Không được liên kết xuất bản với NXB NDTH Trung cộng.

Posted by ttxcc6 on 28/10/2012

BAN BÍ THƯ ĐÌNH CHỈ NGAY HÀNH VI VI PHẠM LUẬT XUẤT BẢN CỦA NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ( ST )TRONG VỤ HỢP TÁC VỚI NXB NHÂN DÂN THƯỢNG HẢI TQ

Phamvietdao.net: Hôm nay ngày 27/10, Báo điện tử Đảng Cộng sản vừa đưa tin về ký kết hợp tác xuất bản giữa NXB Chính trị quốc gia ( Sự thật ) với NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc; Cũng sáng nay, báo Tuổi trẻ đưa tin về thảo luận sửa đổi Luật Xuất bản trong đó có nội dung quan trọng sau: “Không liên kết xuất bản sách chủ quyền quốc gia có đưa một đoạn trong dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi được thảo luận tại Quốc hội sáng 27/10: “Những xuất bản phẩm có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết mà phải trực tiếp thực hiện toàn bộ khâu biên tập bản thảo để bảo đảm về nội dung chính trị, tư tưởng”…

Theo quy định mới của Luật Xuất bản thì ngay cả đối tác liên doanh liên kết trong nước cũng không được phép liên kết với đầu nậu xuất bản loại sách này? Thế thì việc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( Sự thật ) ký kết hợp tác hôm qua ngày 26/10/2012 với NXB Nhân dân Thượng Hải là hành vi sẽ vi phạm luật xuất bản; Phải chăng phi vụ ký kết này nhằm ” chạy luật”, biết luật Xuất bản sắp sửa nên ký trước để biến thành chuyện đã rồi…
Để làm sáng tỏ thêm việc NXB Chính trị Quốc gia có vi phạm luật pháp, “bán linh hồn cho quỷ”… không, xin mời quý vị xem phần chức năng nhiệm vụ của NXB Chính trị-Quốc gia trong phần
CÁC BAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG
 phần giới thiệu về NXB chính trị Quốc gia ( Sự thật)  được Báo Điện tử Đảng CS giới thiệu như sau:
1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Chức năng:
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản.
Nhiệm vụ
– Biên tập, xuất bản:
Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Nghiên cứu khoa học:
– Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.
– Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ nêu trên, Việc NXB Chính trị Quốc gia ký kết hợp tác xuất bản với NXB Nhân dân Thượng Hải là hành vi vi phạm pháp luật xuất bản của Việt Nam.
Phamvietdao.net xin kính chuyển tới Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin-Truyền thông phát hiện kể trên và yêu cầu các cơ quan hữu trách phải đình chỉ hành vi phạm pháp của Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia như đã nêu.
Với sự hợp tác kiểu này, rất dễ biến NXB Chính trị Quốc gia ( ST ) thành một chi nhánh của NXB Nhân dân Thượng Hải TQ; Đảng CS Việt Nam thành một ” đảng bộ ” của Đảng CS Trung Quốc ?
Xin lưu ý thêm bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa là Phó Chủ tịch Quốc hội là là thành viên của Ban Bí thư cần lưu ý và không được phép bỏ qua chuyện này ?!


————————————————————————————
 
10:51 | 27/10/2012
(ĐCSVN) – Sáng 26/10, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, Việt Nam và NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc đã ký biên bản làm việc nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu NXB Nhân dân Thượng Hải tại Việt Nam. Nội dung biên bản ký kết nêu rõ hai bên sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác về tổ chức, quản lý, biên tập bản thảo, trao đổi bản quyền…
 
Lễ ký biên bản làm việc giữa 2 nhà xuất bản ( Ảnh HN )
 
Từ nhiều năm qua, NXB Chính trị Quốc gia Việt Nam và NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc đã xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác có hiệu quả trong công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Theo kế hoạch trao đổi hàng năm giữa hai Nhà xuất bản và được sự giúp đỡ tận tình từ phía các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Trung Quốc, đoàn công tác của NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 đến 28/10.

NXB Chính trị Quốc gia Việt Nam và NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc đã có buổi trao đổi, làm việc và có những đánh giá tốt đẹp về quá trình hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai NXB trong thời gian qua, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Trung. Hai bên tiếp tục trao đổi về tình hình xuất bản; kinh nghiệm tổ chức đề tài bản thảo, khai thác bản quyền, công tác biên tập, phát hành sách, đặc biệt là kinh nghiệm về xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động, về xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản, về công tác quản lý, điều hành nhà xuất bản phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể của mỗi nước. Hai NXB đã thỏa thuận một số nội dung và đi đến thống nhất bằng biên bản làm việc.

