TRỤC NGA_TÀU_XÃ NGHĨA TA

 

10.07.2012

LytuongnguoiViet.com, Thứ hai, 09 Tháng 7, 2012

Vừa rồi đọc tin Trùm Nga Putin đi Tàu, kế đến Trùm cu ba đi xã nghĩa ta, bỗng nhiên nghĩ đến tàn dư khối cọng sản còn sót lại hiện nay gồm các nước Tàu, ta, cu ba, cao ly hiện đang xáp lại tính chuyện gì?Cao ly tuy có hỏa tiển nguyên tử mà dân đang đói mờ con mắt, lại thêm lãnh đạo chỉ là chú nhỏ “tướng đại” chớ không phải tướng thiệt nên tự thân còn lo chưa xong, chắc chưa tính chuyện gì được. Cu ba thì đang tính chuyện hạ “phiên gác hòa bình” là chính, việc viếng thăm vn xã nghĩa đáp lễ tiện thể kiếm thêm mớ gạo là phụ.Xem chừng chỉ có vậy. Chỉ còn xã nghĩa ta, tuy súng ống, phi cơ, tàu chiến lở thời nhưng dân số non 90 triệu, chắc khi cần đánh chác chắc cũng đở đần được.

Vậy thì Nga_Tàu_ Xã nghĩa ta thử tính lập TRỤC THẾ KỶ 21 xem chừng cũng tạo được bề thế, nhất cử tam tứ tiện:

1/ Con gấu Nga Putin đang gặp khó khăn vì dân Nga không ngừng gây khó dễ đòi cựu trùm phản gián “hạ phiên Tong Tong 3 nhiệm kỳ” và còn muốn làm nữa. Nay nếu lập “trục hoành tráng” lên làm minh chủ ắt nhờ mã ngoài hóa giải khó khăn bên trong.

2/ Tàu cọng thì được lưỡng lợi: Vừa hóa giải nguy cơ nội loạn, vừa có chỗ dựa đương cự thế bị Mỹ- Nhật-Phi bao vây.

3/ Xã nghĩa ta hụ hợ mà được lợi hơn hết: Nhờ màu mè giữ một chân trục, vừa thoát nguy cơ bị dân lật đổ, vừa được thêm chút đỉnh viện trợ quân sự, kinh tế cứu nguy chưa chừng.

Vậy, thử xem cái trục thế kỷ nầy có hoài thai, thành hình được không, lành dữ lẽ nào?

 

NƯỚC NGA HOÀNH TRÁNG ĐẠI SA HOÀNG

 

Giới truyền thông Tây phương lưu ý việc cựu trùm phản gián Putin lăm le đưa nước Nga trở về thời kỳ đen tối xô viết đã từ lâu. Nhưng nhiều người cải rằng: Dân Nga đâu phải là ngu, không bao giờ có thể trở lại thời kỳ đen tối xô viết độc tài toàn trị được. Nhưng ngày nay, khi Putin ngự trị nước Nga dến nhiệm kỳ thứ 3 thì thuật ngữ TÂN XÔ VIẾT

NGA hiện rõ lồ lộ. Các nhân sĩ có ảnh hưởng Nga đã công bố thơ ngỏ biện minh rằng: Nước Nga đang lừng lững trở về CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. Putin đã làm sống lại bài Quốc ca Liên bang Xô Viết Nga và tìm cách tái phục vị Stalin. (1)

Hiện nay thì dân Nga bắt đầu biết sợ nên từng chập và từng chập biểu tình, cố gắng ngăn chặn bàn tay trùm Putin. Có lẽ vì vậy mà Putin đang đánh bóng lại hào quang Đại Sa Hoàng thuở trước để xu mị người Nga bình dân. Một mặt xáp lại với Tàu đỏ toan tính diễn trò Đại Sa hoàng Nga- Đại Hán Tàu để cứu nguy chăng?

 

ĐẠI HÁN TÀU GỒM THÂU THIÊN HẠ

 

Nếu như dại gian Putin gặp chống đối cá nhân, Tàu Cọng Cửu Vương cũng bị sao quả tạ dài dài. Năm ngoái, toàn quốc có 180 ngàn cuộc biểu tình lớn, nhỏ, có đổ máu hoặc ít hoặc nhiều.

Học giả Gordon Chang còn tố lên, bảo: Khi thống kê Tàu nói 180 ngàn, thực tế ít nhứt là gấp đôi. Cho nên ông mới xác quyết rằng:

 

Ngày nay làm cách mạng KHÔNG CẦN LÃNH TỤ và ĐẢNG ĐỐI LẬP MẠNH.

