vật trường Đại học Sư phạm: “Tôi thích HĐ và mong HĐ được phép phục hồi hoạt động như xưa”Thủ đô Hà Nội28Đặng Minh PhươngNhà báo nghỉ hưuThủ đô Hà Nội29Nguyễn Duy Vân- Đại tá Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN: “Tôi rất thích HĐ và muốn Nhà nước cho HĐ được hoạt động trở lại như xưa”Thủ đô Hà Nội30Bạch Văn QuếNguyên Khu đoàn trưởng Khu đoàn Thanh niên VN Liên khu 4 (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên)TP. Huế31Tôn Thất ChiGiáo viên nghỉ hưu, Huynh trưởng HĐ là Liên đoàn trưởng131 Mai Thúc Loan,

TP. Huế32Phạm Hữu HiệpGiáo viên nghỉ hưu, Huynh trưởng HĐ, nguyên Tráng trưởng Tráng đoàn Diên Hồng44 Lê Thánh Tôn, TP. Huế33Nguyễn Văn Ly

(Tư Kết)Nguyên phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTT – TP.HCM537 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TP.HCM34Trần Văn Mỹ- Nguyên giảng viên Cao đẳng và Đại học;

– Cựu tù chính trị CĐ; Trưởng BLL Cựu tù chính trị và tù binh Quận Phú Nhuận61 Phan Tây Hồ, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

35 Hồ Văn Hiếu – Giảng viên tiếng Pháp

– Nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thảnh ủy TP.HCM

– Cựu tù chính trị CĐ; Huynh trưởng HĐ287/69 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM36Trần Thị Khánh- Biên tập viên NXB Trẻ TP.HCM

– Phụ huynh HĐS243/1/16 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM37Trần Thị Hiếu- Cán bộ hưu trí, cán bộ kháng chiến, Huynh trưởng HĐ56/14 Cx Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM38Hà Thị Huỳnh HoaCán bộ quản lý giáo dụcB15 Cx Phú Thọ Hoà, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM39Hồ Ngọc CứLuật gia, Ủy viên Ủy ban TW-MTTQVN – K: 5, 6, 727D1 Nguyễn Văn Nguyễn, Q.1, TP.HCM40Hồ Cương Quyết

(André Menras)- Giáo viên nghỉ hưu

– Chủ tịch Hội ADEP Pháp-ViệtTP.HCM và Pháp41Đỗ Trung QuânNhà thơ131/1 Phan Tây Hồ, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM42Hạ Đình NguyênChủ tịch UB Phối hợp hành động sinh viên Liên viện miền Nam Việt Nam; cựu tù chính trị CĐ76 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM43Hoàng Văn PhúcHuynh trưởng HĐ, Đạo Cửu Long Châu Gia Định162/36 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM44Nguyễn Văn MinhNguyên Liên đoàn phó Liên đoàn Trương Định, Đạo Phong ChâuTP.HCM

DĐ: 091820546945Cao LậpCựu tù chính trị Côn Đảo218/6 Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP.HCM46Trần Trọng ThứcNhà báo410/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM47Phan Đức Đô- Cán bộ quản lý giáo dục Phòng Giáo dục TP. Đà Lạt, đã nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ3B/1 Cô Giang, TP. Đà Lạt48Lê Thân- Cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị CĐ, Huynh trưởng HĐ

