Hãy Chuẩn Bị Hòa Nhập Vào Khí thế & Niềm Tin Của Dân Tộc

Hãy Chuẩn Bị Hòa Nhập Vào Khí thế & Niềm Tin Của Dân Tộc Để Cùng Chuyển Hóa Thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG! (Bài 5)

10.07.2012

Iris Vinh Hayes

1.

Trong bài viết vừa qua, Họa Căn Lớn Nhất: Những Mặc Định Của ĐCS . . . , tôi đã trình bày những mắc xích nhân quả liên hoàn của một tiến trình, khởi đầu từ sự mặc định và quy chụp của ĐCS về bản chất của con người, dẫn đến những thù tính của người đảng viên cộng sản, dẫn đến những sách lược tắm máu của ĐCS trong nỗ lực giành quyền cai trị và trong nỗ lực phá bỏ xã hội truyền thống để thiết lập xã hội XHCN chuyên chính, dẫn đến sự áp đặt một bộ máy chiến tranh do ĐCS làm chủ để điều hành đất nước, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và sự tha hoá của đảng viên cầm quyền, và sau cùng là dẫn đến sự sụp đổ của ĐCS và bộ máy cầm quyền cùng toàn bộ xã hội XHCN họ đã dựng lên. Một tiến trình mà bước sau cùng của tiến trình đó là sự phân hóa và phân hủy toàn diện không thể tránh.

Bánh xe lịch sử Việt Nam đang lăn trên tiến trình đó và đã đi vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình đó. Sự sụp đổ của ĐCSVN, cùng với bộ máy cầm quyền và toàn bộ xã hội XHCN, sẽ phải tới. Kết luận này là một dự phóng dựa trên sự quan sát cẩn thận của TS Iris Vinh Hayes.

Những ai vẫn còn bám víu vào ý nghĩ là sẽ có những đảng viên cộng sản chân chính đứng ra cứu vớt ĐCS khỏi sự phân hóa và phân hủy chắc chắn là sẽ phải thất vọng. Không một người nào có thể cứu ĐCSVN và bộ máy cầm quyền cùng toàn bộ xã hội XHCN khỏi sự tan rã. Nó là kết quả tất yếu của những sai lầm có tính hệ thống và sai lầm từ nền móng. Người ta chỉ có thể chống đỡ những lực lượng phá hoại từ bên ngoài nhưng người ta không thể cứu nó khỏi sự tự hoại phát sinh từ bên trong của chính nó.

Cũng đừng hy vọng sẽ có “những đảng viên cộng sản chân chính” vì tuyệt đối không có cái gọi là “đảng viên cộng sản chân chính.” Nói một cách khác, nếu đã là một con người cộng sản đúng kiểu mẫu (với những thù tính: hoang tưởng, bạo hành, ác độc, trịch thượng và tham lam) thì sẽ không thể nào có được hai chữ chân chính trên con người như vậy. Và chính vì không thể có được sự chân chính cho nên mỗi đảng viên cộng sản đúng kiểu mẫu lại là một tế bào độc hại tạo ra sự ung hoại của ĐCS, của bộ máy cầm quyền và của toàn bộ xã hội XHCN.

Chỉ có những “người Việt Nam chân chính” nằm trong ĐCSVN mà thôi. Và hiện nay họ chiếm một số lượng không nhỏ trong hàng ngũ đảng viên. Những người Việt Nam chân chính đó tuy là đảng viên của ĐCSVN nhưng họ không phải là những con người cộng sản chuyên chính đúng kiểu mẫu.

Tôi tin rằng những người Việt Nam chân chính đang nằm trong hàng ngũ của ĐCSVN đã hiểu rõ từ rất lâu đâu mới đích thực là nguồn gốc của mọi tai họa trên đất nước, như nhạc sĩ Việt Khang đã viết “VN ơi thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi”. Dầu rằng đại đa số họ vẫn chưa ra mặt vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có một ngày nào đó, khi cơ hội tới tay, vì dân vì nước, chính họ sẽ cùng với toàn dân xoá sổ ĐCSVN.

Một khi đất nước đã có sự thay đổi toàn diện và triệt để và một khi người dân đã có thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì mọi thành phần của dân tộc (dầu rằng có lúc từng đối kháng nhau) sẽ tự HOÀ NHẬP vào khí thế và niềm tin của toàn dân để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG.

Sự khẳng định sức mạnh của toàn dân cộng với hiến pháp và cơ chế dân chủ sẽ là chất xúc tác để tạo sự hoà nhập và chuyển hóa đó. Có như vậy thì dân tộc mới thực sự “nối vòng tay lớn” một cách lâu dài và ổn định.