Trong thời gian tới, hai NXB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị thông qua các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể. Hai bên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin danh mục sách về tổng kết gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam; tổng kết 30 năm cải cách, mở cửa của Trung Quốc; vấn đề xây dựng Đảng, Nhà nước; vấn đề “tam nông” … hai NXB sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong việc lựa chọn đề tài, khai thác bản quyền, tổ chức biên tập, biên dịch, xuất bản sách in truyền thống và xuất bản điện tử phù hợp với yêu cầu của mỗi bên; duy trì thường xuyên việc chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi đoàn hàng năm.
Những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực sẽ góp phần quan trọng giúp hai NXB thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất – kinh doanh, góp phần giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt – Trung đã dày công vun đắp./.
Các từ khóa theo tin:
 
HN

( http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn_id=551359 )

—————————————————————–Không liên kết xuất bản sách chủ quyền quốc gia

TTO – “Những xuất bản phẩm có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết mà phải trực tiếp thực hiện toàn bộ khâu biên tập bản thảo để bảo đảm về nội dung chính trị, tư tưởng”.
Đó là một trong những nội dung của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng nay 27-10.
 
Sách điện tử – một lĩnh vực còn mới mẻ với ngành xuất bản Việt Nam – Ảnh: TidBITS
“Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy theo quy định của Luật Xuất bản hiện hành, khâu biên tập chủ yếu vẫn thuộc trách nhiệm của nhà xuất bản. Nhưng trên thực tế, đối tác liên kết lại thực hiện hầu như toàn bộ khâu này, từ tổ chức đến biên tập bản thảo, nhà xuất bản chỉ quyết định xuất bản, mà thường là thiếu sự thẩm định nghiêm túc. Trong khi đó, Luật quy định trách nhiệm của đối tác liên kết chưa cụ thể và khó phân định khi xử lý vi phạm. UBTVQH cho rằng, cùng với việc chấn chỉnh và tiếp tục phát triển các hình thức liên kết xuất bản như hiện nay cần công nhận để quản lý chặt chẽ hơn một hình thức liên kết xuất bản mới (mà trên thực tế đã hình thành một cách tự phát), trong đó đối tác liên kết được thực hiện một số công đoạn ban đầu của khâu biên tập (biên tập sơ bộ) bản thảo và do đó phải cùng với nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội về nội dung cũng như chất lượng xuất bản phẩm, còn nhà xuất bản đảm nhận trách nhiệm biên tập hoàn chỉnh, thẩm định nội dung văn hóa, tư tưởng và quyết định xuất bản xuất bản phẩm. Theo tinh thần đó, cơ sở liên kết xuất bản phải có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chịu trách nhiệm pháp lý về hoạt động liên kết của mình” – Ông Đào Trọng Thi (Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) nói…
V.V.THÀNH

(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/517867/Khong-lien-ket-xuat-ban-sach-chu-quyen-quoc-gia.html )
——————————————————————

Không được liên kết xuất bản sách về chủ quyền quốc gia

Sáng nay 27/10, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi).
 Không được liên kết xuất bản sách về chủ quyền quốc gia
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên & nhi đồng của QH Đào Trọng Thi
trình bày báo cáo tại Hội trường sáng nay 27/10.

Thu hồi giấy phép hoạt động xuất bản không hiệu quả
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi nêu rõ, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung đối tượng thành lập nhà xuất bản một cách cụ thể, bỏ quy định giao cho Chính phủ quy định đối tượng thành lập nhà xuất bản (Điều 11).
Báo cáo nêu rõ, về điều kiện thành lập nhà xuất bản, điều kiện cấp phép hoạt động xuất bản phân định rõ việc cơ quan chủ quản ra quyết định thành lập nhà xuất bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động xuất bản; bỏ các quy định về thời hạn giấy phép; bổ sung quy định về các trường hợp cấp đổi, bổ sung giấy phép hoạt động xuất bản, thu hồi giấy phép hoạt động xuất bản nhằm đảm bảo nhà xuất bản sau khi được thành lập hoạt động hiệu quả.
Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản cho phù hợp với thực tiễn; bổ sung quy định đối với chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với nhà xuất bản được thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện (Điều 17).
Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập một cách minh bạch để quản lý và xây dựng đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp.
Dự thảo Luật lần này đã bổ sung quy định về điều kiện, đối tượng, hình thức thực hiện liên kết, trách nhiệm của tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản, trách nhiệm của đối tác liên kết trong liên kết xuất bản; quy định đối tác liên kết có thể được thực hiện khâu biên tập sơ bộ bản thảo khi đủ các điều kiện và năng lực biên tập; trong trường hợp này nhà xuất bản chịu trách nhiệm biên tập hoàn chỉnh bản thảo, thẩm định nội dung văn hoá, tư tưởng và quyết định xuất bản. Đồng thời, quy định đối với những xuất bản phẩm có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết mà phải trực tiếp thực hiện toàn bộ khâu biên tập bản thảo để bảo đảm về nội dung chính trị, tư tưởng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s