– Nguyên Thiếu trưởng Thiếu đoàn Yên Thế, Đạo Khánh Hoà356/6 Hoà Hảo, Q.10, TP.HCM49Phạm Thanh Hiệp- Huynh trưởng HĐ10/9 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM50Nguyễn Trực- Nguyên Chủ tịch lực lượng TN-SV-HS tranh thủ CM Sài Gòn (1966); Chủ tịch lực lượng TN tranh thủ hoà bình VN (1968); Tổng thư ký lực lượng TN hoà giải dân tộc (1973); Cựu tù chính trị CĐ; Huynh trưởng HĐ từ 1960207/52/92A Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM51Huỳnh Tấn MẫmTiến sĩ, bác sĩ Y khoa; nguyên đại biểu QH khoá 6; nguyên PCT Hội LHTNVN; nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên290/12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM52Lưu Thị Diệu Liên- Giáo viên nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ212/92 Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM53Lưu Thị Diệu Minh- Giáo viên nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ212/92 Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM54Huỳnh Kim Báu- Cán bộ nghỉ hưu, nguyên Phó tổng thư ký Hội trí thức yêu nước TP.HCM73 Nguyễn Thị minh Khai, Q.1, TP.HCM55Nguyễn Hữu Lô- Nhà giáo nghỉ hưu, nguyên là Huynh trưởng HĐTP.HCM56Lê Bá Ngữ- Nhà giáo nghỉ hưu, nguyên là Huynh trưởng HĐ, Đạo trưởng Hướng đạo HuếTP.HCM57Nguyễn Minh Triết

(Bảy Trung)- Cán bộ nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ187/14 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM58Đỗ Hữu BútCán bộ nghỉ hưuTP.HCM59Trịnh Đình BanCán bộ nghỉ hưuTP.HCM60Tôn Thất TứGiáo viên, Huynh trưởng HĐ Đạo Phiên An, Châu Gia Định24/25C Trang Tử, TP.HCM61Trần Văn Long

(Năm Hiền)- Cán bộ nghỉ hưu, nguyên Phó TGĐ kiêm Trưởng phòng tổ chức Tổng Công ty Du lịch TP.HCMTP.HCM62Đỗ Thị MỹNguyên Tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ181/7 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM163Phạm Minh ThắngHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Phú Mỹ Hưng89 Lưu Trọng Lư, Q.7, TP.HCM64Trần Thiện Tứ

(Bảy Thiện)Cán bộ nghỉ hưuTP.HCM65Trần Thị Ngọc Hảo

(Năm Hảo)Cán bộ nghỉ hưuTP.HCM66Phan Gia Anh- Cán bộ nghỉ hưu

– Huynh trưởng HĐ22 Nguyễn Thị Minh Khai, Vĩnh Long67Võ Văn Sương- Huynh trưởng HĐ, nguyên Đạo trưởng Đạo Vàm Cỏ Tây290A/47H1D biệt thự Q.8, TP.HCM68Võ Quang BaNhà khoa học26 Phú Hoà, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

DĐ: 0903 904 81269Trần Hữu MạnhHuynh trưởng HĐ, Đạo trưởng Đạo Sài Gòn5/77 Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM70Thsĩ Đinh Viết DuyTGĐ Công ty XD-TM 2, Huynh trưởng HĐ67 đường 4 Cx Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM71Đỗ Hữu LongHuynh trưởng HĐ, Đạo trưởng Đạo Châu PhongC/c Bình Đăng, Q.8, TP.HCM72Mai Văn XuânHuynh trưởng HĐ, Đạo phó Đạo Phiên An185/3B Cô Bắc, Q.1, TP.HCM73Nguyễn Thị Minh Hoàng- Huynh trưởng HĐ, nguyên Liên đoàn phó Liên đoàn Trương Định

– Giám đốc Cty Hoàng Việt43 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM74Nhan Trừng SơnBác sĩ Y khoa, Huynh trưởng HĐ23 Đỗ Quang Đẩu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM75Lê Văn MinhDoanh nghiệp, Huynh trưởng HĐ Toán Bắc Sơn125/77B Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP.HCM76Quách Tân QuyềnHuynh trưởng HĐ, Đạo phó Đạo Kỳ HoàTân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương77Lê Minh TâmHuynh trưởng HĐ, Toán Bắc Sơn88/117C Nguyễn Văn Tùy, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM78Từ Đức ThiệnHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn Yên Thế Đạo Phiên An, Châu Gia ĐịnhTP.HCM79Bùi Quang LộcGiáo viên, HĐS Đạo Phiên An8D bis Cx Đồng Tiến, P.14, Q.10, TP.HCM80Lê Hà BìnhHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quang Trung104 đường 11, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM81Nguyễn Văn HùngHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn Lạc Việt, Đạo Cổ Loa149/60 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM82Nguyễn TrungHướng đạo sinh Đạo Cổ Loa9G 3R P.14, Q.10, TP.HCM83Trần Kiều AnKiến trúc sư công trình

Huynh trưởng HĐ362/26 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM84Nguyễn Ngọc LiênHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Đất Việt49F Trần Văn Đang, P.9, Q.3, TP.HCM85Tr.Ngọc Đoan ThanhHuynh trưởng HĐ, Đạo phó Đạo Phong Châu465/3A Bạch Đằng, P.2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM86Nguyễn Anh KhoaHuynh trưởng HĐ, phụ tá Bầy trưởng590 CMT 8, TP.HCM87Lâm Trần Phương ThùyHuynh trưởng HĐ, phụ tá Bầy trưởng1.5 lô B C/c Nguyễn Trung Hiếu, CMT 8, TP.HCM88Nguyễn Quốc KhanhHuynh trưởng HĐ, Kha trưởng313 lô O C/c Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM89Vương Thị Ngọc TrinhHuynh trưởng HĐ562/39F Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM90Nguyễn Thị Mỹ HiềnHuynh trưởng HĐ, Thiếu phó505/7 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM91Đào Thanh ToànGiáo viên595 đường 3/2, Q.10, TP.HCM92Trần Văn PhướcGiáo viên7A Phạm Thế Hiển, TP.HCM93Nguyễn Thành CôngHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Lam Sơn, Đạo Vàm Cỏ Tây289 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM94Nguyễn Văn ThànhHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Hoàng Đạo Thúy, Đạo Vàm Cỏ Tây172/4 Trần Phú, P.9, Q.5, TP.HCM95Lê Thị Mỹ LinhHuynh trưởng HĐ, Liên đoàn Hoàng Đạo Thúy, Đạo Vàm Cỏ Tây290A/47G1 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM96Võ Thị Bích HuyềnHuynh trưởng HĐ, Thiếu đoàn Nhị Trưng, Đạo Vàm Cỏ Tây290A/47G1 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM97Trần BắcHuynh trưởng HĐXã Hoà Hưng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu98Trần Ngọc HươngHuynh trưởng HĐXã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu99Lê Thị Mỹ PhúcHuynh trưởng HĐXã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu100Võ Bá NhậtCông nhân viên chức113 Mạc Đĩnh Chi, Buôn Ma Thuột, Daklak101Nguyễn Võ Duy KhánhDoanh nghiệp339 Nguyễn Văn Linh, Tuy Hoà, Phú Yên102Trần Thanh thủyHuynh trưởng HĐ150/3/28 đường 21/8 Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận103Phạm Thanh VânHuynh trưởng HĐ54/3 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, TP.HCM104Nguyễn ThôngHuynh trưởng HĐ002 lô E C/x Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM105Nguyễn Hùng SơnHuynh trưởng HĐ60B Nguyễn Văn Cừ106Lý Hồng TàiHuynh trưởng HĐ78A Trịnh Đình trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM107Nguyễn Văn TrangTổng Giám đốc doanh nghiệp644/4/24 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM108Nguyễn Ngọc LongKinh doanh49E Trần Văn Đang, TP.HCM109Nguyễn Thiện Khánh- TS-Bác sĩ Y khoa

– Huynh trưởng HĐ290 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM110Lê Ngọc TàiGiám đốc kinh doanh28/26 xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM111Nguyễn Trung Hiếu- Huynh trưởng HĐ

– Thiếu đoàn phó Thiếu đoàn Trương Định110/3 QL13, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức,

TP.HCM112Trần Lê Minh NhậtSinh viên Đại học Mở TP.HCM299 Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM113Tôn Thất KhảiHọc sinh THPT Bùi Thị Xuân606 C/c Phan Văn Trị, P.2, Q.5, TP.HCM114Huỳnh Dũng tríSinh viên Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCMTP.HCM115Nguyễn NghĩaNguyên là 1 Hướng đạo sinhTP.HCM116Trần Đình KhôiHướng đạo sinh Đạo Phiên An30B Đỗ Quang Đẩu,

P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

1) HCM toàn tập, tập 4 trang 245

2) Căn cứ những kỷ vật hình ảnh về hoạt động Hướng đạo tại Anh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ô. Đào Nhật Vinh bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cất giữ đã trao lại cho nhà văn Sơn Tùng và nhà văn Sơn Tùng đã trao lại cho cụ Hoàng Đạo Thúy.

3) Lời kể của Hoàng Đạo Thúy trong “Bác Hồ với chiến sĩ” tập 2 NXB.QĐND, Hà Nội 2001

4 comments on “Kiến nghị về việc chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam

 1. Chúc mừng các bậc lão thành cách mạng, các bác rất dũng cảm như thưở nào. Còn những bậc khác có lẻ dũng cảm trong thời chiến mà hèn hạ trong thời bình. Gần sắp chết cũng chả dám nêu kiến nghị cho nước VN phát triển, thật là nhục cho mấy lão hèn.

 2. Lý do mà CSVN hiện vẫn còn không nhìn nhận Hướng Đạo VN: CSVN coi Hướng đạo là một đảng phái và có thể là mầm mống lật đổ chế độ. Không chấp nhận lập hội hay bỏ điều 4 hiến pháp! CSVN sẽ không bao giờ thay đổi điều này.

  Lý do chỉ có đơn giản vậy thôi.

 3. Một tổ chức như Hướng đạo sinh chỉ lo giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước biết yêu nước,biết cách sống thân thiện ,hòa bình với đồng loại,biết cách sống trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống mà cộng sản còn lo triệt hạ ,không cho phát triển ( vì đơn giản nó không cần sự lãnh …đạo của Đảng như Đoàn -Đội-những thứ tay sai chính trị) thì thử hỏi làm sao chúng cho phép một Tổ chức nào ra đời ( trừ đám đối lập …trung thành mà chúng đang ra sức thổi lên để hóa mù ra mưa ,đánh lừa nhân dân,tạo cái lưới chụp những kẻ đối lập thực sự .Cần nhìn nhận các thứ phong trào cộng sản đang diễn thời gian gần đây cho chuẩn xác để tránh sập bẫy.

 4. 3 sai phạm của giám đốc Eximbank Bạc Liêu (nghi là con cháu thủ tướng Dũng) là: 1/. Tham nhũng: làm thiếu chứng từ (có văn bản + ghi âm), 2/. Làm sai pháp luật: giấu biên bản các cuộc họp, cắt mạng kế toán: có ghi âm+ văn bản, 3/. Sửa chứng từ xóa dấu vết (có những hành động đáng nghi ngờ!)
  Giám đốc ngân hàng có hành vi lổ mãng có thể dẫn đến 2 hậu quả:

  1/. Vi phạm kỷ luật ngành ngân hàng, bêu xấu ngành ngân hàng là không có đạo đức nghề nghiệp…
  2/. Nếu tham nhũng, có thể vi phạm luật hình sự. Nếu bị điều tra ra sẽ bị trừng phạt.
  * Với những người ngày thường không học tập pháp luật, gặp việc không khỏi không làm bừa bãi. Đối với hạng người này thì phải giới thiệu kiến thức pháp luật để cho họ biết nội dung pháp luật liên quan đến hành vi của họ như thế nào và hành vi đó có hậu quả pháp luật như thế nào.
  http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/344151/index

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s