Cho những ai đang lo sợ một sự thay đổi toàn diện và triệt để: nó sẽ tới và đang lù lù tiến tới. Nên lo nhưng không có gì để phải sợ. Tình thương là một sức mạnh nhiệm mầu và chúng ta hoàn toàn có khả năng để tạo ra sự nhiệm mầu đó. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG!

Cho những ai đang trông đợi một sự thay đổi toàn diện và triệt để: nó sẽ tới và đang lù lù tiến tới. Nên trông nhưng đừng đợi mà phải hành động. Hành động theo sự hướng dẫn của MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN. Tình thương là một sức mạnh nhiệm mầu và chúng ta hoàn toàn có khả năng để tạo ra sự nhiệm mầu đó. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

Cho những ai đang lưỡng lự: đã biết không thể tránh khỏi vậy thì tại sao không giúp sức cho tiến trình đi đến điểm cuối nhanh hơn để dân tộc sớm thoát khỏi sự giam hãm và đất nước sớm giải quyết dứt điểm mọi vấn nạn? Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

Cho những quốc sư của đất nước: hãy dừng lại mọi nỗ lực cứu vớt một thể chế đã không thể cứu vớt và không đáng để cứu vớt! Mọi trì hoãn chỉ làm kiệt quệ sinh khí và những nguồn lực của dân tộc. Càng kiệt quệ thì đất nước càng khó chỗi dậy về sau. Điều cần làm là giúp cho người dân khẳng định sức mạnh của toàn dân. Rồi từ đó tất cả chung tay để kiến tạo một thế giới cho chính mình và cho mọi người, một thế giới đáng sống. Nếu quả thật là có lòng đối với đất nước và dân tộc, xin làm cho ĐCSVN và bộ máy cầm quyền bị phân hủy nhanh hơn và hãy làm mọi điều có thể làm để giúp người dân vượt qua sự sợ hãi cố hữu. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

2.

Tôi không bận tâm với vấn đề sẽ có hay không có một sự thay đổi toàn diện và triệt để trên đất nước. Vì như tôi đã trình bày, Sự sụp đổ của ĐCSVN, cùng với bộ máy cầm quyền và toàn bộ xã hội XHCN, sẽ phải tới.

Nhưng tôi thật tình bận tâm với những gì có thể xảy ra, khi mà sự thay đổi toàn diện và triệt để đến gõ cửa đột ngột mà nhân dân thì chưa được chuẩn bị để nắm chắc thời cơ.

Sở dĩ phải bận tâm là bởi vì sự sụp đổ của ĐCSVN cùng với bộ máy cầm quyền chỉ có thể bảo đảm là chúng ta sẽ có cơ hội kiến tạo một đất nước tốt lành nhưng tự nó thì chưa đủ để bảo đảm là chúng ta sẽ có được một đất nước tốt lành như ý muốn. Tất cả sẽ phải còn tùy thuộc vào toàn dân. Nói cho rõ hơn, là tùy thuộc vào NIỀM TIN và NĂNG LỰC của toàn dân. Những điều này tôi sẽ nói tới trong bài viết sau.

Nhưng quan trọng hơn hết là vấn đề NGƯỜI DÂN PHẢI KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN trước khi cũng như sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để.

Tại sao cần phải khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi và sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để?

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì khó có thể khẳng định sức mạnh của toàn dân sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì khó có thể tránh khỏi tình trạng bị người ta đánh cắp cơ hội để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp cho chính mình và cho mọi người như mong ước sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để, đau đớn hơn là người ta có thể sẽ áp đặt một chế độ tệ hại khác lên trên đất nước.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi và sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì sẽ không có chất xúc tác cho sự hòa nhập của mọi thành phần dân tộc để tạo ra MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì hiến pháp của quốc gia, dầu có tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là đồ mã.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì bộ máy điều hành đất nước, dầu là được thiết kế theo và bảo đảm bởi một hiến pháp dân chủ, cũng sẽ không tuân thủ theo ý muốn của người dân.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì sự tôn nghiêm của vai trò nhân dân sẽ bị phá vỡ, dầu rằng vai trò đó được hiến pháp bảo vệ.

Một khi mà sự tôn nghiêm của vai trò nhân dân bị phá vỡ thì nhân dân không còn thực lực làm chủ đất nước nữa, dầu cho hiến pháp có nói rõ nhân dân là chủ của đất nước.

Một khi mà nhân dân không còn thực lực làm chủ đất nước nữa thì nhân quyền và dân quyền của mỗi cá thể công dân sẽ bị chà đạp bởi những đầy tớ của nhân dân và rất có thể đất nước sẽ dần dần rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Và sau hết, đúng hơn phải nói là trên hết, tại vì nó thể hiện Ý CHÍ và QUYỀN LỰC của người dân.