Đảng Cọng sản Tàu chắc chắn sụp đổ nội trong năm 2012.

 

Điều đó còn chưa ắt, nhưng thực tế là: Một trong cửu vương Ôn Gia Bảo phán:

” Đảng Cọng sản Trung Hoa là NƠI TẬP TRUNG THAM NHŨNG “

“Chuẩn” vương Uông Dương, Trùm đảng Quảng Đông, phát biểu trước Đại hội Đảng Tỉnh: ” Đảng Cọng sản KHÔNG ĐEM LẠI HẠNH PHÚC cho nhân dân.”

 

Cho nên Hồ Cẩm Đào có cặp kè Putin để một đàng làm Đại Sa Hoàng, một đàng làm Thiên tử Đại Hán cũng không phải là chuyện phong thần!

Một khi Đại vương Tàu sáp dzô Sa hòang Nga thì chú nhỏ Á nàm xã nghĩa tất phải theo làm “tà lọt”, tức là cái dấu phết giữa hai cẳng Nga, Tàu.

 

Ố NÀM XÃ NGHĨA, DẤU PHẾT GIỮA CHỮ NHƠN

 

Trên thực tế, xã nghĩa ta chẳng qua là hình ảnh Tàu đỏ thu nhỏ hay nói khinh bạc hơn chỉ là An Nam Đô hộ phủ. Cho nên Tàu làm sao thì xã nghĩa ta bào hao làm vậy. Tàu bị dân biểu tình chống đối khắp nơi khắp chốn, ta thì cũng y như vậy.

Chỉ tính riêng mùa hè năm ngoái, 11 cuộc biểu tình tuy qui mô nhỏ nhoi, nhưng Ý NGHĨA THẬT LÀ TRỌNG ĐẠI. Nó báo hiệu TOÀN DÂN THỨC TỈNH. Ngày một, ngày hai sẽ tính sổ với đảng cướp sạch An nam.

Cho nên, nếu có vụ Trục thì dù Tàu phù không biểu, bầy cá tra Ba Đình cũng tự động xin vô. Để làm gì?

Để trước là dựa hơi Nga, Tàu để tồn tại như ngày xưa đã từng làm như thế, bất cố liêm sĩ và tiền đồ Tổ Quốc.

Nhưng mà … ở đời thường có chữ nhưng mà…

 

Ở ĐỜI THƯỜNG CÓ CHỮ NHƯNG

 

Cái ý niệm lập trục dù cho có xúc tiến, vẫn không đi đến đâu, bởi vì ngày nay KINH TẾ HÓA TOÀN CẦU và DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU ĐANG SONG HÀNH DIỄN TIẾN.

Cho nên bốn nước Cọng sản còn sót lại, dẫu cọng thêm một nước Nga bán độc tài thì trong trường kỳ vẫn không đương cự được trào lưu thế giới cuốn trôi, một khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sức mạnh, thúc đẩy công cuộc Dân Chủ Hóa Toàn Cầu tiến lên, bởi vì có học giả từ xưa đã nói: Dân chủ là Thiên Mệnh. (Démocratie est Providence)

Câu nói có vẻ tín ngưởng nhưng mà giải thích được bằng … MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ.

 

Thời VNCH, hảng IBM viện trợ cho hai “giàn” máy điện toán, mỗi giàn to bằng cả toa xe lửa. Một giàn đặt ở Tổng Nha Ngân sách để phục vụ về dân sự. Một giàn ở Bộ Tổng Tham mưu phục vụ nhu cầu quân sự. Điều hành phải có một đoàn chuyên viên từ lập phiếu xoi lỗ dưa dữ kiện vào máy cho chi tới kỷ sư kéo dây điện thành lập chương trình thật là phức tạp và chậm chạp.

Ngày nay, cái giàn máy điện toán đó rút lại thành cái LAPTOP nhỏ xíu, ai cũng gõ được và chỉ click một cái là thay đổi option khỏi chờ kỷ sư điện tử lập chương trình.

Tôi muốn nói về hiệu quả của cuộc CÁCH MẠNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ. Nhờ đó công cuộc Dân chủ hóa Toàn cầu diễn tiến thật nhanh.

 

CHUYỆN NƯỚC NHÀ

 

Tôi thường không ưa bàn chuyện đông tây, kim cổ, nhất là bình lựn về sách lược Nga, Tàu, Mỹ… Sở dỉ đôi hồi về Nga, Tàu là để nói rõ việc nước nhà.

