Trùng tu mộ phần thuyền nhân giai đoạn 2

Thanh Quang, phóng viên RFA

2011-11-28

Trong 6 năm qua, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam có trụ sở tại Melbourne (Úc Châu) đã thực hiện giai đoạn 1 mang lại “mồ yên mả ấm” cho hơn 1 ngàn thuyền nhân bạc mệnh ở đất liền Malaysia.

Courtesy VKTNVN
5 tấm bia ghi tên 123 thuyền nhân tại khu mộ Cherang Ruku. Tiếp tục đọc

CXN_103011_1277_Thăm trại bò sửa của Úc

https://i2.wp.com/www.datvuon.net/dv/product_images/a/bo_sua__07112_std.jpg

Chau Xuan Nguyen 

Hôm nay, bắt được bài này ở báo Thanh Niên muốn đăng lên cho bạn đọc thưởng lãm cùng với lời bình của “cư dân” Victoria, Melbourne Úc Châu quen thuộc mà bạn Kent từng nghĩ rằng ở Melbourne chỉ có một mình anh Châu thôi, không còn ai nữa “người Melboune”. Tiếp tục đọc