SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?

Nguyễn Thu Trâm,
Vậy là ngày mai họ đưa hai người yêu nước Việt Khang và Anh Bình ra tòa.
  
Lại một phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên tòa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 73 năm ấy. Những phiên tòa của phi lý vô nhân và bất công đã khiến cho hàng chục ngàn gia đình nát tan ly loạn vì người thân của họ vì quá yêu nước mà lụy vòng lao lý tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.
Và ngày mai này đến lượt các anh phải ra tòa chỉ bởi các anh đã nói thay cho triệu người Việt Nam về nỗi ưu tư trước thảm họa mất nước, trước nguy cơ bị diệt vong hay đồng hóa của giống nòi.
Có đâu trên thế gian này lòng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày? 
Có đâu trên thế gian này sự gian trá, lường láo, bịp bợm và phản trắc lại được tôn vinh là quang vinh muôn năm, là đời đời sống mãi… ?
Truyền thuyết một mẹ trăm con của Việt Tộc khiến người Việt gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng Bào” nghe gần gũi thân thương và cao cả quá, nhưng sao lại mỉa mai và nghịch lý đến thế này, sao lại vị bất đồng chủng mà quay lại giết hại đồng bào mình? 
Sao lại “Quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” mà lại không anh em với những người cùng mình sinh ra từ một bọc trứng?
Phải chăng vì đất nước này vốn tồn tại nhiều nghịch lý, nên con người ta cảm thấy bình thường trước nghịch lý và phản cảm trước những cái chân thiện  mỹ? 
Đâu rồi những ngày sinh viên, trí thức, Phật tử miền nam xuống đường chống lại cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ của chính thể Quốc Gia đang bảo vệ nền tự do cho đồng bào Nam Việt trước họa xâm lược của cộng quân Bắc Việt? 
Đâu rồi phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát”? Đâu rồi phong trào vận động người dân đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến chống cộng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phản đối sự hiện diện của quân đội đồng minh Hoa  Kỳ trên đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng, đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đòi Hoa Kỳ phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, để cho “Bác cùng chúng cháu hành quân vào Sài Gòn…” đánh đổ giai cấp tư sản xanh để xây dựng nên giai cấp tư sản đỏ? Để rồi hàng hàng lớp lớp người dân Sài Gòn và cả Miền Nam phải đánh đổi hết cả gia sản và cả tính mạng của mình nữa để vượt biển đi tìm tự do, bởi những bài xích tự do của những sinh viên trí thức này.
Đâu rồi sinh viên y khoa Trương Thìn, Đâu rồi các nhà thơ Lê Văn Ngăn Lê Gành Trần Vàng Sao, Trần Phá Nhạc, Đông Trình, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Nghĩa? Đâu rồi các nhạc sỹ Trần Quang Long, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên,.. Vũ Đức Sao Biển, Xuân An, Hải Hà, La Hữu Vang với “Dậy Mà Đi” “Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe”, “Hát Trong Làn Khói Đạn”?
Đâu rồi các “Hội Tết Quang Trung Sài Gòn” năm 1967? Đâu rồi “Đêm nhạc Tôn Thất Lập” ở Đại học Dược khoa Sài Gòn  năm 1967? Đâu rồi “Đêm thơ nhạc” ở Đại học Sư phạm Huế vào tháng 12 năm 1967  xuống đường, với các chiến dịch đốt xe tăng Mỹ, để đón xe tăng của Nga Sô Trung Cộng vào nghiền nát hàng ngàn đồng bào đang trên đường lánh nạn, trước khi húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo ngọn cờ máu lên nóc dinh để báo hiệu sự cáo chung của một nền tự do dân chủ của dân tộc.
Tôi không biết từ sau ngày miền Nam bị hoàn toàn nhuộm đỏ nhờ sự đóng góp không nhỏ cả các sinh viên, trí thức, thi sỹ, nhạc sỹ và của các anh, đã có ai trong số các anh lại phải cũng đồng bào miền Nam băng rừng, vượt biển đi tìm tự do? Có ai trong số các anh phải vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển lạnh, và co ái đã may mắn đến được bến bờ tự do, để các anh có thể thấy được cái giá trị đích thực của tự do cũng như cái giá mà con người phải trả để đạt nước nó. Bởi do cái thói tục ở đời khi người ta đang có cái gì trong tầm tay thì không biết trân trọng giữ gìn, thậm chí còn “xuống đường” chống bang lại nó, để khi nó vuột khỏi tầm tay thì con người ta lại phải quay quắt kiếm tìm mà cuộc tìm kiếm không phải chỉ trả giá bằng bạc vàng mà còn bằng chính cả mạng sống.

