Sửa Hiến pháp: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

http://aotrangoi.files.wordpress.com/2012/08/120830-171450.png

Thứ Hai, 29/10/2012 15:51
 
(NLĐO)- Theo dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội sáng nay, 29-10, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn như thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ…

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội sáng 29-10.

 Trong Chương VI quy định về Chủ tịch nước quy định rõ: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Trong đó, Điều 94 sửa đổi, bổ sung Điều 103 của Hiến pháp hiện hành quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

 http://www.tuoitrenews.vn/polopoly_fs/1.38198!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_490/image.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Ảnh: PL TPHCM Online

 

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

 

Đáng chú ý theo dự thảo, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn: Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Khi cần thiết, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

 

Còn tại Chương VII quy định về Chính phủ, tại Điều 100 (sửa đổi, bổ sung Điều 109) quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Điều 101 (sửa đổi, bổ sung Điều 110) nói rõ cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định; Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

 

Đặc biệt, thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

 

Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng sửa đổi, bổ sung Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương trong bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc trung ương…

 

Về quy định đối với Quốc hội, dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng đề xuất, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND tối cao.

 

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật…

 

Đặc biệt, Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và phê chuẩn việc ký kết hiệp ước hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế về chiến tranh và hòa bình, các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư cách thành viên của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thương mại quốc tế và các nội dung được quy định trong luật.  Quyết định việc trưng cầu ý dân…

T.Dũng – N.Duy

 

Tin liên quan

Có 27 ý kiến
 • Đắng
  29/10/2012 16:13

  Tín hiệu tích cực!

 • Ng Dan
  29/10/2012 16:13

  Tôi tán thành.

 • Tư Xỉn
  29/10/2012 16:35

  Tôi đồng ý 2 tay luôn

 • Trần Sơn
  29/10/2012 16:36

  Trong hiến pháp 1992 cũng đã ghi rõ “Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bổ nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng” Tôi không hiểu thay đổi ở chỗ nào.

 • Kha
  29/10/2012 16:36

  Thật tuyệt diệu !

 • NTC
  29/10/2012 16:37

  Tôi ủng hộ hết mình với dự thảo này nếu được ghi nhận trong bản Hiến pháp mới của Việt Nam và có hiệu lực thi hành càng sớm càng tốt.

 • Người đương thời
  29/10/2012 16:47

  Tôi đồng ý CHỦ TỊCH NƯỚC CÓ QUYỀN ĐỀ NGHỊ BÃI NHIỆM THỦ TƯỚNG

 • nguyen ngoc
  29/10/2012 16:50

  Còn nữa, phải quy định đại biểu quốc hội không thuộc cơ quan hành pháp. ĐBQH mà vừa lập pháp vừa hành pháp thì nực cười quá! Khi nào xóa được cái này thì VN mới khá hơn được

 • Nguyễn Ngọc Bằng
  29/10/2012 16:52

  Hoàn toàn ủng hộ và tôi đề nghị hiến pháp sửa đổi này cần nhanh chóng càng sớm càng tốt có hiệu lực !

 • Quang Vinh
  29/10/2012 16:59

  Người dân mong chờ một bước đi tích cực.

 • Thành Đức
  29/10/2012 17:08

  Có lẽ 74,9 triệu dân Việt Nam đồng tình.

 • Thu Huệ
  29/10/2012 17:15

  Đây là những tín hiệu đáng mừng. Là một công dân nước CHXHCH Việt Nam, tôi tán thành và nhiệt liệt ủng hộ.

 • dungvuong2008
  29/10/2012 17:15

  Tôi cũng đồng ý như vậy !

 • Hau
  29/10/2012 17:34

  Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Quá đúng và quá hay, thực hiện càng sớm càng tốt.

 • tư xàm
  29/10/2012 17:42

  Tôi nhất trí với Nguyên Ngọc: Không thể vừa đá bóng vừa thổi còi được.

 • LAM NGUYÊN KHANH
  29/10/2012 17:43

  Tôi rất tán thành về sự thay đổi này. Mong lắm thay!

 • congbang
  29/10/2012 17:58

  Nếu sửa HP 1992 về Quyền hạn của Chủ Tịch Nước đối với Thủ Tướng thì phải sửa là Chủ Tịch nước có quyền Bãi nhiệm Thủ Tướng chứ không phải là “đề nghị” như vậy mới là Nguyên Thủ Quốc Gia đúng nghĩa của nó.

