Ngày tận số của ông ta đã điểm.

Bà Đầm xòe

Ký họa Bà Đầm xòe của Ngô Chính

Lâu nay tôi chỉ tâm niệm ông ta chỉ là kẻ tham lam ít chữ nghĩa nên sẽ chỉ là kẻ tham lam vô độ. Chính nó là nguyên nhân trực tiếp làm suy kiệt kinh tế Việt Nam, biến nhiều tầng lớp nhân dân thành người bần cùng, tạo nên mâu thuẫn kịch liệt không thể “đội trời chung” giữa giầu và nghèo.
Như thế, theo quy luật Tắc – Thông, tắc đến tận cùng sẽ có biến để thông, sẽ là cơ hội để nhân dân vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ dân tộc.

Tôi cũng thấy ông ta là người không có học thuyết, tư tưởng gì. Cho rằng, ông ta chỉ như một con cáo già tham lam quỷ quyệt, quyết bắt gà trong vườn nhà mình đến con cuối cùng mà thôi. Đó là ” bản tính” phổ biến của kẻ tham lam, ít chữ nghĩa và có cơ hội để tham lam. Tiếp tục đọc

CXN_091312_1775_Xưa rồi Dũng (Diễm) ơi !!! (bank’s bad debt)

Mời các Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương xem tội ác của lính Mỹ đây, chúng bắt con nít rồi xé làm 2 như các ông tuyên truyền láo khoét cho 90 triệu dân chưa biết về lòng nhân từ của người lính Mỹ và tính nhân bản của QLVNCH.
———————————
Châu Xuân Nguyễn
Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương, Ủy Viên Ban Bí Thư, Ủy Viên Bộ Chính Trị bây giờ khôn ngoan về kinh tế lắm rồi 3 Dũng ơi, họ đọc trang Châu Xuân Nguyễn hằng ngày như 3D đọc vậy, họ biết hết chứ họ không ngu như hồi 2007 khi 3D mới lên đâu. Tiếp tục đọc