Các anh Trương Thìn, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… Các anh có công lớn lắm trong công cuộc đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi miền nam tự do để tiếp rước đế quốc Đại Hán về cho cả mọi miền đất nước. Lịch sử đảng cộng sản đã ghi nhận công lao của các anh rằng: “Có lẽ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, chưa có cuộc “ra quân” nào của giới trí thức rầm rộ và có ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng như phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Phong trào này đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phong trào đấu tranh tại các đô thị miền Nam Việt Nam trong những năm chiến tranh.”. Vâng, chúng tôi cũng xác nhận rằng các anh là các công thần của chế độ cộng sản. Nhưng hiện giờ các anh đang làm gì? Ở đâu và đang sinh sống ra sao? 

Các anh có biết rằng hiện nay, có nhiều người thuộc thế hệ các anh, thuộc thế hệ em, cháu các anh cũng vì lòng yêu nước, nhưng hơi khác các anh một chút- là họ yêu nước mà không yêu CNXH- điểm giống các anh là họ cũng đã làm thơ cũng đã viết nhạc, nhưng thơ của họ đơn sơ, không đồ sộ như những tập san Đồng Dao, Đối Diện, Đứng Dậy của các anh, thơ của họ chỉ mộc mạc như tâm hồn của họ rằng: “Vì Danh Dự Dân Tộc, Chống Giặc Tàu – Vì Tương Lai Đất Nước, Chống Tham Nhũng ” và nhạc của họ cũng giản dị chân chất như tấm lòng người Nam bộ chứ không được đồ sộ như những tập nhạc “Hát cho đồng bào tôi nghe” – tức Chúng ta đã đứng dậy – với lời tựa hùng hồn sắt máu của anh Huỳnh Tấn Mẫm năm xưa. Ấy vậy mà họ đã bị bắt giam cầm, bị tra tấn và ngày mai đây họ phải ra tòa để bị xét xử về tội yêu nước, về ý thức và tinh thần dân tộc chứ không phải tinh thần quốc tế vô sản. 
Các anh có biết những vụ việc này không?
Các anh suy nghĩ như thế nào?
Sao các anh không tiếp tục “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát” nữa đi?
Sao các anh chỉ biết chống lại những người xây dựng và bảo vệ tự do, mà không dám chống lại những người mang đến thảm họa cho đất nước và tai ương cho dân tộc?
Sao các anh chỉ dám chống lại những người biết tôn trọng các anh, tôn trọng cả phẩm giá làm người của đồng bào các anh, mà các anh không biết chống lại những người đang chà đạp mọi quyền tự do căn bản của các anh và của cả dân tộc này?
Sao các anh chỉ chống lại và bức tử một thể chế chính trị đã xây dựng và bảo về cho các anh đầy đủ mọi quyền tự do, kể cả quyền được chống lại họ mà các anh không biết chống lại một chế độ độc tài toàn trị đã tước đoạt của các anh và đồng bào các anh hết tất cả mọi quyền tự do, dân chủ cũng như quyền làm ngừơi và họ đang cõng rắn về cắn gà nhà và đang rước cả voi về dày mả Tổ?
 Các anh Trương Thìn, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… và các thi sỹ nhạc sỹ, các sinh viên trí thức của Việt Nam đang ở đâu? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?
Ngày 29 tháng 10 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm

http://quynhtramvietnam.blogspot.com/2012/10/sao-khong-xuong-uong.html#more

11 comments on “SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?

