Đảng cộng sản TQ 18: Bỏ Mác, gạt Lê, quên Mao…. nhưng vẫn kiên định???

Quanlambao – Đảng Cộng sản Trung Quốc phát đi thông điệp với thế giới “Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường của mình”
“Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghiã xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy Lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại biểu” và quan điểm phát triển khoa học làm chỉ đạo, giải phóng tư tưởng, cải cách mở cửa, tập trung sức mạnh, đột phá vượt qua khó khăn, kiên định bất di bất dịch tiến lên trên con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu vì hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả.”

Chúng ta không còn thấy đâu Chủ nghĩa Mác – Lê- nin và tư tưởng Mao Trạch Đông đâu nữa? và bức hình của Mao cũng biến mất bí ẩn… Phải chăng là một tín hiệu thay đổi về tư duy của Đảng CS TQ?
Bất cứ người dân nào cũng biết, Việt Nam luôn luôn ‘ngửi phân’ của TQ mà không thấy thúi, do vậy có thể hy vọng lần này Việt Nam cũng ‘hửi’ theo TQ để cho cái ông tổ của Quỷ Sa – tăng Karl Mark và kẻ giáo điều Lê Nin về nơi yên nghỉ vĩnh hằng để nhân dân ta không phải “Mà sao ông lại la cà ở đây”?Để nhân dân ta tự tìm con đường đi của riêng mình!

– Đại hội 18 Đảng CS Trung Quốc tập trung giải quyết 5 điểm nóng…

Ngày 8/11, tại Bắc Kinh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.

1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam 5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 
Ngày 8/11, tại Bắc Kinh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 được dư luận quốc tế gọi là tuần “quyết định tương lai” của Trung Quốc. Trong lúc Trung Quốc bước vào giai đoạn quyết định về xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đứng trước không ít thách thức, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đọc Báo cáo tại Lễ khai mạc cùng ngày nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lãnh đạo Trung Quốc kiên định bất di bất dịch đi con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Tại Lễ khai mạc sáng ngày 8/11, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 17 đọc Báo cáo Công tác trước Đại hội. Là đảng cầm quyền được Hiến pháp Trung Quốc xác định, một trong những nhiệm vụ chính của bản Báo cáo sẽ được Đại hội thảo luận và thông qua này là đề ra phương châm chính sách và biện pháp của Đảng trong 5 năm tới thậm chí dài hơn, dẫn dắt công cuộc xây dựng và phát triển của Trung Quốc.

“Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghiã xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy Lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại biểu” và quan điểm phát triển khoa học làm chỉ đạo, giải phóng tư tưởng, cải cách mở cửa, tập trung sức mạnh, đột phá vượt qua khó khăn, kiên định bất di bất dịch tiến lên trên con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu vì hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả.”
Trải qua nỗ lực bền bỉ trong gần một thế kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm ra con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc phù hợp tình hình của Trung Quốc, đã hình thành hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Tuy nhiên con đường phát triển của Trung Quốc không phải là bằng phẳng, nhiệm vụ thúc đẩy cải cách và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới vẫn rất nặng nề. Nhìn lại 10 năm qua, trong khi thu được thành tựu nổi bật thì những mâu thuẫn và vấn đề cũng không ngừng gia tăng, thậm chí có chiều hướng gay cấn. Bên cạnh đó, theo mục tiêu đề ra hồi đầu thế kỷ này của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến năm 2020 Trung Quốc sẽ xây dựng lên xã hội khá giả toàn diện. Cùng với diễn biến tình hình trong và ngoài nước, việc làm thế nào để thực hiện mục tiêu này cũng đặt ra một số yêu cầu mới. Trong Báo cáo tại Đại hội lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định rõ những yêu cầu này, tức kinh tế phát triển bền vững, việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế thu được tiến triển quan trọng, trên cơ sở tính cân bằng, tính nhịp nhàng và tính bền vững trong phát triển được tăng cường rõ rệt, thực hiện Tổng sản phẩm quốc nội và thu nhập bình quân đầu người của thành thị và nông thôn tăng gấp hai lần năm 2010; dân chủ nhân dân không ngừng được mở rộng, quyền lực mềm về văn hoá được tăng cường rõ rệt, mức sống nhân dân được nâng cao toàn diện, công cuộc xây dựng xã hội loại hình tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường thu được tiến triển quan trọng.
Trong Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã bố trí tường tận công tác trong thời gian tới, đề ra các giải pháp cho hàng loạt vấn đề nóng và nan giản đặt ra trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc hiện nay.
Điểm nóng thứ nhất: Duy trì kinh tế phát triển lâu dài, lành mạnh. Báo cáo chỉ rõ, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ sâu sắc toàn diện cải cách thể chế kinh tế; thực hiện chiến lược phát triển với động lực là sáng tạo; thúc đẩy điều chỉnh chiến lược về cơ cấu kinh tế; thúc đẩy phát triển nhất thể hoá giữa thành thị và nông thôn; nâng cao toàn diện trình độ của nền kinh tế mở.
Báo cáo chỉ rõ, Trung Quốc sẽ càng chú trọng hơn quy luật thị trường trong phát triển kinh tế, thúc đẩy dòng vốn nhà nước đầu tư nhiều hơn vào các ngành nghề trọng điểm và lĩnh vực then chốt liên quan tới an ninh quốc gia và huyết mạch kinh tế quốc tế. Khuyến khích, ủng hộ và hướng dẫn phát triển các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Nhà nước còn sẽ tăng cường các chính sách ưu tiên nông nghiệp, nông thôn và làm giàu cho nông dân, nâng cao ưu thế tổng hợp và hiệu quả chung trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Điểm nóng thứ hai: Thúc đẩy cải cách, kiện toàn nền dân chủ. Báo cáo tái khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc cải cách thể chế chính trị đối với công cuộc cải cách toàn diện của Trung Quốc, đề ra các biện pháp thực tế giàu tính sáng tạo. Trọng điểm hàng đầu là ủng hộ và bảo đảm cho nhân dân điều hành quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trong đó nâng cao tỷ lệ của các đại biểu đến từ cơ sở.

