Chơi với “bạn vàng” thiệt hại đủ đường

28.06.2012 Song Chi.

Lâu nay vì mãi quan tâm đến chuyện an ninh quốc phòng, sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải và những diễn biến phức tạp trên biển Đông xuất phát từ tham vọng muốn độc chiếm khu vực này của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhiều người Việt chúng ta hầu như không để ý đến một mặt trận khác cũng thường xuyên bị TQ đánh phá từ nhiều năm nay-đó là kinh tế. Tiếp tục đọc

CXN_062812_1611_Thấy gì qua chuyện Thống Đốc Nguyễn văn Bình, Nguyễn văn Giàu và 3 Dũng

Châu Xuân Nguyễn

Những bài viết thâm cung bí sử chính xác của Quan Làm Báo đã được tôi phối kiểm với những gì xảy ra trên thực tế thì tất cả đều có một hệ thống logic của nó, tiếng dân dã VN là “ăn rơ” với nhau hết. Tiếp tục đọc