 1. Nhân sĩ trí thức nào?đâu hết rồi?Sống cù bơ cầu bất ở xó xỉnh nào?SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?
  Các anh trước đây đã từng “rầm rộ” “hô hào” và Gào thét vang dội để chống Mỹ cứu nước cơ mà?Sao nay lại “xì hơi”như trái bong bóng như thế?Hay các anh Sợ”Tự Do cái CON CẶC”?
  Ồh !Hóa ra các anh cũng chỉ là bọn xôi thịt và đầy thủ đoạn!Mỹ cút xong rồi đấy các anh không biết sao?Bây giờ thì “Chống ai?chống cái gì hả các anh…..?
  Nước đã đục,Biển đã dâng rồi đấy….!Sao các anh lại Câm như thế?Trí thức kiểu gì đây?Một lũ Ăn cơm Quốc Gia lại thờ Ma CS!!!!!
  Tác giả NTT viết hay lắm,sát với thực tế của cái hình hài chữ S ngày nay đang dần dần rơi từng mảnh,từng miếng vào tay của Hán cộng chứ không phải rơi vào tay Đế quốc Mỹ ngày trước!!!!

 2. Cũng không hẳn như bạn nói,chúng ta nên nhìn vấn đề nhiều chiều hơn,bản tính của con người luôn muốn xã hội tốt đẹp,đó là luật tiến hóa muôn đời.Sau khi nền Đệ nhât Công Hòa sụp đổ,chính trương miền nam rơi vào hỗn loạn là cơ hội cho CSMB xâm nhâp,thử hỏi CQ miền nam hồi đó ra sao?Người Mĩ xem miền nam là con mồi để mặc cả với quan thầy TQ,khi bắt được cá rồi con mồi đâu còn giá trị!Tôi cũng người miền nam,bị đám CS xem là phản động,tôi ghét Mĩ nhưng chẳng ưa gì CS,

  • Nhìn vào đại cục chống cộng và nhân thời địa lợi. Thì việc Mỹ thả VNCH là vì đại cục chống cộng sản trên toàn thế giới, là thời thịnh của quỷ sa tăng CS, là sự ngu muội mà cả dân tộc VN bị một quả lừa lịch sử của CSTàu khựa suốt gần 100 năm qua.
   Không ai, một chính phủ nào có thể cứu được một dân tộc bị lừa, tự trói, tự chui mình vào mồm lũ sa tăng Tàu khựa. Không thể trách chính phủ Mỹ được. Mỹ luôn chia bàn tay cùng VN ngăn ngừa họa bành trướng đang lộ rõ trên đất nước VN. Mỹ đã có gần 3 triệu người Việt trên đất Mỹ đó là sự tri ân.
   Một số người , ĐCSVN đang mắc phải bùa mê thuốc lú 16 chữ vàng, 4 tốt dán vào mồm nên không dám bắt tay với Mỹ, mà sẵn sàng cho hàng trăm vạn Trọng Thủy, hàng ngàn con ngựa thành Tơroa có mặt khắp VN chờ ngày biến VN thành tỉnh Quảng Nam với những đàn ông Việt đã triệt sản thành lũ Cừu triệt sản nô lệ trên ngay mảnh đất ông cha !!!

  • Chào bạn NT,
   Với ý của câu nói mà bạn dưa ra theo tôi không thuyết phục và thiếu nhiều suy nghĩ từ bạn:
   -“bản tính của con người luôn muốn xã hội tốt đẹp,……”
   -“Sau khi nền Đệ nhât Công Hòa sụp đổ,……”
   -“chính trương miền nam rơi vào hỗn loạn là cơ hội cho CSMB xâm nhâp”
   -“thử hỏi CQ miền nam hồi đó ra sao?…”(Bạn là người mền Nam?)
   Bạn xem lại và nghiên cứu HĐ Geneve 20/7/1954 lại đi!Và Đọc lại Công Hàm 14/9/1958 cho kỹ !Nó liên quan đến Sự”Di Cư” và Tập kết ra Bắc giữa 2 miền lúc đó đấy!(không đơn giản như bạn nghĩ đâu!) Tại sao có VC nằm vùng hả bạn?Thế mà bạn còn nói :”thử hỏi CQ miền nam hồi đó ra sao?…..Thật tôi không hiểu Não trạng của bạn thế nào?Nếu sống trong Nam bạn phải hiểu và biết rất rõ rằng:Ai đã gây ra chiến tranh?Ai pháo kích bừa bãi vào Saigon,Ai tấn công Tết Mậu Thân Huế(1968) và các nơi khác trên toàn lãnh thổ VNCH?
   Do đó tôi khẳng định Bạn là người thiếu suy nghĩ và quá thiển cận về hiện tình đất nước…..!Bây giờ Hán cộng làm mưa làm gió trên đất nước này cũng là điều tất yếu của sự Xâm Lược ngày trước!Còn bạn thì cứ vô tư làm ăn trên xương máu của thế hệ ????Mong bạn mở trí rộng hơn để tìm hiểu trong các Tài Liệu và Lịch Sử!

