Điểm tin Thứ Tư 14/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Bạn cần mở software vượt tường lửa để xem những trang bị chận

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-tu-13-11-2012/#ixzz2C9E9fR9O
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Điểm tin Thứ Ba 12/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Bạn cần mở software vượt tường lửa để xem những trang bị chận

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-ba-12-11-2012/#ixzz2C4MsyiZd
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Điểm tin Thứ hai 12/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-hai-12-11-2012/#ixzz2BxpBuyid
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

CHÂU XUÂN NGUYỄN : TIN & BÀI NGÀY 11-11-2012

 

CHÂU XUÂN NGUYỄN   

TIN  &  BÀI  NGÀY 11-11- 2012  

Chau Xuan Nguyen

https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/11/11/cxn_111112_1925_thanh-vien-cp-cs-dien-loan-het-roi-sao-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong/

*

*

CXN_111112_1926_Thành viên CP CS điên loạn hết rồi sao ???:: Xe không chính chủ bị phạt tới 10 triệu đồng Tiếp tục đọc

Điểm Tin Chủ Nhật 11/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-chu-nhat-11-11-2012/#ixzz2BuINHUfv
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Điểm Tin Thứ Sáu 9/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-sau-9-11-2012/#ixzz2Bg4ABnEx
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Điểm Tin Thứ Năm 8/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Bạn cần mở software vượt tường lửa để xem những trang bị chận

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-nam-8-11-2012/#ixzz2BaQsrRxW
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Điểm Tin Thứ Tư 7/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-tu-7-11-2012/#ixzz2BUHtFfzN
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

CHÂU XUÂN NGUYỄN : TIN & BÀI NGÀY 6-11-2012

CHÂU XUÂN NGUYỄN   

TIN  &  BÀI  NGÀY 6-11-2012   

Chau Xuan Nguyen  November  6, 2012

https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/11/06/dai-bieu-quoc-hoi-ung-ho-tang-quyen-cua-chu-tich-nuoc/

*

*

Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng quyền của Chủ tịch nước

Công an tố cáo cựu Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh – đương kim Ủy viên thường trực ban bí thư trung ương Tiếp tục đọc

Điểm Tin Thứ Ba 6/11/2012

1. Các tình yêu bấm vào hình xem ĐIỂM TIN 24/7 cập nhật liên tục mỗi giờ nhé!

2. Điểm tin cố định mỗi ngày được đăng vào lúc 8h sáng

3. Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được post trực tiếp lên website 3 lần trong ngày:  sáng, trưa, và tối.

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/diem-tin-thu-ba-6-11-2012/#ixzz2BOdEtLeh
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook