Sẽ chất vấn trực tiếp, công khai, dân chủ trong Đảng

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/499088/Se-chat-van-truc-tiep-cong-khai-dan-chu-trong-Dang.html

Thứ Năm, 28/06/2012, 07:47 (GMT+7)

TT – Bộ Chính trị vừa có hướng dẫn thực hiện việc chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban Chấp hành trung ương (BCHTƯ). Theo hướng dẫn, chất vấn của các ủy viên BCHTƯ (cả chính thức và dự khuyết) và việc trả lời chất vấn của đại diện BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương hoặc của ủy viên BCHTƯ phải được tiến hành trực tiếp, công khai, dân chủ với tinh thần trách nhiệm xây dựng, khách quan, thẳng thắn, chân thành, thể hiện tình đồng chí, bảo đảm đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Hướng dẫn của Bộ Chính trị nêu rõ: “Tại các kỳ họp của BCHTƯ cần dành thời gian thích hợp ở một phiên họp để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Việc chất vấn được tiến hành bằng văn bản hoặc trực tiếp hỏi, đối thoại tại phiên họp BCHTƯ”.

Về nguyên tắc, việc chất vấn và trả lời chất vấn phải tuân theo điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng. Các ủy viên BCHTƯ có quyền chất vấn hoạt động của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT trung ương, các đồng chí ủy viên BCHTƯ tại các kỳ họp của BCHTƯ và chịu trách nhiệm trước nội dung chất vấn của mình.

Tổ chức, cá nhân là đối tượng chất vấn có trách nhiệm trả lời chất vấn và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời chất vấn của mình. Không được lợi dụng chất vấn để gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân. Không được tự ý tuyên truyền, phổ biến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cho các tổ chức, cá nhân không liên quan…

Bộ Chính trị quy định nội dung chất vấn phải được gửi trước khi tổ chức kỳ họp chậm nhất 7-10 ngày để Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc tổ chức trả lời chất vấn. Phiếu chất vấn phải ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan của người chất vấn, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời chất vấn, nội dung chất vấn.

Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp nhận, tập hợp nội dung chất vấn báo cáo Bộ Chính trị xem xét chậm nhất một ngày trước phiên chất vấn. Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị thì Văn phòng Trung ương Đảng sẽ chuyển đến cá nhân được phân công thay mặt tổ chức trả lời hoặc cá nhân được chất vấn để chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn.

Nếu nội dung chất vấn thuộc trách nhiệm của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT trung ương trả lời thì Bộ Chính trị chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thảo luận, kết luận và phân công người trực tiếp báo cáo với BCHTƯ tại phiên họp trả lời chất vấn. Bộ Chính trị căn cứ các nội dung chất vấn để xem xét, quyết định việc trả lời chất vấn theo chương trình kỳ họp.

Đại diện tổ chức, cá nhân được chất vấn có trách nhiệm trả lời chất vấn theo sự điều hành của chủ trì hội nghị. Trường hợp người chất vấn chưa đồng ý với nội dung trả lời thì có thể hỏi thêm. Vấn đề hỏi thêm phải ngắn gọn và liên quan đến nội dung trả lời chất vấn. Nếu người chất vấn vẫn chưa đồng tình với việc trả lời chất vấn thì Bộ Chính trị đề nghị BCHTƯ thảo luận và kết luận theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định của điều lệ Đảng. Trường hợp chưa đủ điều kiện trả lời chất vấn ngay tại hội nghị (cả nội dung ban đầu và nội dung hỏi thêm) thì trong 30 ngày kể từ ngày nhận được chất vấn, tổ chức hoặc cá nhân được chất vấn phải trả lời bằng văn bản hoặc đề nghị được trả lời tại kỳ họp sau.

Tất cả nội dung chất vấn sẽ được ghi trong biên bản kỳ họp, trích lưu hồ sơ cán bộ, lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị cũng hướng dẫn xử lý kết quả chất vấn. Theo đó, trong quá trình chất vấn, trả lời chất vấn và xác minh chất vấn, nếu kết luận người bị chất vấn có sai phạm thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tiến hành xem xét, xử lý theo điều lệ Đảng.

Đ.BÌNH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s