 3. co muon con em minh phai hoc tieng tau ko cai cach giao duc triet de toan dien sap toi chac se co thoi dan toc viet nam dang chet mon so con lai dang bi nhut chi hen nhat thuong thay cho dong mau lac hong hay dong mau nay chi la huyen hoac

 4. Cái tổ chức gọi là Tuổi trẻ yêu nước này mặc nhiên coi hai anh này là thành viên của mình thì liệu đó là sự thực hay cú lừa theo chiêu của an ninh cộng sản???Ngay sau khi Việt Khang bị bắt ,cái gọi là …tổ chức này ( vào tháng 2/2012) lập tức tung lên mạng những bức hình …truyền đơn chống …Đảng CSVN và rêu rao rằng hai anh này từ khi là thành viên của họ đã rải truyền đơn hàng thánh trời và sáng tác dưới sự điều hành của họ.Như vậy là đã nhận tội một cách quá rõ ràng ( như kiểu Việt Tân phở bò chưa đánh đã khai vậy) và không thể nói là chỉ chống Tàu được .Nên nhớ là Việt Khang đã bị bắt lần đầu từ tháng 9/2011 và lần sau là thánh 11/2011.Chú Tuổi …trẻ này nói là thành lập …trong nước và lập tức giương cờ …ba sọc vàng và mở …chi nhánh tại hải ngoại để vận động bà con ủng hộ …Việt Khang và đòi bản quyền hai bài hát của anh.Bà cn không thấy lạ sao???
  Lại tiếp cái vụ em bé Uyên nữa .Bao nhiêu bài viết ca ngợi em dám chống Tàu trong khi cụ thể là gì không ai rõ chỉ nghe nói là …làm thờ ( nhưng thơ đâu?) và thơ chống Tàu kiểu bốn câu yếu ớt thì làm sao bằng các còm sĩ trên mạng làm đầy thơ khí phách hơn nhiều.Lại còn khuyên tẩy chay hàng Tàu thì đâu có tạo phong trào như vợ chồng Trịnh Kim Tiến đang làm đâu .Vậy mấu chốtlà đâu ???Xin thưa ,đó chính là ổ gọi là Tuổi trẻ yêu nước đấy .Chưa ai thấy cái vụ truyền đơn cầu vượt An Sương đầu cua tai nheo ra sao mà lập tức tung tin là em bé này tham gia và chụp hình ( nhưng sao chả thấy tung lên mạng ngoài vài cái truyền đơn A4 của Tuổi trẻ gì gì đấy) và như vậy là bắt chết em rồi .Tôi không hiểu mấy người tung hô em bé này yêu nước là muốn kẻ khác làm thay mình tử vì đạo ,là CAM tung tin nhằm mục đích ABC gì gì đó( nhất định là có ý gán tội rõ ràng gắn cho hai nhạc sĩ này rồi) hay chỉ là nhưng kẻ ngây thơ chả hiểu gì về mặt pháp lý của vấn đề cả( khó có khả năng này ).Tại sao ? Các bố cứ đọc kỹ mấy cái tờ A4 của Tuổi trẻ …chưa ???Trên đó ghi rõ tội danh của những ai mà cộng sản muốn kết tội ( y như cứ gắn cái mũ Việt Tân là khủng bố vậy).Sao không hiểu một điều đơn giản là họ muốn kết tội hai nhạc sĩ chỉ vì các bài hát làm nức lòng người ? Còn cái vụ truyền đơn ?Cho em xin ,mấy anh an ninh thiều gì trò tuồn ma túy cho …con nghiện .Lại còn thêm mấy chú 8406 cò mồi nữa .Cứ như là họ có tội là đương nhiên và cổ vũ họ tử vì đạo vậy .VỚ VẨN!!!Vụ bé Uyên này sẽ còn nhiều khúc mắc lắm chứ không phải như …đang giỡn vậy đâu.Còn mấy chú cứ ở trên mạng hò hét mọi người nhô đầu lên cho an ninh chấm vậy .Đúng trò của bọn an ninh cộng sản.Thấy đỏ nhưng chưa chín đâu mấy cha.

