Chiêu bài ổn định hay mục đích cho cái ghế “Tổng Thống” quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng

Quanlambao – Tăng trưởng tín dụng 06 tháng đầu năm chỉ đạt 0,17% và theo tamnhin.net “Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong thời gian tới, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) cho rằng tín dụng cả năm dự báo tăng khoảng 8%.”   Tiếp tục đọc

TQ Lấy Cớ Hòa Bình: Chia Dầu Biển Đông; Vương Đức Hoa: Trước là hợp tác hòa bình, kế tiếp là hợp tung liên hoành chiếm Biển Đông…

06.07.2012 Vietbao, (07/05/2012)

BEIJING/MANILA (VB) — Trung Quốc đang tung ra một độc chiêu để vuốt ve dư luận quốc tế: các hãng dầu TQ vào Biển Đông và mời gọi hợp tác khai thác dầu với các hãng dầu Phi Luật Tân và Việt Nam. Tiếp tục đọc

Còn phải đổ nhiều máu

06.07.2012  Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 16 / 1968 (15/04/1968)

Năm mươi người thăm dò trong vòng ba năm đã không thể dẫn Việt Nam đến gần hòa bình thêm được một bước nào. Sau mỗi một cố gắng tiếp xúc bị thất bại giữa Washington và Hà Nội, cuộc đấu tranh lại quyết liệt hơn.

Tổng thống Johnson và Tướng Westmoreland

Tổng thống Johnson và Tướng Westmoreland Tiếp tục đọc

Ngọn đuốc sống (hết)

06.07.2012 Dialika Neufeld

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 26 / 2012

Hành động tự thiêu như hình thức chống đối về chính trị đã khiến cho thế giới quan tâm đến kể từ những năm 60, nhưng phần nhiều là những trường hợp riêng lẻ. Tháng 6 năm 1963, nhà sư Thích Quảng Đức đã tự thiêu để chống lại chính phủ Nam Việt Nam. Trong những năm cuối của thập niên 1960, người dân ở Hoa Kỳ tự thiêu để chống lại cuộc Chiến tranh Việt Nam. Tiếp tục đọc

Chính Phủ lại sử dụng mẹo ”Mượn đầu vương cẩu” của Tào Tháo để trấn an lòng dân trong vụ tăng giá điện

06.07.2012

Phamvietdao.net: Trong Tam Quốc diễn nghĩa có đoạn kể: “Tào Tháo đem binh đánh Viên Thuật, tướng của Viên Thuật là Lý Phong đóng cửa thành không ra. Tào Tháo phải đóng binh tại đấy hơn một tháng, quân đội đến 17 muôn, mỗi ngày tổn phí lương thực rất nhiều. Tiếp tục đọc

Tàu hải giám của Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam

06.07.2012 Thanh Phương RFI

Tàu hải giám Trung Quốc số 84 và số 17 trên Biển Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2011 ngoài khơi tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt Nam)Tàu hải giám Trung Quốc số 84 và số 17 trên Biển Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2011 ngoài khơi tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt Nam) Reuters/Petrovietnam

Hôm qua, 04/07/2012, Thông tấn xã Việt Nam đã bác bỏ thông tin của báo chí Trung Quốc, theo đó, bốn tàu hải giám của Trung Quốc tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa đã chặn đuổi tàu công vụ của Việt Nam. Tiếp tục đọc