Điểm nóng thứ ba: Cải thiện dân sinh, giữ gìn công bằng xã hội.

Bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, để nhân dân chia sẻ thành quả của cải cách mở cửa là một trong những công tác trọng điểm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây. Báo cáo tại Đại hội 18 cam kết làm tốt công tác giáo dục được nhân dân hài lòng, thúc đẩy thực hiện tạo việc làm chất lượng cao, bằng mọi cách tăng thêm thu nhập cho người dân, tính toán tổng thể đẩy mạnh xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở thành thị và nông thôn, nâng cao trình độ chăm sóc sức khoẻ cho người dân, tăng cường và sáng tạo mô hình mới về quản lý xã hội.
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, thực hiện nhân dân cùng chia sẻ những thành quả phát triển cần phải sâu sắc cải cách chế độ phân phối thu nhập.

Điểm nóng thứ tư: Nêu bật xây dựng văn minh sinh thái.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, áp lực về tài nguyên và môi trường đặt ra cho tăng trưởng kinh tế cũng ngày càng lớn. Về việc này, Báo cáo nhấn mạnh, xây dựng văn minh sinh thái là kế sách lâu dài liên quan tới hạnh phúc của nhân dân và tương lai của dân tộc, cũng góp phần cho an ninh sinh thái của toàn cầu. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cho biết:

“Dựa theo nguyên tắc cân bằng giữa dân số với tài nguyên và môi trường, sự thống nhất giữa hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội và sinh thái, kiểm soát cường độ khai thác, điều chỉnh kết cấu không gian, để lại không gian tự phục hồi lớn hơn cho thiên nhiên, để lại cho nông nghiệp càng nhiều đồng ruộng màu mỡ hơn, để lại cho con cháu mai sau một miền quê tươi đẹp trời xanh, đất xanh, nước trong xanh”.
Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc sẽ nâng cao khả năng khai thác tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển, kiên quyết bảo vệ quyền lợi biển của Nhà nước, xây dựng nước mạnh về biển.

Điển nóng thứ năm: Tăng cường xây dựng Đảng, kiên quyết chống tham nhũng.
Báo cáo đã dành nhiều trang để bố trí tường tận việc tăng cường xây dựng của Đảng. Về phát triển dân chủ trong Đảng, Báo cáo chỉ rõ, cần phải bảo đảm vị thế chủ thể của đảng viên, kiện toàn chế độ bảo đảm quyền lợi dân chủ của đảng viên, thực hiện quyền được thông tin, quyền tham gia, quyền bầu cử và quyền giám sát của đảng viên. Báo cáo nhấn mạnh chống tham nhũng, xây dựng nền chính trị liêm khiết là lập trường chính trị kiên trì của Đảng. Báo cáo cho biết, sẽ tăng cường giám sát việc điều hành quyền lực của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trước sau như một duy trì xu thế cao áp trong trừng trị tham nhũng.
Về xây dựng quốc phòng và quân đội, Báo cáo tái khẳng định Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự, mục đích tăng cường xây dựng quốc phòng là để bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm cho sự phát triển hoà bình của Trung Quốc.
Báo cáo tái khẳng định, Trung Quốc kiên trì tinh thần nguyên tắc hoà bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng trong quan hệ đối ngoại. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cho biết:

“Chúng ta sẽ cải thiện và phát triển quan hệ với các nước phát triển, mở rộng lĩnh vực hợp tác, giải quyết thoả đáng bất đồng, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới phát triển lâu dài, ổn định và lành mạnh. Chúng ta sẽ kiên trì phương châm thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng, củng cố láng giềng hữu nghị, sâu sắc hợp tác cùng có lợi, nỗ lực để sự phát triển của mình mang lại lợi ích tốt hơn cho các nước xung quanh.”

( Theo CRI )

at 11:12 AM

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s