CXN_120512_1969_Thông tin mới nhất về những blogs của Châu Xuân Nguyễn

Icon_chauxuannguyen1

Châu Xuân Nguyễn (bài nãy sẽ được đăng trên cả 2 blogs của Châu Xuân Nguyễn)

Hôm nay, ngày 05.12.2012 tôi có nhựng thông tin mới nhất như sau:

1. Blog cũ của CXN là https://chauxuannguyen.wordpress.com/ hôm nay tôi đã lấy lại (bị hacked từ 28.11.2012)
2. Tất cả nội dung của blog cũ được hồi phục cho tới ngày mất.
3. WordPress đề nghị (và được chấp nhận) rằng tôi lập blog mới và dần dần bỏ blog cũ. Blog mói là http://chauxuannguyenblog.wordpress.com/ (thêm chữ blog)
4. Ngày hôm nay, tôi sẽ copy nội dung của blog cũ đã được vãn hồi qua blog mới.
5. Bạn đọc cũ nếu vào blog cũ, đọc thông tin này thì nên bấm link vào blog mới ở đoạn 3. trên đây. Tuyệt đối không nên comment vì sẽ bị mất
6. Chúc các bạn enjoy blog mới như blog cũ và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Thân ái,
Melbourne
05.12.2012
Châu Xuân Nguyễn
———–