Đồng Khô Hồ Cạn

Trần Khải

Không phải chúng ta muốn nói tới câu sấm truyền “Đồng khô hồ cạn” như trong sấm Trạng Trình. Nơi đây là chuyện dòng sông Cửu Long, tức là Sông Mekong, đang trở mình đau đớn vì những đập thủy điện nơi thượng nguồn.

Dòng sông đang ngày càng ít cá. Đó là những gì ngư dân trên sông chứng kiến từng năm: tay lưới của họ nhẹ dần đi mỗi năm. Tiếp tục đọc