Hãy tham gia hoạt động “TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC” trên toàn nước Mỹ.

AUGUST 1st to Sept. 1st
Well over 50 yrs ago I knew a lady who would not buy Christmas gifts if they were made in China. Her daughter will recognize her in the following.
(Trên 50 năm trước đây, tôi biết được một bà nọ không thích mua quà Giáng Sinh nếu chúng được làm bên Tàu, Con gái bà ấy nhận rằng mẹ của mình đã phát biểu như sau)

Did y’all see Diane Sawyer’s special report? They removed ALL items from a typical, middle class family’s home that were not made in the USA .There was hardly anything left besides the kitchen sink. Literally. During the special they showed truckloads of items – USA made – being brought in to replace everything and talked about how to find these items and the difference in price etc..
(Tất cà quý vị có thấy bài tường trình đặc biệt [trên truyền hình đài ABC] của cô Diane Sawyer chưa ? Họ đã gở bỏ TẤT CẢ sản phẩm không phải của Mỹ (ra khỏi nhà bếp) của một gia đình trung lưu tiêu biểu. [và kết quả là] Không còn thấy bất cứ cái gì khác ngoài chậu rửa chén. Trong buổi tuờng trình đặc biệt đó, họ đã trình cho thấy những xe tải chở đầy hàng hóa – được làm tại Mỹ – đang được mang tới để thay thế mọi thứ, và bàn luận về cách tìm mua những hàng đó và sự sai biệt về giá cả vv..)

It was interesting that Diane said if every American spent just $64 more than normal on USA made items this year, it would create something like 200,000 new jobs!
(Điều thích thú là cô Diane đã nói rằng nều mọi người Mỹ chỉ tiêu thêm 64$ hơn mức bình thường để mua hàng của Mỹ trong năm nay, thì đìều này sẽ như là tạo được 200 ngàn công ăn việc làm mới !)

I WAS BUYING FOOD THE OTHER DAY AT WALMART and ON THE LABEL OF SOME PRODUCTS IT SAID ‘FROM CHINA ‘. FOR EXAMPLE THE “OUR FAMILY” BRAND OF THE MANDARIN ORANGES SAYS RIGHT ON THE CAN ‘FROM CHINA ‘
(ngày hôm kia tôi mua thực phẩm tại cửa hàng Wallmart và trên nhản của một số hàng có ghi ‘LÀM TẠI TRUNG QUỐC’. Chẳng hạn nhản hiệu ngay trên lon của loại quít “Our Family” ghi rõ ‘FROM CHINA’ )

I WAS SHOCKED SO FOR A FEW MORE CENTS I BOUGHT THE LIBERTY GOLD BRAND OR THE DOLE SINCE IT’S FROM CALIF
(Tôi bị choáng, cho nên bỏ thêm một vài xu, tôi đã mua được [cùng loại quit đó, dưới] nhản hiệu LIBERTY GOLD BRAND hoặc DOLE vì nó được sán xuất từ Cali)

Are we Americans as dumb as we appear — or — is it that we just do not think? The Chinese, knowingly and intentionally, export inferior and even toxic products and dangerous toys and goods to be sold in American markets.
(có phải chúng ta, là người Mỹ, tỏ ra ngớ ngẩn hay không – hoặc là – chỉ vì chúng ta không suy nghĩ ? Người Tàu họ ý thức rõ và cố tình xuất khẩu những sản phẩm thấp kém và ngay cả độc hại, những đồ chơi và hàng hóa nguy hiểm để bán trong các chợ ở nước Mỹ.)

70% of Americans,.. believe that thetrading privileges afforded to the Chineseshould be suspended.
(70% dân Mỹ …nghĩ rằng các đặc quyền mua bán [mà chính quyền Mỹ] dành cho người Tàu cần phải bị đình chỉ)

Why do you need the government to suspend trading privileges? You Can..DO IT YOURSELF, AMERICA!!
(Tại sao quý vị lại cần chính quyền đình chỉ những đặc quyền mua bán này ? Quý vị có thể TỰ LÀM ĐIỀU ĐÓ, HỞI MỸ QUỐC !!