Cho tới nay, các quí vị lão thành cách mạng và các đảng viên cs không đương quyền thường tự xưng là người “cọng sản chân chính và tiến bộ” vẫn tin rằng họ có thể vận động lần hồi cải biến chế độ cs toàn trị thành hệ thống xã hội như các nước Bắc Âu. Họ quên rằng các nước Bắc Âu gốc gác là TƯ BẢN nghiêng về khuynh hướng xã hội, chớ không phải thoát thai từ cs.

Các nhóm trí thức ngoài đảng như nhóm trí thức Đà Lạt thì cho rằng KHÔNG THỂ LÀM CÁCH MẠNG DÂN CHỦ được mà phải vận động đổi mới theo kiểu Gorbachev, Yetsin. Cho nên tôi mới kể lể về cái hậu quả độc tài di căn Putin như kể trên.

Con đưởng cải sửa không được. Con đường cải lương, đổi mới không xong. Vậy thì chỉ còn lại mỗi con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC.

Trong cuộc cách mạng Hoa Lài Ai Cập anh Weal Gonim có danh sách Email 400 ngàn địa chỉ. Anh click một cái, loan tin tập họp biểu tình đến 400 ngàn người. Chỉ cần tập họp mỗi đợt một vạn người tại quảng trường Tahrir, liên tục mười ngày thì độc tài Mubarak ngày nay ra tòa lãnh án chung thân.

Theo thống kê ngụy quyền vc, hiện tại trong nước có trên 3 triệu máy tính. Trong đợt biểu tình mùa hè năm ngoái, chỉ có nhóm “nhật ký yêu nước” đăng lời kêu gọi trên blog Nguyễn Xuân Diện và Danlambao nên thành phần tham dự chủ lực là giới trẻ Hà Nội-Saigon.

Năm nay, cuộc biểu tĩnh ngày 1/7 đông đảo các thành phần tham dự khác nhau, lác đác vài tu sĩ Phật giáo tham dự. Bạo quyền đánh phủ đầu tàn bạo, bắt bớ tràn lan.

 

Chỉ trong một tuần lễ, trong cuộc biểu tình ngày 8/7, tình hình biến chuyển khác hẳn. Về thành phần tham dự có một đột biến: LỰC LƯỢNG NÔNG DÂN VĂN GIANG. Đây là “Biểu Tượng” của một mặt trận mới trong cuộc chiến đấu chống bạo quyền cọng sản.

Về phía cường quyền bỗng trở nên “uyển chuyển”, chỉ canh chừng chớ không đàn áp bắt bớ. Vấn đề nầy có thể lý giải được: Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton sắp tới VN rồi, phải ra vẽ ” tôn trọng nhân quyền” mới được! Cho nên, thiết tưởng lực lượng chiến đấu không thể vì vậy mà giải đãi được. Trái lại phải thừa cơ tập họp lực lượng lớn hơn, tấn kích mạnh hơn, nhất là trong dịp ngoại trưởng Mỹ có mặt ở Việt Nam.

Lúc nầy, cùng nhau hát lại bài XUỐNG ĐƯỜNG được rồi. Chỉ cần xác nhận rằng: Cọng sản là NGỤY QUYỀN KÌM KẸP NHÂN DÂN:

 

XUỐNG ĐƯỜNG, XUỐNG ĐƯỜNG

 

Đập tan mọi xích xiềng

Quyết kết đoàn tiến lên giành chánh quyền

 

Việt Nam, Quê hương ta

Sống nô lệ bảy mươi năm qua

Nào vùng lên, Thanh niên ơi!

Đất nước gọi vang nơi nơi

 

Vùng tiền phong,

Quyết võ trang tranh giành cuộc sống

Cầm tầm vong, cầm gạch đá

Dù tử sinh ta nào sá

 

GIÀNH LẤY CHÁNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN

 

 

Nguyễn Nhơn

( Mùa hè XUỐNG ĐƯỜNG)

9/7/2012

One comment on “TRỤC NGA_TÀU_XÃ NGHĨA TA

  1. NGUOI DAN VIET NAM BAY GIO DA THUC TINH, HO KHONG LA NHUNG NGUOI DAU TRANH CHO TUI CHUYEN QUYEN CONG SAN, THAT LA DAI DOT KHI TRANG BI VO KHI CHO HO, LUC DO HO SE DIET GIAC NOI XAM XOA SO DOC TAI CONG SAN TRUOC KHI DONG LONG DIET HOA NGOAI XAM. BA TRIEU DANG VIEN TU TUC MANH NHA NAO OM NOI COM NHA NGUOI DO DE MA CHONG HOA GIAC TAU.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s