Chính vì những lý do vừa nói mà TẤT CẢ CÔNG DÂN CẦN PHẢI THAM GIA VỚI MỌI NGƯỜI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.

Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền . . . tài sản, danh dự, tương lai, hạnh phúc . . . tất cả mọi thứ của dân đều phải do chính tay dân tự mình ban phát cho mình chứ không ai khác có thể ban phát, không ai khác được quyền ban phát, không ai khác tự nguyện ban phát. Và mỗi cá nhân chỉ có thể thực hiện được sự tự ban phát cho chính cá nhân mình thông qua một phương tiện duy nhất: SỰ KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.

Mà muốn KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN thì chỉ có một cách duy nhất là phải THAM GIA BIỂU TÌNH VÀ THAM GIA THẬT ĐÔNG để mỗi cá nhân nhỏ bé (nhỏ bé trong con mắt của những đầy tớ nhân dân) có thể chứng thực (với những đầy tớ của nhân dân) mình là chủ nhân của đất nước, vị chủ nhân khổng lồ và đầy quyền uy.

Ngay từ bây giờ và cho đến ngày lịch sử sang trang, chúng ta phải nắm mọi cơ hội để cùng nhau thực tập khẳng định sức mạnh của toàn dân. Chúng ta cần thực tập để vượt lên và chế ngự sự sợ hãi của bản thân, để quen dần với phương cách đấu tranh bất bạo động, để đào luyện kỹ năng tổ chức và vận động quần chúng, để hiểu rõ . . . và để làm một chủ nhân của đất nước cho ra hồn.

Nếu bạn và tôi đã khẳng định mình là chủ nhân của đất nước thì chúng ta phải nghĩ như là chủ nhân của đất nước, nói như là chủ nhân của đất nước, hành động như là chủ nhân của đất nước và chịu trách nhiệm như là chủ nhân của đất nước. Chủ nhân của một đất nước KHÔNG XIN ĐẦY TỚ ĐỂ ĐƯỢC PHÉP biểu tình, KHÔNG ĐỢI ĐẦY TỚ CHO PHÉP MỚI THAM DỰ biểu tình, KHÔNG NHÌN MẶT ĐẦY TỚ mới dám ủng hộ hay kêu gọi biểu tình.

Một trong những cơ hội chính đáng nhất hiện nay là vấn đề bảo vệ chủ quyền của đất nước và sự toàn vẹn của lãnh thổ. Hãy xuống đường để bày tỏ ý chí bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa và cực lực phản đối thái độ hung hăng của Trung Quốc. HÃY XUỐNG ĐƯỜNG THAM GIA BIỂU TÌNH CHO THẬT ĐÔNG!

Share

2 comments on “Hãy Chuẩn Bị Hòa Nhập Vào Khí thế & Niềm Tin Của Dân Tộc

 1. Những người Việt Nam chân chính đang nằm trong hàng ngũ của ĐCSVN , không có “ đảng viên cộng sản chân chính” mà chỉ có “ con người Việt Nam chân chính”.
  “Đảng viên cộng sản” , đó chỉ là cái mác , cái áo khoác lên người . Khi cái mác , cái áo đó đã quá lổi thời , xưa củ , hôi hám và rách nát , không còn có thể mặc được nữa thì anh hảy dứt khoát cởi nó ra và quăng ngay vào sọt rác . Không chần chừ , không tiêc nuối .
  Hảy vứt bỏ cái áo hôi hám và đầy những vi trùng bệnh hoạn đó đi , và anh hảy chọn cho mình một cái áo khác , mới hơn , sạch sẽ hơn .
  Nếu còn là người Việt Nam chân chính , dù đang khoác lên mình cái áo đảng viên CS , anh hảy suy nghỉ cho thấu đáo và lựa chọn giửa hai con đường : lợi ích cho dân tộc VN hay lợi ích cho đảng CSVN ?
  Anh chỉ có thể chọn một trong hai con đường ấy thôi , không thể chọn cả hai . Hoặc anh là một người lương thiện , hoặc anh là một con quỷ dử , vì bây giờ thì anh cũng đã rỏ rồi đấy , không bao giờ có được sự hòa hợp giửa lợi ích của dân tộc và lợi ích của đảng CS .
  Không bao giờ , đưng mơ mộng nữa .

 2. Chào các bạn,
  Tôi cũng là một Đảng viên Đảng cộng sản, và tôi tự thấy hổ thẹn với đất nước và dân tộc của mình; tôi tin rằng điều phải đến đang đến rất gần rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s