Simply look on the bottom of every product you buy, and if it says ‘Made in China ‘ or ‘PRC’ (and that now includes Hong Kong), simply choose another product, or none at all. You will be amazed at how dependent you are on Chinese products, and you will be equally amazed at what you can do without.
(Chỉ đơn giản nhìn vào dưới mọi sản phẩm mà quý vị mua, nếu nó ghi “làm tại Trung Quốc” hoặc “PRC” (Cọng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nay gồm cả Hồng Kông) thì cũng đơn giản chọn một sản phẩm khác, hoặc là không mua gì cả. Quý vị sẽ cảm thấy kỳ lạ tại sao quý vị lại có thể bị lệ thuộc vào hàng hóa của Tàu đến thế và sẽ cảm thấy kỳ diệu không kém về những gì quý vị có thể làm mà không cần đến những sản phấm đó.

Who needs plastic eggs to celebrate Easter? If you must have eggs, use real ones and benefit some American farmer. Easter is just an example. The point is do not wait for the government to act. Just go ahead and assume control on your own.
(Cần những quả trứng bằng mủ nhựa để mừng lệ Phục Sinh ư ? Nếu quý vị phải cần đến trứng thì hãy dùng trứng thật để cho các nông gia Mỹ hưởng lợi. Trọng điểm là đừng chờ chính quyền hành động . Quý vị hãy tiến tới và nắm lấy quyền điều khiển lên chính bản thân mình.)

THINK ABOUT THIS: If 200 million Americans each refuse to buy just $20 of Chinese goods, that’s a billion dollar trade imbalance resolved in our favor…fast!!
(HÃY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY: Nếu mỗi một người trong 200 triệu người Mỹ từ chối không tiêu chỉ 20$ để mua hàng của Tàu thì mau chóng giải quyết được sự bất quân bình về mậu dịch là 1 tỷ dollar có lợì cho chúng ta.)Most of the people who have been reading about this matter are planning on implementing this on Aug. 1st and continue it until Sept. 1st. That is only one month of trading losses, but it will hit the Chinese for 1/12th of the total, or 8%, of their American exports. Then they might have to ask themselves if the benefits of their arrogance and lawlessness were worth it.
(Hầu hết những người đã và đang đọc đến vấn đề này hẳn đang dự định thực thi nó vào ngày 1 tháng 8 này và tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 9. Đó chỉ là một tháng để giải quyết những thất thoát về mậu dịch, nhưng nó sẽ đánh bọn Tàu khiến chúng mất đi 1/12 tổng sản lượng, hoặc 8% lượng sản phẩm xuất khẩu của chúng qua Mỹ. Và chúng sẽ phải tư vấn rằng liệu những lợi lộc do sự ngạo mạn và vô luật phàp của chúng có xứng đáng với những mât mát thua lổ này không.)
Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.
(Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hãy bắt đầu từ bây giờ)

Send this to everybody you know. Let’s show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến mọi người quý vị quen biết. Hãy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

If we can’t live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!
(Nếu chúng ta vì thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống thì .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America …Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.
(HÃY TIẾP TUC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI NƯỚC MỸ…Vâng, hãy cố nghĩ đến việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố tẩy chay mãi vào mọi lúc.)

Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.
(Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hãy bắt đầu từ bây giờ)

Send this to everybody you know. Let’s show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến mọi người quý vị quen biết. Hãy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

If we can’t live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!
(Nếu chúng ta vì thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống thì .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America …Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.
(HÃY TIẾP TụC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI NƯỚC MỸ…Vâng, hãy cố nghĩ đến việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố tẩy chay mãi vào mọi lúc.)
++++++++

Không nên mua bất cứ thứ gì của China,không có độc chất thì cũng là hành giả ,kém chất lượng.

Đây là một vụ lừa gạt trắng trợn đối với công chúng Hoa Ky…!!!

Những ai còn tin tưởng hàng ORGANIC nên suy nghĩ lại.

One comment on “Hãy tham gia hoạt động “TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC” trên toàn nước Mỹ.

  1. Hay tay chay hang Tau Cong tren to the gioi vi hang doc hai, kem chat luong hang gia, hang boc lot tan te nguoi dan lao dong TQ !!!
    Tay chay hang Tau cong !!! Tay chay !!! Tay chay !!! Tay chay !!!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s