 • Tán đồng 99%
  29/10/2012 18:19

  Đọc những thay đổi trong HP mừng lắm, nếu nói đồng ý 100% thì không được, 99% thôi. Cũng như mọi người, mong Hiến pháp mới nhanh chóng ban hành ngay trong nhiệm kỳ này của Quốc Hội luôn. Trong HP 1992 cũng đã nói đến Chủ tịch nước được quyền BÃI NHIỆM THỦ TƯỚNG rồi, nhưng lần này trong Hiến pháp mới ghi rất cụ thể. Mừng vì quyền của Chủ tịch nước được xác định rõ hơn

 • Người Đọc Báo
  29/10/2012 18:36

  Bao giờ thì Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực ?

 • hiểu rõ
  29/10/2012 19:17

  Cần phải hiểu rõ là theo dự thảo thì Chủ tịch nước chỉ có quyền đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng chứ không được trực tiếp bãi nhiệm, vì chức vụ Thủ tướng tuy do Chủ tịch nước đề cử nhưng phải được Quốc hội thông qua. Hiểu đơn gian là Chủ tịch nước không được trực tiếp chỉ định hay bãi nhiệm Thủ tướng, mà phải thông qua Quốc hội.

 • Lâm Sung
  29/10/2012 19:17

  Tôi ủng hộ hoàn toàn về việc sửa đổi hiến pháp này, mà nếu có thể thì triển khai áp dụng luôn càng sớm càng tốt.

 • Huy
  29/10/2012 19:23

  Nói ngắn gọn là cuối cùng thì chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi nhiệm Thủ tướng (trước giờ vẫn vậy mà).

 • Nguyễn Mạo
  29/10/2012 21:20

  Tôi hoàn toàn đồng ý sửa đổi hiến pháp

 • Truong Hue
  29/10/2012 21:27

  Tôi hoàn toàn đồng tình đề nghị thục hiện càng sớm càng có lợi cho toàn dân

 • Trần Sơn
  29/10/2012 21:29

  Tiêu đề bài báo đã được thay đổi, tôi không thắc mắc nữa, cám ơn NLDO.

 • Tương Huyền
  29/10/2012 21:30

  Chậm còn hơn không.

 • huỳnh van dung
  29/10/2012 21:36

  Tôi rất đồng tình.

One comment on “Sửa Hiến pháp: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

 1. Mấy thằng báo …hại cũng như cái đám dân Vịt hình như đọc báo theo …bầy hay sao ấy .Cứ nghe hóng hớt cái gì rồi đua nhau …leo .Chán cho cái …trí của xứ Vịt ngu .Chịu khó mở to hai cái cục ốc nhồi dưới trán lên rồi hãy mở cái lỗ ( hay hại cái xác phàm lắm đấy ) bé bé nằm phía dưới nghe mấy cha nội.Đây là HIẾN PHÁP hiện hành quy định quyền hạn ( trên cái tờ giấy gọi là Hiếp …pháp thôi nghe chứ không phải là theo quy định …ngầm của mấy đỉnh cao BCT đâu mấy bố) của cái kẻ được xưng tụng là nguyên …thủ ( chắc có nghĩa là cái đầu …cũ chăng) quốc gia ở xứ Vịt ta .Hai cái cục ốc nhồi xem xong thì đem cái dự …thảo ra ngâm …cứu cho kỹ rồi tập làm phép so sánh ( nếu quên về hỏi lại …con đang học phổ thông nó chỉ cho).Lạ cái là có những cái đầu còn có một thứ tóc …bạc là ông 80 cái xuân …bạc họ Bùi tên Tín cũng quên mẹ nó cái phép so sánh tối thiểu đó để …vỗ tay như con nít được mẹ cho kẹo mút vậy.Mở hai cái cục ốc nhồi chưa ???Xem này …

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Quốc hội Việt Nam
  Chương VII: Chủ tịch nước

  Điều 101
  Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

  Điều 102
  Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

  Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

  Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu Chủ tịch nước mới.

  Điều 103
  Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  1.Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
  2.Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh;
  3.Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  4.Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ;
  5.Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố quyết định đại xá;
  6.Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
  7.Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
  8.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  9.Quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp đại sứ, những hàm, cấp nhà nước trong các lĩnh vực khác; quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước và danh hiệu vinh dự nhà nước;
  10.Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu Nhà nước khác; trình Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế đã trực tiếp ký; quyết định phê chuẩn hoặc gia nhập điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội quyết định;
  11.Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc tước quốc tịch Việt Nam;
  12.Quyết định đặc xá.
  Điều 104
  Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên.

  Chủ tịch nước đề nghị danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội phê chuẩn. Thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh không nhất thiết là đại biểu Quốc hội.

  Hội đồng quốc phòng và an ninh động viên mọi lực lượng và khả năng của nước nhà để bảo vệ Tổ quốc.

  Trong trường hợp có chiến tranh, Quốc hội có thể giao cho Hội đồng quốc phòng và an ninh những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt.

  Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

  [sửa] Điều 105Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

  Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ
  ….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s