  • Một góc nhìn, Tóm lại thời buổi này Trắng đen lẫn lộn, thật giả lung tung, mấy anh Công an lắm trò, đó là điều mà nhiều người muốn làm gì cũng ngán không tin ai, cho nên, mọi người Ai làm gì thì cứ làm, làm vì nước vì dân, hàng triệu người làm, đố chúng tìm được..làm bất cứ gì nghĩ ra có lợi, .hãy cứ làm tất cả có thể làm cho tương lai dân tộc này..

 5. Miền Nam VN rơi vào tay bọn quỷ đỏ để rồi chịu đau thương khổ sở suốt 37 năm nay , một phần là do bọn xôi thịt bốc đồng cò mồi cho việt cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như : Ni Sư Huỳnh Liên, Thích Trí Quang, Thích Minh Châu, Chân tín, Lý Quý Chung, Huỳnh Tấn Mẫm, Tôn Thất Lập , Lê Hiếu Đằng ,Ngô Bá Thành,Trịnh Công Sơn , v.v.
  Lịch sử VN sẽ nguyền rủa chúng mày suốt đời .

  Bài thơ gửi cho Huỳnh tấn Mẫm và những con rối bị cộng sản giựt dây trước năm 1975 :

  “Hồi đó… tao mấy lần xin lịnh
  Bắn hết bọn mầy để giữa trị an
  Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản
  Mậy quậy tưng xuống phố, xuống đường
  Không được lịnh… tao thực lòng tức tối
  Sao cứ để thằng phá rối sống nhăn
  Hai chữ tự do sao thật thà quá đỗi
  Mày không chết là nhờ Mỹ chống lưng?
  Mày theo Thành đoàn họp khu Rừng Lá
  Mày rải truyền đơn xách động đồng bào
  Tết Mậu Thân tao rượt mày tơi tả
  Bọn Thành đoàn mày nát bét như chao
  Bọn mày vào tù gục đầu yêu nước
  Bọn tao thua mày vễnh mặt tự hào
  Công thống nhất chỉ bọn mày được hưởng
  Đảng mày thờ lòi mặt quỷ xâm lăng
  Công lao bọn mày trơ trơ trất trất
  Mày hiểu ra đã quá muộn màng
  Thà mất nước còn hơn mất đảng
  Đảng vinh quang cứ thế lạy thằng Tàu
  Nhớ ngày xưa mày bảo mày yêu nước
  Họa xâm lăng mày thin thít nơi đâu
  Hôm nay biểu tình thấy mày xuống phố
  Thật hay đùa tao cũng có chút vui
  Tao không bắn mày vì không có lịnh
  Mày đi biểu tình mày nhận lịnh ai?
  Tao cầu mong thực sự mày thức tỉnh
  Vì Việt Nam, vì dân tộc, đồng bào”.

  nhà thơ Trạch Gầm

 6. Cái đám cầm đầu, lãnh đạo các phong trào ngày xưa đó do chế độ không tàn ác như bây giờ nên chúng làm càn được như vậy! Khi sống trong chế độ cộng sản rồi, chúng thấy sợ hãi thật sự, vì cộng sản tàn ác, dã man quá thằng nào dám xuống đường như ngày xưa nữa!

 7. Trong khi đó BBC cũng đưa tin nhạc sĩ Việt Khang chỉ là một người hiền lành làm công tác hòa âm tại Tiền Giang,có vợ con mà lại đi với cái trò dán mấy tờ giấy đầu đường sao???Luật sư của bị cáo Việt Khang Trần Vũ Hải rõ ràng là cụng sẽ bào chữa cho Việt Khang như vậy và Việt Khang cũng bất ngờ trước các cáo buộc bịa đặt của an ninh cộng sản .Trong khi đó các bố Tuổi trẻ yêu …quái và bố 8406 cứ làm như Việt Khang đã tham gia rải truyền đơn,là thành viên cái tổ …quái này thì tội rành rành ra rồi .Lại còn kêu gọi làm loạn nữa .Hy vọng thấy mặt bà Trâm này ( hay ông Nguyễn Nam Hải cũng tốt) tại cổng phiên Tòa này. Cần phải xem cho kỹ mấy chú dây máu ăn phần ,tạo uy tín chính trị ( mục đích gì???) trên sự hy sinh của những anh em yêu nước .LIỆU LẠI LÀ NHỮNG CÁI BẪY CỦA AN NINH CỘNG SẢN CHĂNG???

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s